Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Foto: Heiki Koov, september 2010.

Kunda oli metsapealinn 8.-14. mail 2006. 8. mail 2006 avatud metsanädala ürituste raames kinkis Eesti Metsaselts linnale puuskulptuuri, mis asus Kunda spordikeskuse ja linnavalituse ees.

Kunda ürituse moto oli: "Mets muutub ja muudab". Sellega taheti teadvustada muutumisega kaasnevaid võimalusi ja väljakutseid metsanduses või teises sõnastuses - taheti rõhutada, et inimene ja mets mõjutavad teineteist ja kõik on dünaamilises muutuses.

Logo, avamise fotod ja teated linnas? 

Metsapealinnast (ajalehest "Virumaa Teataja" 1.02.2006): 

 • Ürituste korraldaja on 1991. aastal asutatud mittetulundusühing Eesti Metsaselts. Organisatsiooni eesmärk on ühendada metsandusliku laadiga metsamajandustöötajad ja metsandus- ning loodushuvilisi isikuid. 
 • Metsaelu tundmaõppimise eesmärgil organiseerib selts metsanädalaid, seminare, konverentse, kutsevõistlusi, näitusi ja muid üritusi, kirjastab ja levitab metsandusalaseid trükiseid ning osaleb metsanduspoliitika kujundamisel. 
 • Metsnädal ei ole lokaalne üritus. Üheks väljundiks on uue metsapõlve rajamine ja üritused ning metsaistutustalgud üle Eesti. 

Eelnevalt olid metsapealinnad Räpina ja Kilingi-Nõmme, kolmandaks metsapealinnaks oli Kunda. Metsapealinnade nimekiri (poolik?): https://et.wikipedia.org/wiki/Metsapealinn

Esimene metsapäev toimus 16. mai 1928 Loobus (mälestustahvel Läsna rahvamaja seinal http://www.monument.ee/kadrina-vald/lasna-metsapaev). Kundas toimus taasiseseisvunud Eesti 13. metsapäev.

 

Artiklid ajalehes "Virumaa Teataja":

 • 12.04.2001 - metsanädal algab Tallinna väljakuil ja parkides ja lõpeb Sagadis koolinoorte õppepäeva ja konverentsiga. 
 • 1.02.2006 (ajalehe juhtkiri) - Kunda valik metsapealinnaks tundub ajalehe toimetusele ootamatu. Metsamüügipealinn? Puidupealinn? Kunda kui metsa kasutuse linn? Eesti Metsaseltsi presidendil on heameel, et Eesti haavapuiduvarud saab tulevikus ära kasutada Kundasse rajatavas haavapuitmassitehases. Ajalehe toimetus loodab, et Kunda hoolitseb Kilingi-Nõmme kombel selle eest, et enne metsapealinna tiitli kättesaamist tehakse korda nii linna piiresse kui ka lähedusse jäävad metsad. 
 • 1.02.2006 - Kunda valiti metsapealinnaks seoses haavapuitmassitehase peatse käikulaskmisega ja asjaoluga, et tänavu üritatakse metsanädalal rohkem rõhku panna metsa kasutamisele. Kunda on panustanud ka tolmupühkimisse ja prügimajandusse. Nädala avamine koos tiitli üleandmise ja sümboolse metsapealinna puu istutamisega toimub Kundas 8. mail. metsanädala esialgne kava valmib veebruarikuus. Haavapuitmassitehas on suureks asjaks kogu Eesti riigi metsamajanduse jaoks. Haab on kõige kiirema kasvuga puu, mille jaoks on nüüd kohalik kasutusvõimalus. 
 • 4.02.2006 - kundalast Sulev Kooli paneb imestama Kunda metsapealinnaks valimine. 
 • 8.02.2006 - karikatuur. 

Virumaa Teataja, 8.02.2016

 • 5.05.2006 metsanädala avamisest: 
  • metsanädal avatakse esmaspäeval, 8. mail kell 10 Kunda linnavalituse hoone ees väljakul, tervitussõnad ütleb president Arnold Rüütel. Haljasalale istutatakse metsapealinna jõulupuu. 
  • Kell 11 algab Kunda klubis metsanädala avaseminar, millel esinevad keskkonnaminister Villu Reiljan, Margus Kohava AS-ist Estonian Cell, Indrek Tarand, RMK peadirektor Ülo Viilup ja teised. 
  • Kell 15 süüakse talgusuppi ja istutatakse puid Kunda linna endisel prügimäel. 
  • Müügile tulevad metsanädala embleemiga ümbrikud, millele saab eritempli vaid 8. mail Kunda sidejaoskonnas ja Kunda linnavalitsuse fuajees. 
  • Kogu metsanädala jooksul toimuvad üritused ka Kunda ühisgümnaasiumis, lasteaias Kelluke, raamatukogus ja klubis. 
  • 13. mail korraldavad Kunda linnavalitsus ja volikogu talgupäeva ja istutavad üheskoos puid Papliparki. 
 • 9.05.2006 - kokkuvõte 
  • Hommikul heisati Kunda linnavalituse ees metsapealinna lipp, mis jääb sinna lehvima aastaks. 
  • President Arnold Rüütel ütles oma sõnavõtu tähtsamad mõtted, näiteks ei traditsioonideks saanud metsanädal ja looduskaitsekuu aitavad jõuda lähemale eesmärgile, et metsa ja looduse hoidmisest kujuneks elunorm. 
  • Eesti Metsaseltsi esimehe sõnavõtust. 
  • Kunda linnapea sõnavõtust. 
  • Metsapealinna lipu andis Kundale üle Kilingi-Nõmme. 
  • President istutas nulu, millest peaks saama tulevikus Kunda linna jõulupuu. 
  • Eesti Metsaselts kinkis linnale suure tammepuust taiese, mis jääb linnavalituse ees aastateks meenutama metsapealinna tiitlit. Foto monumendi avamiselt. 
  • Lühidalt on ka ülevaade seminarist Kunda linna klubis ja Kunda ühisgümnaasiumis. 
 • 16.05.2006 - kokkuvõte metsandusnädalast, meie metsade tänasest päevast, metsa tähtsusest riigi majandusse, metsauuendusest, puidu kasutamisest. 
 • 16.03.2007 - Kunda on andmas metsapealinna tiitlit Võru linnale. 2006. aastal istutati Kundasse üle 10.000 puu, neist 8510 kuuske ja mändi suletud prügila haljastamiseks ja Selja tee äärde, ülejäänud puud aga päris linna sisse. 
 • 5.05.2007 - Kunda linnavalituse delegatsioon sõidab Võrusse, et metsanädala avamisel anda Võrule üle metsapealinna tiitel. Kunda linnapea sõnul isutati Kundasse üle 10.000 puu ja linna vastu tuntakse rohkem huvi seoses haavapuitmassitehasele. 
 • 29.01.2010 - Viljandi annab metsapealinna tiitli üle Tartu linnale. Valiku tingis Tartu kui metsanduse akadeemilise hariduse keskus ning tänavu täitub 90 aastat akadeemilise metsandusliku hariduse andmise algusest. Tartu linnast üle 10% on kaetud metsaga. 
 • 19.11.2011 - Palmses toimus kuues Põhja-Eesti turismikonverents, ülevaade olulisematest mõtetest seoses välisturistide Eestisse meelitamisega. Järgmisel aastal on Rakvere metsapealinn ja seda tuleks Lääne-Virumaal ära kasutada. Foto Kunda metsapealinna puuskulptuurist selle avamisel. 
 • 20.12.2011 - Rakvere linn otsib konkursiga metspealinna tunnuslauset. 

 

Fotod 2010: 

 Foto: Heiki Koov, september 2010.  Foto: Heiki Koov, september 2010.

Foto: Heiki Koov, september 2010.  Foto: Heiki Koov, september 2010.

Foto 2023: 

Foto: Heiki Koov, august 2023