Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Foto: Heiki Koov, september 2010.

Mälestustahvel avati vahetult enne Suure Oktoobrirevolutsiooni 50. aastapäeva 31. oktoobril 1967 ("Punane Täht" 28.11.1967). See on üks väheseid punatahvleid, mis on veel alles.

Ümara katusega maja (Jaama 8) ehitati 1917. Hoone asub praeguse tsemendimuuseumi (vana tehase kontorihoone) vastas. Esialgu oli see lihtsalt võlvitud katusega kuur. Hiljem on hoonet kasutatud laona, tsiviilkaitsestaabina, spordisaalina, kaadri väljaõppe inseneri töötubadena jne. Kas siin toodeti kunagi katusekive? Hoonet on aja jooksul ümber ehitatud, aga enam-vähem endise kuju (kumera katuse) on see siiski säilinud.

1917-1918 oli Kundas väga aktiivne punategevus. Nõukogudeaegses kirjanduses öeldakse isegi, et Kundast kujunes sellel ajal Virumaa revolutsioonilise liikumise keskus. Siin tegutses ka VSDT(b)P organisatsioon.

Nõukogude ajal ilmus Kunda punategevusest ajalehes "Punane Täht" mitmeid artikleid, näiteks

  • 19.07.1960 - punategevusest Kundas aastal 1940.
  • 27.12.1966 - revolutsioonilisest tegevusest Kundas 1920-ndate aastate alguses.
  • 26.11.1970 - tehase punaminevikust. 
  • 4.11.1975 - punaliikumisest Kundas aastal 1917.
  • 18.10.1977 ja 20.10.1977 - punategevusest Kundas aastal 1917. Siin on ka fotod tööliskuurist, tehasest ja Alice Tislerist.
  • 22.10.1977 - kolme Kunda punaaktivisti tegevusest aasatetel 1917-1918. 
  • 5.11.1977 - jutt ja fotod Kunda kommunistide tegevusest 1920-ndate aastate alguses.
  • 22.10.1987 - foto punategelaste demonstratsioonist Kundas aastal 1917.
  • 31.10.1987 - kaks fotot selgitava tekstiga: esimesel fotol on tööliskuur ja tehas, teisel fotol on tööliskuuris esinenud bolševik Alice Tisler (http://www.monument.ee/viru-nigula-vald/kuura-alice-tisler).

Kunda tööliste mässumeelsusest on palju kirjutatud, näiteks siin "Virumaa Teataja" 30.06.2001 avaldatud artiklis on juttu tehase tööliste streikidest 19. sajandi lõpu poole. 

Tööliskuur Kunda tsemenditehases, RM F 842:35, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1681012.
Tööliskuur Kunda tsemenditehases, RM F 842:35, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1681012.

Mälestustahvel Kunda Tsemenditehases., RM F 842:34, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1666784.
Mälestustahvel Kunda Tsemenditehases, RM F 842:34, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1666784.

Foto: Helmut Joonuks, 1974. Muinskaitseameti arhiiv.
Foto: Helmut Joonuks, 1974. Muinsuskaitseameti arhiiv. 

Fotod 2010:  

Foto: Heiki Koov, september 2010. Foto: Heiki Koov, september 2010.

Foto: Heiki Koov, september 2010. Foto: Heiki Koov, september 2010.
Bensiinijaama järgi on hea orienteeruda - bensiinijaamast tulles, toru alt läbi.

 

Mälestustahvlist teiselpool maja asub nüüd Eesti metodisti kiriku "Betaania" kogudus.

Foto: Heiki Koov, september 2010.