Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Pooleli!

 Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

 

Mälestuskivi avati esimest korda ... Roela metskonna majade juures.

Teist korda avati kivi Roela käbikuivati juures 6. mail 2008. Artikkel ajalehes "Kuulutaja" 9. mai 2008?

 

Roela metskonna metsaülem H. Ploompuu, RM F 588:2, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1746015.

Roela metskonna metsaülem H. Ploompuu, RM F 588:2, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1746015.

 

Hugo Ploompuu elulugu on kirjas ajalehes "Punane Täht" 17.12.1987 avaldatud nekroloogis:

 •  Sündis 7. novembril 1919. aastal Pärnumaal Orajõe vallas väiketaluniku pojana.
 • Töötas 8 aastat töölise, kümniku, praakeri ja meistrina Orajõe osakonnas.
 • Asus 1945 õppima Tihemetsa Metsatehnilisse Tehnikumi.
 • Peale tehnikumi lõpetamist suunati tööle Virumaale, Alutaguse laantesse. Ta oli Tuduküla metskonna abimetsaülem ja Venevere metsaülem.
 • 3. septembrist 1955 toodi ta üle Rakvere Metsamajandi Roela metskonna metsaülemaks. Ta töötas siin üle 24 aasta.
 • Roelas töötamise ajal sai metskond laialt tuntuks ka kui katsemetskond.
 • Ta oli tunnustatud hooldusraiete spetsialist.
 • Pidas oluliseks looduse ja metsa kaitsmist ja nende ideede propageerimist noorte hulgas.
 • Roela 8-klassiline kool oli üks esimesi, kus rajati kooli metskond. Sellest sai alguse koolimetskondade areng Rakvere rajoonis.
 • 1980 kuni surmani töötas Ploompuu metsamajandi keskuse meistrina (sh koolimetskondade juhendaja).
 • Oli aktiivne ühiskondlikus elus: aastaid oli ametiühingukomitee aseesimees, 20 aastat ettevõtte seltsimeheliku kohtu esimees.
 • Suurt rõhku pani kodukaunistamisele. Koos abikaasaga rajas ühe maitsekama ja dendroloogiliselt liigirikkama koduaia.
 • Autasud:
  • 1962 metskonnale anti kommunistliku töö kollektiivi nimetus.
  • 1967 pälvis kollektiiv EKP Keskkomitee, Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Ametiühingute Nõukogu vimpli.
  • Teda autasustati Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga.
  • Ühena esimestest Eestis sai ta väikese looduskaitse teenetemärgi.
  • 1969 anti talle Eesti NSV teenelise metsakasvataja nimetus.  
 •  Hugo Ploompuu koos abikaasaga hukkusid autoavariis 12. detsembril 1987.

 

Eesti NSV teeneline metsakasvataja Hugo Ploompuu kõneleb Rakvere rajooni loodussõprade kokkutulekul, http://www.ra.ee/fotis/index.php?type=2&id=331312.

Tema tegemistest avaldati mitu artiklit ajalehes "Punane Täht":

 • 20.09.1969 - metsanduse arengust ja olemusest, Hugo Ploompuu foto. Poolik artikkel!
 • 16.02.1974 - Roela metskonna tegemistest.
 • 22.05.1980, 2.06.19836.06.1985 - sageli osales ta looduskaitsekuu raames koolinoorte üritustel Jõeperes asuva Kreutzwaldi mälestuskivi juures. 
 • 21.03.1985 - koolimetskondade tööst, Ploompuu on koolimetskondade üldjuhendaja.
 • 20.03.1986 - koolimetskondade tööst, Ploompuu on koolimetskondade üldjuhendaja.

 

Tänased fotod:

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010. Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010. Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.