Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Pooleli!

Mälestustahvel Viru-Jaagupi kirikus avati 23. märtsil 2014, märtsiküüditamise 65. aastapäeva tähistamisel.

 

Vajalikud avamise fotod, kas oli kasutusel kutsed jms info?

 

Ajalehes Virumaa Teataja 26.02.2014 on pikemalt juttu mälestustahvli saamisloo algusest. Artikli autoriks on mälestustahvli mõtte algataja (samuti Siberisse küüditatud) arhitekt Kuno Raude:

  • Märtsis 1949 küüditati Virumaalt Siberisse 2537 inimest. 64 inimest küüditati Arukülast, Aruväljalt, Kehalast, Koeraverest, Kulinalt, Kupnalt, Lehtsest, leolt, Pajustist, Sooaluselt, Vinnist, Viru-Jaagupist ja Võhu küladest. Nimetatud külad asusid Küti vallas.
  • Kuna Venemaal on küüditatutele mälestusmärkide püstitamine nii majanduslikel kui ka poliitilistel põhjustel raskendatud, siis tegi Kuno Raude 2013. aasta suvel ettepaneku põlistada Küti vallast küüditatute mälestus Viru-Jaagupi kirikus. Mõtet toeatasid Memento Rakvere Ühingu juhatuse esimees Aino Kiiver ning Viru-Jaagupi kirikuõpetaja Tarmo Linnas.
  • Põhjalikult kontrolliti küüditatute isikuandmeid. Valmistati kiriku interjööri paigaldatava mälestusplaadi eskiisjoonis. Alustati plaadi tegija ja rahastajate otsinguid.
  • Sõlmiti leping Memento Rakvere Ühingu ja Eesti Represseeritute Abistamise Fondi ning OÜ Kiviraidur vahel. Veebruari 2014 algusel teatas fond, et ei ole võimalik tööd edaspidi rahastada. Ajalehes avaldati pangakonto number, kuhu oodatakse annetusi töö lõpule viimiseks (puudu 1000 eurot). Toeatajate nimed lubati kanda mälestusplaadi alusele.
  • Mälestusplaadi avamine ja õnnistamine on kavandatud koostöös Viru-Jaagupi kirikuga, Memento Rakvere Ühinguga, Tööpataljonlaste Ühinguga, kaitseliidu Viru maleva Roela rühmaga, Pajusti meesansambliga, Vinni vallavalitsuse ja Vinni vallavolikoguga 23. märtsil kell 12. Avamisüritusele on oodatud Lääne-Virumaalt Venemaale küüditatud inimesed ja nende järglased, kõik, kellele läheb korda meie ajalugu.
  • Kuno Raude on teinud ettepaneku Lääne-Viru Omavalitsuste Liidule ja Lääne-Virumaa kirikuõpetajatele aastatel 1941 ja 1949 Lääne-Virumaalt küüditatite mälestuse jäädvustamiseks kõikides Lääne-Virumaa kirikutes.

 

Ajalehes Virumaa Teataja 18.03.2014 eelteade Viru-Jaagupis (ja ka Rakveres, Pajustis) toimuvast üritusest: 

  • Mälestusteenistus Viru-Jaagupi kirikus algab 23. märtsil kell 12. Teenistuse käigus avatakse mälestustahvel.
  • Tegevused jätkuvad Pajusti klubis. Siin toimub kontsertaktus, kus tähistatakse koos kolme tähtpäeva: märtsiküüditamise 65. aastapäeva, Viru-Jaagupi kirikuaeda rajatud memoriaali 25. ja tööpataljonlaste ühingu 25. aastapäeva. Siin on ka nimetatud sündmusi kajastav näitus.

 

Ajalehes Virumaa Teataja 25.03.2014 on lühidalt juttu mälestustahvli saamisloost ja küüditatud inimeste hulgast, siin on ka foto avatud mälestustahvlist ja Kuno Raudest.

 

Mälestustahvli avamisest on juttu ka Vinni valla ajalehes Koduvalla Sõnumid 3/2014http://www.vinnivald.ee/documents/1431677/2828726/20143.pdf/97d51c3b-3f72-4478-8308-06094f00efba (sh ka foto mälestustahvli õnnistamiselt).  

 

Mustast graniidist mälestustahvli avamine (mis järjestuses, kes mida tegi?):

 

Ajalehes "Virumaa Teataja" 8.10.2019 on avaldatud Roela vallast (93 küüditatut) ja Rägavere vallast (36 küüditatut) 25. märtsil 1949 Siberisse küüditatute vallaelanike nimed. Nimede avaldamise üheks eesmärgiks on kontrollida nimede ja sünniaastate õigsust. Kavatsus on avada ka neile küüditatutele kirikusse mälestustahvlid. 

Vajalikud on uued fotod kahe lisatahvlist ja nende avamisest. 

 

Esimese mälestustahvli avamise fotod tegi Hilje Pakkanen.

Foto: Hilje Pakkanen  Foto: Hilje Pakkanen

Mälestustahvli avasid ....

 Foto: Hilje Pakkanen  Foto: Hilje Pakkanen  

Foto: Hilje Pakkanen       Foto: Hilje Pakkanen

Mälestustahvli mõtte algataja arhitekt Kuno Raude. 

Foto: Hilje Pakkanen Foto: Hilje Pakkanen

Foto: Hilje Pakkanen Foto: Hilje Pakkanen

Kiriku õues rääkis .... ja esines ......

Foto: Hilje Pakkanen Foto: Hilje Pakkanen

Lilli ja küünlaid asetati ka kiriku ees asuvale küüditamise mälestusmärgi juurde.