Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Foto: Heiki Koov, juuni 2010.

Monument avati Juhan Kunderi (26. detsember 1852 - 24. aprill 1888) 50. surma-aastapäeval, 24. aprillil 1938.

 

Juhan Kunderist kui aktiivsest seltsielu tegelasest, koolimehest ja kirjanikust on avaldatud mitmeid artikleid, näiteks "Punane Täht" 26.12.1957, 24.04.1958 (loomingust), 14.12.1967, 24.04.1973, 17.12.197723.04.1988 või "Virumaa Teataja" ilmunud artiklites 24.04.1998 ja http://www.virumaateataja.ee/271107/esileht/kodulugu/15042622.php. Ka internetis: http://kreutzwald.kirmus.ee/et/lisamaterjalid/ajatelje_materjalid?item_id=28&table=Persons,

 

Sünnikoht, Kovali rehi, Holstre vallas. http://kreutzwald.kirmus.ee/et/lisamaterjalid/ajatelje_materjalid?item_id=6481&table=Scans.

Sünnikoht (Kovali talu, Holstre vald, Viljandimaa). http://kreutzwald.kirmus.ee/et/lisamaterjalid/ajatelje_materjalid?item_id=6481&table=Scans.

 

Juhan Kunderi sünnikohta tähistav kivi (Kovali talu, Holstre vald, Viljandimaa). Foto: Vaik, Tallinn, august 1972. http://kreutzwald.kirmus.ee/et/lisamaterjalid/ajatelje_materjalid?item_id=6489&table=Scans

Juhan Kunderi sünnikohta tähistav kivi (Kovali talu, Holstre vald, Viljandimaa). Foto: Vaik, Tallinn, august 1972. http://kreutzwald.kirmus.ee/et/lisamaterjalid/ajatelje_materjalid?item_id=6489&table=Scans.

 

Noorena http://kreutzwald.kirmus.ee/et/lisamaterjalid/ajatelje_materjalid?item_id=6486&table=Scans

Noorena http://kreutzwald.kirmus.ee/et/lisamaterjalid/ajatelje_materjalid?item_id=6486&table=Scans.

 

Rakverega on Kunder seotud aastast 1876, kui ta tuli siia Pikk tänav 29 asunud Elementaarkooli õpetajaks. Lisaks koolmeistri ametile ja kooliõpikute kirjutamisele, juhatas ta ka siinseid laulukoore, kirjutas näidendeid, tegutses näitejuhina, aitas organiseerida laenuraamatukogu.

 

http://kreutzwald.kirmus.ee/et/lisamaterjalid/ajatelje_materjalid?item_id=6476&table=Scans.

http://kreutzwald.kirmus.ee/et/lisamaterjalid/ajatelje_materjalid?item_id=6476&table=Scans.

 Abikaasa (Feofile Freiberg-Kunder), http://kreutzwald.kirmus.ee/et/lisamaterjalid/ajatelje_materjalid?item_id=6503&table=Scans.

Abikaasa (Feofile Freiberg-Kunder? või on õige Theophile?), http://kreutzwald.kirmus.ee/et/lisamaterjalid/ajatelje_materjalid?item_id=6503&table=Scans.

 

Kunagisel koolimajal on mälestustahvel, http://www.monument.ee/rakvere-linn/rakvere-juhan-kunder-elementaarkool. Praegu tegutseb siin Kunderi Seltsi, http://www.kunderiselts.eu/.

Foto: Heiki Koov, juuni 2010.

 

Kunder lahkus Rakverest 1886, et edasi õppida Kaasanis ja seejärel Peterburis. Kahjuks juba kahe aasta pärast ta suri Peterburis tüüfusesse ja maeti Rakvere linnakalmistule.

Foto: Heiki Koov, juuni 2010. Foto: Heiki Koov, juuni 2010.

Foto: Heiki Koov, juuni 2010.

 

Kunderile monumendi püstitamise mõte tekkis juba 1920-ndate aastate alguses. Võimalik, et idee algataja oli Rakvere linnavolinik Jakob Liiv, kes ka ise oli Kunderit tundnud. Raha kogumist alustas Rakvere linnavolikogu 1924, kui eraldati 10 000 marka (100 krooni). Järgmistel aastatel lisandus iga aasta 50 krooni. Aastaks 1933 oli kogunenud 600 krooni. Järgneval mõnel aastal lisandusid ainult panga intressid. 1938 hakkas lähenema Kunderi 50. surma-aastapäev. Nüüd võttis linnavalitus monumendi püstitamise tõsiselt käsile. Leiti raha, mälestussamba komitee eesotsas linnapea Aviksooga valis monumendile asupaiga, kontakteeruti skulptoritega. Parimaks lahenduseks valiti Haapsalu skulptori Roman Haavamäe kavand. Monumendi maksumuseks kujunes 1300 krooni + alus- ja mullatööd.

 

Läänemaa muuseumis on Haavamäe monumendi projekt, http://www.muis.ee/museaalview/1044693.

Monument asub Rakveres Pika tänava lõpus/Tammiku ja Kunderi tänava alguses. Varem asus siin hoopis teine monument - http://www.monument.ee/rakvere-linn/rakvere-venemaa-ristiusustamise-900-aastapaev.

 

Monumendi saamisloost ja avamisüritusest on juttu ajalehes "Virumaa Teataja" 25.04.1938 ja  "Punane Täht" 23.04.1988 avaldatud artiklis:

 • Avamisüritus algas kell 13.
 • Politsei oli sulgenud ümbruses liikluse. Kogunes palju rahvast.
 • Samba ees platsil olid istmed, kus said koha kutsutud külalised (linnavalituse liikmed, mälestussamba komitee liikmed, maavalituse esindaja, Rakvere politseikomissar koos abiga, koolide juhatajad, kujur Haavamägi, seltskonnategelased, koolide- ja noorsoo-organisatsioonide esindajad lippudega, vaimulikud, Kunderi endised õpilased jne. Haridusministeeriumi esindajana osales koolide peainspektor Johannes  Aavik. 
 • Avasõnad ütles linnanõunik O. Kalmisto.
 • Kõne peab koolide peainspektor J. Aavik.Ta märgib oma sõnavõtus Kunderi teeneid koolimehena, kirjanikuna ja ajakirjanikuna. Kõne lõppedes vabastas Aavik samba kattest.

Avamine, RM F 954:6, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1656702.

Avamine, RM F 954:6, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1656702.

 • Vaimuliku talituse pidas Rakvere Pauluse koguduse õpetaja A. Abel.
 • Mängis 1. diviisi orkester leitnant Lindjärve juhtimisel.
 • Sõna võttis 1. algkooli juhataja M. Olvet (Kunder oli töötanud siin koolis õpetajana).
 • 1. algkooli õpilaskoor H. Tölpuse juhatusel laulis kaks laulu.
 • Sõna võttis 3. algkooli juhataja A. Andreson (ka siin koolis oli Kunder töötanud õpetajana).
 • 3. algkooli õpilased esitasid F. Grustami juhatusel kaks laulu.
 • Loeti ette tervitustelegramm Eesti Kirjanduse Seltsilt.
 • Lõppsõna lausus monumendi komitee liige Arnold Liiv (Jakob Liivi poeg, Jakob Liiv suri enne monumendi valmimist 17.01.1938).

 

RM F 483:18, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1873000.

RM F 483:18, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1873000.

 

RM F 43:1, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/2011295.

RM F 43:1, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/2011295.

 

Muuseumitöötajate seminarist osavõtjad Kunderi mälestussamba juures. Foto: Riho Lahi, 1950. RM F 93:25, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/2024557.

Muuseumitöötajate seminarist osavõtjad Kunderi mälestussamba juures. Foto: Riho Lahi, 1950. RM F 93:25, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/2024557.

 

"Punane Täht" 21.04.1988 - 100. surmaastapäeva üritus monumendi juures.  

Kevadel 1992 loodi Kunderi selts ("Viru Sõna" 31.03.1992 (vaja uuesti kopeerida/skaneerida)). Seltsi tegevusteks on Kunderi pärandi uurimine, töö noortega, Kunderi monumendi ja haua hooldamine. Nii toimubki monumendi juures sageli mitmesuguseid üritusi, näiteks muinasjutupäev ( "Virumaa Teataja" 25.04.1995, 23.04.1996, 28.04.1998).

Monument võib ka muudel põhjustel ajalehte sattuda: "Viru Sõna" 22.06.1989 ("Viruvärk´89" ürituste raames toimus siin 24. juunil mälestusmiiting võidupäeva auks), "Virumaa Teataja" 30.03.1996 (konverents), 16.05.1998 (ristsõnas).

 

Aja jooksul on monumendi ümbrus muutunud: algsete kuuskede asemele on istutatud uued, pargis on plaatidest teed.

 

Tänased fotod:

Foto: Heiki Koov, juuni 2010. Foto: Heiki Koov, juuni 2010.

Foto: Heiki Koov, juuni 2010. Foto: Heiki Koov, aprill 2007.

Foto: Heiki Koov, veebruar 2010. Foto: Heiki Koov, juuni 2010.

Foto: Heiki Koov, juuni 2010. Foto: Heiki Koov, juuni 2010.

Foto: Heiki Koov, juuni 2010. Foto: Heiki Koov, juuni 2010.

Foto: Heiki Koov, juuni 2010.