Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Foto: raamatust "Rakvere Gümnaasium1912-1997".
Foto raamatust "Rakvere Gümnaasium 1912-1997".

Karl Orviku büst avati esimest korda 10. oktoobril 1987. Avamine toimus kooli 75. juubeli tähistamise ürituste raames.

Foto: Heiki Koov, september 2013.

Peale vargust valmistati uus büst ja see avati kooli raamatukogus 22. mail 2009.

 

Kohtla mõisa meieri pojana sündinud (17.08.1903) Karl Orviku (Janson) tuli 1915 õppima Rakvere Virumaa Poeglaste Reaalgümnaasiumi. Viimastes klassides osales ta aktiivselt kooli naturalistide ringi tegevusest. Ringi juhendajaks oli kooli direktor Artur Luha, kes oli hilisem geoloog ja akadeemik. Orviku on ise tunnistanud, et tema elukutse valikul on just naturalistide ringil väga oluline osa.

Aastast 1922 õppis ta Tartu Ülikoolis geoloogiat (magister 1930, doktor 1940). Ülikoolis töötas ta geoloogiakabineti ja muuseumi assistendina, geoloogiakateedri juhataja-professor. Aastast 1954 töötas ta Geoloogia Instituudi direktorina (asus siia surnud Artur Luha asemele), valiti akadeemikuks.

Põhjalikumalt on Karl Orviku tegemistest juttu paljudes väljaannetes (näiteks juubeliartiklid ajalehes "Punane Täht" 18.08.1973 ja 8.08.1978, "Virumaa Teataja 14.08.1998), veebilehtedel (näiteks http://et.wikipedia.org/wiki/Karl_Orviku).

Öeldakse, et inimene on tuntud siis kui temast on foto ristsõnas ("Virumaa Teataja" 17.02.1996).

Karl Orviku ei kaotanud kunagi sidet oma kunagise kooliga. Siin oli ta sageli osaline õpilaskonverentsidel ning aastapäevapidustustel. Esinemas Rakvere I Keskkooli aulas, 1970-ndad aastad. RM F 1349:13, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1389567.
Karl Orviku ei kaotanud kunagi sidet oma kunagise kooliga. Siin oli ta sageli osaline õpilaskonverentsidel ning aastapäevapidustustel. Esinemas Rakvere I Keskkooli aulas, 1970-ndad aastad. RM F 1349:13, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1389567.

Karl Orviku välitöödel, 1970-ndad aastad. RM F 1349:16, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1389570.

Karl Orviku välitöödel, 1970-ndad aastad. RM F 1349:16, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1389570.

Fotonäitus Akadeemik Karl Orviku elust, RM F 797:8, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1744993.

Fotonäitus Akadeemik Karl Orviku elust, RM F 797:8, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1744993.

Fotonäitus Akadeemik Karl Orviku elust , RM F 797:9, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1744997.

Fotonäitus Akadeemik Karl Orviku elust , RM F 797:9, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1744997.

Fotonäitus Akadeemik Karl Orviku elust , RM F 797:10, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1744999.

Fotonäitus Akadeemik Karl Orviku elust , RM F 797:10, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1744999.

Foto: Heiki Koov, september 2013. Foto: Heiki Koov, september 2013.
Koolis on näitus tuntumatest vilistlastest. 

 

Foto: Heiki Koov, juuli 2016.   Foto: Heiki Koov, juuli 2016.
Teadlane suri 7. märtsil 1981 ja ta on maetud Tallinna Metsakalmistule. 

 

Karl Orviku büsti ideest ja avamisest on juttu mitmes ajalehe "Punane Täht" artiklis: 

  • 24.09.1987- eelteade kooli 75. aastapäeva tähistamisest. Büsti avamine toimub 10. oktoobril kell 10.30.
  • 10.10.1987 - Karl Orviku büsti ideest ja tema eluloost.
  • 17.10.1987 - fotod ja kokkuvõte juubeliüritusest ja büsti avamisest. 

Foto büstist ilmus ka ajalehes "Viru Sõna" 10.10.1992.

Büsti avamisel olid ka Karl Orviku lesk Leonidia Orviku ja poeg Kaarel Orviku. Samuti olid siin büsti autorid skulptorid Ilme ja Riho Kuld. Büst oli vilistlaste kingitus koolile.

 

 Katte eemaldavad kooli vilistlased Arnold Green ja .... Õiglane. Rakvere Gümnaasiumi arhiiv.
Katte eemaldavad kooli vilistlased Arnold Green ja .... Õiglane. Rakvere Gümnaasiumi arhiiv.

Rakvere Gümnaasiumi arhiiv.
Rakvere Gümnaasiumi arhiiv.

Foto: raamatust "Rakvere Gümnaasium1912-1997".
Foto büsti esmakordsest avamisest raamatust "Rakvere Gümnaasium 1912-1997".

 

Õpilaspere poolt peab kõne Aare Tammemäe.
Õpilaspere poolt peab kõne Aare Tammemäe, http://www.virumaateataja.ee/57969/karl-orviku-kuju-valmib-jaanuaris/. SA Virumaa Muuseumid kogu.

 

Kõneleb Karl Orviku lesk Leonida Orviku. Rakvere Gümnaasiumi arhiiv.
Kõneleb Karl Orviku lesk Leonida Orviku. Rakvere Gümnaasiumi arhiiv.

 

Direktor Ervin Kukk, skulptor Ilme Kuld, Karl Orviku poeg Kaarel ja abikaasa Leonida Orviku. Rakvere Gümnaasiumi arhiiv.
Direktor Ervin Kukk, skulptor Ilme Kuld, Karl Orviku poeg Kaarel ja abikaasa Leonida Orviku. Rakvere Gümnaasiumi arhiiv.

 

Koolivennad Green, Niisuke ja Õiglane. Rakvere Gümnaasiumi arhiiv.
Koolivennad Green, Niisuke ja Õiglane. Rakvere Gümnaasiumi arhiiv.

 

Karl Orviku mälestussammas Rakvere I Keskkooli ees, RM F 1460:4, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1272464.
Karl Orviku mälestussammas Rakvere I Keskkooli ees, RM F 1460:4, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1272464.

 

Orviku büstile pidid iga viie aasta järel avatama uued, teiste kooli tuntud vilistlaste ja õpetajate, büstid. Nii loodeti kooli juurde rajada skulptuuride väljak. Paraku ei saanud seda sagedaste metallivarguste tõttu enam teha. Nii ongi järgmisena avatud Jaan Paku büst kooli siseruumides (http://www.monument.ee/rakvere-linn/rakvere-jaan-pakk).

Kuna büst oli postamendi otsas lahtiselt, siis sageli keerati see vaatega teise suunda. Arvatavasti oli tegemist koolipoiste naljadega.

Pronksivaraste kartuses viidi büst .... koolimajja. Siin asus see ..... korrusel. Mis sai kivist postamendist? Kas see on kusagil alles?

 

Foto: Hans Teetlaus, 29.08.1996. Karl Orviku büst Rakvere Gümnaasiumi fuajees, ERM Fk 2960:3541, Eesti Rahva Muuseum, http://www.muis.ee/museaalview/1995679.
Foto: Hans Teetlaus, 29.08.1996. Karl Orviku büst Rakvere Gümnaasiumi fuajees, ERM Fk 2960:3541, Eesti Rahva Muuseum, http://www.muis.ee/museaalview/1995679.

 

Foto: Hans Teetlaus, 29.08.1996. Karl Orviku büst Rakvere Gümnaasiumi fuajees, ERM Fk 2960:3542, Eesti Rahva Muuseum, http://www.muis.ee/museaalview/1995680.
Foto: Hans Teetlaus, 29.08.1996. Karl Orviku büst Rakvere Gümnaasiumi fuajees, ERM Fk 2960:3542, Eesti Rahva Muuseum, http://www.muis.ee/museaalview/1995680.

 

Ajalehes "Virumaa Teataja" http://www.virumaateataja.ee/080108/esileht/uudised/15043402.php (5.01.2008) ilmus artikkel, millest saame teada büsti kadumisest. Kuigi büst oli ainult mõne aasta õues seisnud ja metallivaraste kartuses juba varem siseruumidesse toodud, olid koolilapsed seda briljantrohelisega sodinud (umbes aastal 2000).  Nii pandigi lõpuks kuju hoiule peatrepi all olevasse ruumi, kust see arvatavasti koolis toimunud remontide käigus ära varastati. Lisaks on artiklis kirjas, et Karl Orviku poeg Kaarel Orviku oli käinud Ilme Kullale isa kuju jaoks poseerimas ja büsti teise autori, Riho Kulla, sõnul saab uue büsti teha lihtsalt, sest vajalik mudel on alles, hinnaks kujuneb ca 50000 krooni.

Artiklis http://www.virumaateataja.ee/160108/esileht/uudised/15043630.php (16.01.2008) on juba kuju taastamisest konkreetsemat juttu: otsustati avada pangakonto, kuhu annetused kanda ja arutletakse ka selle üle, kuhu büst panna ja millal avada. Kirjas on ka esimesed suurannetajad.

Paraku jäi jaanuaris 2008 esilekerkinud büsti uuesti tegemise idee seisma ja alles oktoobris 2008 ilmunud artiklis http://www.virumaateataja.ee/021008/esileht/uudised/15049478.php (1.10.2008) on juttu, et idee on endiselt töös. Ka annetusi on juba päris palju tulnud. Büsti taastamist toetavad: Rakvere linnavalitsus, SA Virumaa Muuseumid ja Oleg Gross, igaüks 10 000 krooni, Rakvere Gümnaasiumi Sihtasustus 5000, Rakvere Gümnaasiumi direktor Aivar Part 2000, kooli endine majandusjuhataja Linda Soidla 1000 krooni, Urmas Tamm, Marko Pomerants, Jüri Landberg ja Ants Leemets à 500 krooni.

Artiklis http://www.virumaateataja.ee/57969/karl-orviku-kuju-valmib-jaanuaris/ (14.12.2008) on juttu büsti valmimisest jaanuaris 2009. Kuna büst valmib annetuste toel, siis osa raha on veel puudu.

Artiklis http://www.virumaateataja.ee/106324/karl-orviku-kuju-on-valmis/ (14.04.2009) antakse teada, et büst on valmis saanud. Maksumus 45 000 krooni. Vaja on teha veel puust alus ja leida koht, kuhu kuju panna.

Artiklis http://www.virumaateataja.ee/122787/rakvere-gumnaasiumis-avati-geoloog-karl-orviku-bust/ (25.05.2009) on ülevaade uue büsti avamisest kooli raamatukogus. Avamisüritusel meenutas Karl Orviku poeg Kaarel Orviku oma isa ja Tartu Ülikooli geoloogiamuuseumi peavarahoidja Mare Isakar tutvustas Orviku teaduspärandit. Kõnelesid ka Riigikogu liige Marko Pomerants ja Gümnaasiumi direktor Aivar Part.

Kutse Karl Orviku büsti avamisele 22.05.2009. 

Avamise fotod! Kas on erinevusi algse ja praeguse büsti vahel?

 

Tänased fotod

 Foto: Heiki Koov, september 2013. Foto: Heiki Koov, september 2013.

Foto: Heiki Koov, september 2013. Foto: Heiki Koov, september 2013.

Foto: Heiki Koov, september 2013. Foto: Heiki Koov, september 2013.

 

 

Karl Orvikule on pühendatud ka mälestustahvel Tallinnas, Rävala pst 15.

Foto: Heiki Koov, mai 2013. Foto: Heiki Koov, mai 2013.