Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Pooleli!

 Suures Isamaasõjas langenute mälestussammas Rakveres Suvorovi Väljakul, RM F 91, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/2023029.
Suures Isamaasõjas langenute mälestussammas Rakveres Suvorovi Väljakul. RM F 91, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/2023029.

Esialgne monument oli puust. Kas see püstitati siia kohe peale esimesi matmisi?  Kas sõja ajal monument lõhuti või see püstitatigi alles peale sõda?

Foto: Heiki Koov, juuni 2010.

Praegune monument avati 6.11.1951.

 

Monument asub Kastani puiestee ääres (teisel pood teed on Rakvere staadion ja spordihall). Nõukogude ajal kandis park algul 21. juuni väljaku (kas on ikka õige fakt?) ja hiljem Suvorovi väljaku ja Kastani puiestee Gagarini puiestee nime.

Eelkõige on monument tuntud, kui ausammas neile punasõduritele ja parteitöötajatele, kes hukkusid Teises maailmasõja ajal Rakveres ja lähimas ümbruses. Tegelikult on aga siia (väidetavalt) maetud ka varasematel aegadel hukkunud  punategelasi.

Nõukogudeaegse käsitluse sündmustest Rakveres septembris 1944 (punavägede sissetung) on kirjas näiteks raamatus "Vabastamislahingutes" ("Eesti Raamat, 1966, lk. 238-239) ja ajalehes "Punane Täht" 20.09.1975.  

Kaasaegne käsitlus sündmustest Rakveres 7. augustil 1941 (sakslaste saabumine) ja varasematel päevadel on ajalehes "Viru Sõna" 30.07.1991

 

Kes on siia maetud

Nii nagu vennashaudadega sageli, ei ole ka siin täpselt teada, kui palju inimesi ja kes on hauda ikkagi maetud. Vanadest ajalehtedest saab lugeda vähemalt kahest matmisest:
• 8. detsembril 1940 maeti siia ümber umbes 30 inimese säilmed, kes olid tapetud aastatel 1918–19 valge terrori ajal (sh 12 punakaartlast).
• 22. aprillil 1945 maeti siia ümber 50 hukkunut: Suure Isamaasõja ajal ümbruskonnas langenud punaarmeelased, partisanid, hukatud parteitöötajad jt. ("Viru Sõna" 28.04.1945). Ajalehes "Punane Täht" 17.07.1965 on juttu, et ainuke, kes maetutest ära tunti oli parteitöötaja Valentina Maserova (temast on lühidalt juttu ka ajalehes "Punane Täht" 5.09.1968).
Monumendil on ka mitmed nimed (nt 305. lennuväediviisi meeskonnad), aga tõenäoliselt on nemad tegelikult maetud kuhugi mujale. Näiteks Krjuki ja Loktionovi kohta on Suures Isamaasõjas hukkunute andmebaasis (http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9558991) kirjas, et nad jäid teadmata kadunuks 30.08.1944 (ei saabunud tagasi lahingulennult).

Foto: Heiki Koov, juuni 2010.  

Muinsuskaitseameti arhiivi andmetel: Eesti NSV sõjakomissariaadi andmetel on vennashauda maetud 9 sõdurit. Mälestussambal on jäädvustatud 11 nime, neist 5 sõjakomissariaadi nimestikus mitteleiduvat.

Raamatus "Rakvere" on lk 38 ja 39 juttu siia maetutest?

Rakvere II Keskkooli (vene kool) punased jäljekütid on püüdnud leida infot Rakvere vabastamisel hukkunud punaarmeelaste kohta. Ajalehes "Punane Täht" 23.05.1972 ja 18.05.1974 andmetel on kindlaks tehtud mitmed hukkunute nimed, neist neli on artiklis nimetatud: Komar, Tšistjakov, Otšerendjuk, Anatoli Gusjev.

Ajalehes "Punane Täht" 15.03.1975 on pikem jutt Nõukogude Liidu kangelasest Nikolai Klotškost, kes oli pommituslennukite grupi komandör. Tema juhtimisel pommiti ka Rakvere ja Tapa raudteejaama.  Kuigi tema jäi sõjas ellu, siis arvatavasti paljud temaga koos lennanud hukkusid.

 

Monumendi saamislugu

Vennashaua monumendi puhul on tegemist arhitekt Alar Kotli projekteeritud nn vennashaua tüüpmonumendiga. Sarnane monument on ka Narvas, Pikasillas ja Saaremaal Torgus. Kas ka Kingissepas Venemaal?   

Foto: Heiki Koov, juuni 2009. Foto: Heiki Koov, august 2010. Torgu vennashaud, foto: Heiki Koov, mai 2014. Kingissepa vennashaud, Venemaa. Foto. Eesti Ajaloomuuseum ????

Narva vennashaud 

 Pikasilla vennashaud

Torgu vennashaud

Kingissepa vennashaud, Venemaal. Foto: Eesti Ajaloomuuseum???

 Arhitekt Kotli ei teinud mitte ainult Saaremaa dolomiidist ausamba joonise, vaid põhjalikult oli kavandatud ka ümbritsev park. Eesti Arhitektuurimuuseumis on alles pargi ja monumendi joonised. 

Eesti Arhitektuurimuuseumi kogu.
Eesti Arhitektuurimuuseumi kogu.

 Eesti Arhitektuurimuuseumi kogu.
Eesti Arhitektuurimuuseumi kogu.

 Eesti Arhitektuurimuuseumi kogu.
Eesti Arhitektuurimuuseumi kogu.

 

Väga võimalik, et Rakvere vennashaua monument oli maakonnas ainuke, kus suuremate ürituste puhul põles igavene tuli. 

 Foto: Rakvere Vene Gümnaasiumi arhiiv.
Rakvere Vene Gümnaasiumi arhiiv.

 Foto: Heiki Koov, juuni 2010.

 Muinsuskaitseameti arhiiv.
Muinsuskaitseameti arhiiv.

 Muinsuskaitseameti arhiiv.
Muinsuskaitseameti arhiiv.

 

Monumendi avamine

Ajalehes "Punane Täht" 31.12.1950 kirjutab Rakvere Linna Täitevkomitee esimees Veera Kivistik suurtest ülesannetest aastaks 1951. Üheks eesmärgiks on püstitada vennashauale uus ja korralik ausammas (sellele artiklile viitab ka "Virumaa Teataja" 28.12.2000 artikkel "Virumaa Teataja 50 aastat tagasi"). Ajalehes "Punane Täht" 6.11.1951 antakse teada täna kell 17 algavast fašistide poolt mõrvatute kalmul mälestussamba avamisest. Ajalehes "Punane Täht" 10.11.1951 on ülevaade toimunud uue monumendi avamisest:

 • Osalesid Rakvere linna koolide, asutuste ja ettevõtete töötajad.
 • Miitingu avas Rakvere Linna Täitevkomitee esimees Mikker.
 • Kõlas Nõukogude Liidu hümn.
 • Sõnavõtuga esines EK(b)P Rakvere Rajoonikomitee sekretär Tõnisson.
 • Kommunistlike noorte ja noorte nimel võttis sõna ELKNÜ Rakvere Rajoonikomitee sekretär Kaskman.
 • Sõnavõtuga esines Eksin (mis asutus, amet?).
 • Pidulike orkestrihelide saatel langetati kate mälestussambalt.
 • Asutuste, koolide ja ettevõtete esindajad asetasid mälestussamba jalamile kümneid pärgi.

 

Üritused monumendi juures

Nõukogude ajal toimus monumendi juures mitmesuguseid üritusi. Eriti palju osavõtjaid oli muidugi Võidupüha (9. mail) tähistamisel. Siin toimusid ka paljud muud linna- ja rajooni suuremad rahvakogunemised: Suure Oktoobrirevolutsiooni, Nõukogude Armee aastapäeva, Võidupüha, rajooni ja linna vabastamise tähtpäeva, koolide pidulikud sündmused, laulupäevade ja muude ürituste tseremooniad.

Foto: arhiiv???
Rakvere Reaalgümnaasiumi arhiiv.

Foto: arhiiv???
SA Virumaa Muuseumid.

 

Foto: arhiiv???
Rakvere Reaalgümnaasiumi arhiiv.

SA Virumaa Muuseumid.
SA Virumaa Muuseumid.

Mälestusmärk Rakveres, RM F 975:1, SA Virumaa Muuseumid, <a href=
Mälestusmärk Rakveres, RM F 975:1, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1663784.

Foto: arhiiv???
Foto:??

 

Mitmetes arhiivides on säilinud fotosid monumendi juures toimunud üritustelt. Ajalehes "Punane Täht" ja "Viru Sõna" avaldati mitmeid ürituste eelteateid ja kokkuvõtteid, näiteks:

Rakvere Reaalgümnaasiumi arhiiv.
Rakvere Reaalgümnaasiumi arhiiv.

Rakvere Reaalgümnaasiumi arhiiv.
Rakvere Reaalgümnaasiumi arhiiv.

Rakvere Vene Gümnaasiumi arhiiv.
Rakvere Vene Gümnaasiumi arhiiv.

Rakvere Reaalgümnaasiumi arhiiv.
Rakvere Reaalgümnaasiumi arhiiv.

Rakvere Vene Gümnaasiumi arhiiv.
Rakvere Vene Gümnaasiumi arhiiv.

1982, Rakvere Reaalgümnaasiumi arhiiv.
1982, Rakvere Reaalgümnaasiumi arhiiv.

 Rakvere Reaalgümnaasiumi arhiiv.
Rakvere Reaalgümnaasiumi arhiiv.

Rakvere Reaalgümnaasiumi arhiiv.
Rakvere Reaalgümnaasiumi arhiiv.

Rakvere Reaalgümnaasiumi arhiiv.
Rakvere Reaalgümnaasiumi arhiiv.

Mälestussammas Rakveres. Foto: Riho Lahi. RM F 191:51, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1982073.
Mälestussammas Rakveres. Foto: Riho Lahi. RM F 191:51, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1982073.

 Mälestussammas Rakveres, RM F 956:6, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1658647.
Mälestussammas Rakveres, RM F 956:6, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1658647.

Rakvere, mälestussammas nõukogude sõduritele, 1980. aastad. RM F 1329:2, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1421186. 
Rakvere, mälestussammas nõukogude sõduritele, 1980. aastad. RM F 1329:2, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1421186.

Mälestusmärk Rakvere vennaskalmistul. , RM F 857:53, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1649734.
Mälestusmärk Rakvere vennaskalmistul. , RM F 857:53, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1649734.

Foto: arhiiv???
 ???

 

Monument tänastes uudistes

Rakvere vennashaua monumendiga seonduv on ka viimastel aastatel ületanud uudisekünnise. Uudised saab suures piires jagada kahte gruppi:

 • Lilledepanek 9. mail. Enam siin muidugi nii suuri üritusi korraldata. Lilli ikka pannakse ja vahel tuleb ka arutlusele, kas seda monumenti enam üldse on vaja. Näiteks "Virumaa Teataja" 10.05.2000.  
 • Väga kahju, aga vahel juhtub, et pätid rikuvad monumenti. Näiteks "Virumaa Teataja" 2.07.1996, 21.11.1996 ja 22.07.2000 artiklites on juttu monumendi värviga rikkumises. 13.08.2008 lehes on teade, et keegi on pannud monumendi juures plastkanistri põlema. Nii sai monument suitsukahjustusi ja hävinesid ka lilleseaded. Järgmise päeva ajaleht teatab süütaja tabamisest. Omapärase rikkumisega said hakkama ka punaveteranid ise - 2006. aastal, vahetult enne 9. mai tähistamist, värvisid nad monumendil kujutatud ordeni üle ("Virumaa Teataja" ... mai 2006). 11.05.2005 lehes on info monumendi juures toimunud lillede hävitamisest - lilled on pottidest välja tõmmatud ja ausamba jalamile laiali loobitud. Kuna tegemist on inimeste matmispaigaga, siis alustas politsei kriminaalmenetlust. Arvatavasti  on tegemist lindude tööga. 
 • 16.12.2008 - rakverlane Andrei Savan sai alles nüüd kätte medali, mille ta oli välja teeninud sakslaste vastu 1944. aasta Sõrves toimunud lahingutes võideldes. Venemaa president Medvedevi korraldusega avaldati tänu viiele Eesti ja Venemaa kodanikule panuse eest Eestis asuvate sõjamälestussammaste säilitamisse. Nende hulgas oli ka Rakveres elav Lääne-Virumaa sõjaveteranide juht Georgi Kosjuk.  

 

Tänased fotod:

Foto: Heiki Koov, juuni 2010. Foto: Heiki Koov, aprill 2007.

Foto: Heiki Koov, juuni 2010. Foto: Heiki Koov, aprill 2008.

Foto: Heiki Koov, juuni 2010. Foto: Heiki Koov, juuni 2010.

 Foto: Heiki Koov, aprill 2008.

Foto: Heiki Koov, juuni 2010. Foto: Heiki Koov, juuni 2010.

Foto: Heiki Koov, juuni 2010. Foto: Heiki Koov, juuni 2010. Foto: Heiki Koov, juuni 2010.  

 

Üks koduloouurija väidab, et vennashaua monument on asukohta vahetanud. Algselt oli see olnud Kastani puiesteest kaugemal ehk rohkem ringtee poole. Ma isiklikult kahtlen selles. On küll eemal trepiastmed, aga ma pole üldsegi kindel, et need astmed just monumendiga on seotud. 

Foto: Heiki Koov, august 2017.  Foto: Heiki Koov, august 2017.   

Foto: Heiki Koov, august 2017.