Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Foto: Heiki Koov, august 2010.  

Alusest ja kolmest kivitahukast monument avati aastal 19. juunil 1976. Siis tähistati Rakvere linnuse (Tarvanpää) kirjasõnas esmamainimise 750. aastapäeva.

Monumendi autoriks on Riho Kuld.

Rakvere linnast on juttu mitmetel veebilehtedel, näiteks www.rakvere.ee, Wikipedias http://et.wikipedia.org/wiki/Rakvere. Hea ülevaateartikkel linna ajaloost avaldati ajalehes "Virumaa Teataja" 8.06.2002

 

Linna 750. aastapäevale pühendatud artiklid nõukaaegses maakonnaajalehes "Punane Täht":

 • 9.10.1975 - järgmisel aastal toimuva juubeli korraldamiseks on loodud komisjon, ülevaade kavandatud tegevustest (sh mälestuskivi paigaldamine Vallimäele).
 • 10.02.1976 - esimese suurema juubeliürituse - 12.02 toimuva teadusliku konverentsi - esinejate ja ettekannete nimekiri.
 • 17.02.1976 - spordiveteranide kavandatud tegevused linna juubeli tähistamiseks.
 • 17.03.1976 - suures osas on valmis temaatilise lavastuse "Tulid muiste me laantesse ..." stsenaarium, lavastaja, üldjuhid, koorid, puhkpilliorkestrid, rahvatantsijad. Etenduse ettekanne on kavandatud 19. juunil Vallimäel.
 • 27.04.1976 - ettevalmistustest juubeliks (rahvapidu, näitus, brošüür, teede asfalteerimine, uued kõnniteed, kino remont, haljastus, linna ehtimine).
 • 25.05.1976 - koduloomuuseumis avati näitus "Rakvere 1226-1976".
 • 10.06.1976 - juubelipidustuste komisjoni koosolek arutas tehtud ja tegemata ettevalmistustöid. 
 • 19.06.1976 - juubelipidustuste tähtsamate sündmuste ajakava.
 • 19.06.1976 - uued linna aukodanikud.
 • 19.06.1976 - valminud on Rakveret tutvustav brošüür, juubelivimpel, medal ja rinnamärk.
 • 19.06.1976 - linnanõukogu täitevkomitee esimees (linnapea) Lidia Kondel annab ülevaate tänasest Rakverest: elamuehitus, suuremad ettevõtted, haridusasutused, kultuurielu.
 • 19.06.1976 - Rakvere linnaga seonduvad tähtsamad sündmused aastatel 1226-1950.

 

Mälestuskivi avamisest on juttu ajalehes "Punane Täht" 19.06.1976 ja 26.06.1976:

 • Peoliste rongkäigu marsruut: Gagarini puiestee - Lai tänavale (edasi veel Tallinna tänav - Vallimäe tee).  Algus 19.06. kell 18.30.
 • Rongkäigus marsivad: rahvariietes tõrvikuga noormees ees, lippurite kolonn, peotegijad (rajooni laulupeokomisjon, linna juubelikomisjoni liikmed), külalised (Moskva ja Leningradi oblastist, Dobele rajoonist), rahvasaadikud, lauljad, tantsijad ja pillimehed (Kiltsist, Rakkest, Roelast, Vinnist, Uhtnast, Tudust, Kunda lahe kaldalt, Haljalast, Kadrinast, Tapalt, Lahemaalt, Rakverest = 41 kollektiivi, ca 1200 esinejat).
 • Kõlab laul
 • Paul Randroo meenutab sajandeid kestnud heitlusi Vallimäel ja seda, mida oleme saavutanud täna.
 • Mälestuskivilt eemaldavad katte linnanõukogu täitevkomitee esimene esimees Harry Raag ja praegune esimees Lidia Kondel (fotol).
 • Peoliste rongkäik liigub edasi lauluväljakule.
 • Kontsertlavastus "Tulid muiste me laantesse ...".

 

 Ajalehes "Virumaa Teataja" 13.01.2001 on põhjalik ülevaade Rakvere 750. aastapäeva tähistamisest. 

 

Palju fotosid (vimplid, märgid, rongkäik, mälestuskivi avamine, esinemised Vallimäel) leiad  http://www.muis.ee/search (kirjuta otsingusse "rakvere 750").

 

Kahel fotol on näha, et keegi filmib mälestuskivi avamisüritust (kes, kus on filmid?). Kas mälestuskivi avamine on jäädvustatud ringvaates "Nõukogude Eesti" nr 17, http://www.efis.ee/et/filmiliigid/film/id/8953?

Rakvere 750 aastapäeva rongkäik., RM F 887:16, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1660377.
Rakvere 750 aastapäeva rongkäik., RM F 887:16, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1660377.

Rakvere 750 aastapäeva rongkäik., RM F 887:20, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1660439.
Rakvere 750 aastapäeva rongkäik., RM F 887:20, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1660439.

RM F 887:21, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/portaal/museaalview/1660451.
RM F 887:21, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/portaal/museaalview/1660451.

RM F 887:22, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/portaal/museaalview/1660459.
RM F 887:22, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/portaal/museaalview/1660459.

Rakvere 750 aastapäeva rongkäik., RM F 887:25, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1660524.
Rakvere 750 aastapäeva rongkäik., RM F 887:25, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1660524.

Rakvere 750 aastapäeva pidustused Rakvere Vallimäel., RM F 887:33, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1660678.
Rakvere 750 aastapäeva pidustused Rakvere Vallimäel., RM F 887:33, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1660678.

RM F 1014:9, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/portaal/museaalview/1613938.
RM F 1014:9, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/portaal/museaalview/1613938.

Foto: 1977. RM F 1014:8, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/portaal/museaalview/1613937.
Foto: 1977. RM F 1014:8, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/portaal/museaalview/1613937.

Ajalehes "Punane Täht" 13.10.1983 on tantsuansambel "Tarvanpääd" tutvustav artikkel. Ansambel poseerib mälestuskivi juures.

Ma olin alles lasteaialaps, kui ühel päeval viidi kogu meie rühm kollase RAF bussiga Vallimäele. Selle monumendi juurde oli püsti pandud kilomeetritulp, mitme noolega (näiteks Tallinna 100, Tartu 125, Narva 115 jne). Mingi mees (Raivo Trass) seletas seal tulba juures midagi. Meie lihtsalt seisime seal ringis ja kuulasime. Filmimehed siis filmisid meid. Läks vist ikka mitu kuud ja alles siis tuli televiisorist meist filmitud saade. 

Raivo Trass arvas, et see pidi olema aastal 1978. "100 aastat Eesti teatrit" raames näidati ETV-s telelugu "Rakvere Teater".  Kas keegi minu Pika tänava rühmakaaslastet-kasvatajatest (lõpetasime suvel 1979) oskab olemasolevat infot täiendada?

Aastal 1996 tähistati 770 aasta möödumist Tarvanpää esmamainimisest (1226). Linna vanemast ajaloost on juttu ajalehes "Virumaa Teataja" 15.06.1996. Siin on ka foto monumendist.

Aastal 2001 tähistati 775 aasta aasta möödumist Tarvanpää esmamainimisest. Aastal 2002 täitus 700 aastat Rakverele Lübecki linnaõiguste andmisest (1302, avati ka mälestustahvel - http://www.monument.ee/rakvere-linn/rakvere-700).  Juubelite tähistamise kavandamisest ja foto monumendist on ajalehes "Virumaa Teataja" 15.01.2000.

Ajalehes  "Punane Täht" avaldati sageli Rakvere linna tutvustavaid artikleid, näiteks:

 • 25.11.1972 - ülevaade 1897. aastal toimunud esimese ülevenemaalise rahvaloenduse tulemused Rakvere linnas ja kreisis.
 • 2.10.1973 - Rakvere linna kirjeldus 175 aasta tagasi.
 • 19.06.1976 - käesoleva ja järgmiste aastate tegemised linnas (tehased, elamuehitus, olmetingimused, lasteaiad, kino, haigla, tänavad, halasalad jms).

Artiklid ajalehes "Virumaa Teataja": 

 

Tänased fotod:

Foto: Heiki Koov, august 2010. Foto: Heiki Koov, august 2010.