Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Foto: Heiki Koov, september 2009.

Bareljeef Rakvere Gümnaasiumi peasissekäigu kõrval avati 16. oktoobril 1982.

 

Alar Kotli oli Rakvere Gümnaasiumi hoone projekti autor. Õppetöö algas siin 1. novembril 1938. Tol ajal oli see esimene koolimaja Eestis, kus olid eraldi võimla ja aula. Hoone maksumus oli 240 000 krooni. Koolimaja ajaloost on tutvustus Rakvere Gümnaasiumi veebilehel http://www.rakgym.edu.ee/koolist/vaade#ajalugu ja ka artiklites "Virumaa Teataja" 11.10.1997, 24.10.1998.

Gümnaasiumi hoonsest ja selle seosest Alar Kotliga on avaldatud mitmed artiklid, näiteks ajalehes "Virumaa Teataja":

  • 29.11.2013 - koolimaja valmimisest on möödas 75 aastat. 
  • 26.02.2014 - Rakveres tutvustatakse Kotli loomingut (koolimaja ja kirik). 
  • 2.11.2018 - gümnaasium tähistas koolimaja 80. juubelit. 

Virumaa Teataja, 2.11.2018

Alar Kotlist on põhjalikum info:

 

Mälestustahvel avati Rakvere Gümnaasiumi (avamise ajal oli kool nimega Rakvere I Keskkool) 70. juubeli tähistamise raames. Bareljeefi autoriteks on Eha ja Kalju Reitel ja selle kinkisid koolile vilistlased ja lastevanemad.

Juubelipidustused algasidki mälestustahvli avamisega. Katte tahvlilt eemaldasid Kotli klassikaaslased Richard Leemets ja Arved Palgi (vilistlased aastast 1922). Arved Palgi rääkis kokkutulnuile Kotli elu- ja loometeest.

Tahvli avamisel osales hästi palju huvilisi, sh Kotli omaksed, rajooni (maakonna) juhtkond, õpilased ja vilistlased.

Ajalehes "Punane Täht" avaldati mitu teemakohast artiklit: mälestustahvli avamise/kooli juubeli eelteated 14.09.1982 ja peaaegu sama kuulutus ka 18.09.1982, (avamine täna kell 12) ja Kotli lühike elulugu 16.10.1982 ja avamisüritusest ja mõned fotod 4.11.1982.

 

Fotod Rakvere Gümnaasiumi arhiivist:

Foto: 1982, Rakvere Gümnaasiumi arhiiv.
Katte eemaldavad vilistlasnõukogu liikmed, Kotli klassikaaslased A. Palgi ja R. Leemets.

 Foto: 1982, Rakvere Gümnaasiumi arhiiv.
Katte eemaldasid vilistalasnõukogu liikmed, Kotli klassikaaslased A. Palgi ja R. Leemets.

 Foto: 1982, Rakvere Gümnaasiumi arhiiv.
Kotli sugulased avamisel.

 Foto: 1982, Rakvere Gümnaasiumi arhiiv. Foto: 1982, Rakvere Gümnaasiumi arhiiv.

Foto: 1982, Rakvere Gümnaasiumi arhiiv.

 

Tänased fotod:

Foto: Heiki Koov, oktoober 2008.
Alar Kotli ja tema abikaasa Ilse Kotli haud Tallinna Metsakalmistul.

 

Foto: Heiki Koov, september 2009. Foto: Heiki Koov, september 2009.
Infotulp koolimaja ees.

Foto: Heiki Koov, september 2009. Foto: Heiki Koov, september 2009.
Stend Rakvere Gümnaasiumis.

 Foto: Heiki Koov, september 2009. Foto: Heiki Koov, september 2009.

Foto: Heiki Koov, september 2009. Foto: Heiki Koov, september 2009.