Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Foto: Helmut Joonuks, 1970. Muinsuskaitseameti arhiiv. 

Foto: Helmut Joonuks, 1970. Muinsuskaitseameti arhiiv.

 

Mälestuskivi lahingu ajal 925. laskurpolgu staabi asukohaks olnud künkal avati 29. mail 1965.

 

Foto: Heiki Koov, august 2008.

Tahvlit uuendati 9. mail 1992. Tegemist on vana tahvliga, ainult tekst raiuti uus.

 

Porkuni lahing

21.09.1944 toimus Porkuni-Sauevälja-Loksa piirkonnas lahing Tallinna poole tungivate Nõukogude armee (Punaarmee 8. laskurkorpuse 249. Eesti laskurdiviis) ja Sinimägedest taanduvate Saksa armee (eesti vabatahtlikud 20. SS-diviisist ehk Eesti Leegionist ja piirikaitserügemendid) vahel. Mõlema väeüksuse koosseisus olid põhiliselt eestlased. Vaid 2-3 tunni jooksul toimunud vennatapulahingus hukkus mitusada sõjameest. Suurel hulgal Saksa poolel sõdinuid langes vangi, paljud haavatasaanud hukati kohapeal.

Toimunud lahingust saab lugeda mitmetest ajaleheartiklitest, näiteks "Põhjarannik" 22.09.1993, "Virumaa Teataja" 21.09.1999, 22.09.1999 ja ka allpool viidatud ajaleheartiklites on sageli üheks osaks lahingust ülevaate andmine. Lahingust saab lugeda ka mitmetelt veebilehtedelt, näiteks http://et.wikipedia.org/wiki/Porkuni_lahinghttp://www.histrodamus.ee/?event=Show_event&event_id=2213&layer=133#2213, http://www.militaar.net/phpBB2/viewtopic.php?t=480, http://www.hot.ee/lvpfoorum/Ajalugu/ajalugu-44.html#kadrina, http://www.rindeleht.ee/foorum/phpBB2/viewtopic.php?f=3&t=2464http://www.virumaateataja.ee/166474/kodu-uurijad-punavoimud-voltsisid-porkuni-lahingut/ (22.09.2009).

Nõukogudeaegne käsitlus: "Punane Täht" 9.05.1965, 29.05.1965, 29.05.1965, 20.09.1986, ...

 

Matmiskohad

Nõukogude ajal räägiti sageli Porkuni lahingust, aga alati vaikiti maha, et ka Saksa poolel sõdisid põhiliselt eestlased. Põhjuseks oli kartus, et võidakse küsida, miks nad Nõukogude Liidu (kommunistide) vastu sõdisid ja kuhu nad on maetud. Muidugi nendele küsimustele vastuste teadjaid oli palju. Oli ju elavate hulgas nii neid, kes ise olid selles lahingus osalenud ja ka neid või kes olid matmistega seotud. Alles nõukogude perioodi lõpus, aastatel 1988-89 oli võimalik hakata taastama ka sakslaste poolel sõdinute haudasid. Sakslaste poolel sõdinud maeti kolme ühishauda:

 • Aadurahva talu heinaküüni lähedal - 73 hukkunut. Siin oli veel kaheksakümnendate aastate lõpuks Põdrangu sovhoosi karjaala.
 • Porkuni-Sauevälja teel Rebase talu juures - 125 hukkunut.
 • Rebase talu juurest mõnisada meetrit Sauevälja poole - 73 hukkunut.

Lisaks oli ka mitmeid üksikmatmisi. Osad neist on tänaseks Vistlasse ümber maetud. Väljakaevamiste käigus on leitud vaid ca 100 hukkunut? Kas neid ei olnudki rohkem või on osad hauad veel avamata?

Millised on viimased uurimistulemused lahingus hukkunute ja kes-kuhu maetute kohta?

 

Mälestuskivi avamine

Ajalehes "Punane Täht" 15.04.1965 avaldati teade, kus on juttu 29. ja 30. mail 1965 Loksal toimuvast veteranide kokkutulekust. Kui algselt taheti teha siin 249. diviisi võitlejate kokkutulekut (osalesid Porkuni lahingus), siis arutelude tulemusel otsustati teha kõigi Suurest Isamaasõjast osavõtnute kokkutulek (siin on muidugi mõeldud Punaarmees sõdinuid). Ürituse kavas on avada Loksa lahingupaigas mälestuskivi ja panna Loksa ühishauale pärgi. Juttu on ka isetegevuslaste esinemistest, kontserdist ja lahingupaigaga tutvumisest ja muud korralduslikku infot.

Ajalehtedes "Punane Täht" 25.05.1965, 27.05.1965 ja 29.05.1965 on esitatud täpsem kokkutuleku ajakava. Kui üritus algab kell 18 leinamiitingu ja pärgadepanekuga Loksa vennashaua juures, siis peale seda liigutakse rivikorras 1 kilomeetri kaugusel asuva mälestuskivi avamisele. Avamisüritusel meenutatakse lahingut ja esinevad isetegevuslased. Peale avamisüritust sõidetakse Porkunisse laagriplatsile. Artiklites on ka muud infot (30. mai päevakava, transport jms).

Ajalehes "Punane Täht" 27.05.1965 on juttu bussiliikluse ümberkorraldustest seoses veteranide kokkutulekuga. Siin antakse teada, kuidas bussiga üritusel saada ja ka sellest, millised Rakvere linnaliinide ja linna lähiliinide bussid nendel päevadel ei sõida (kuna bussid olid suunatud veterane sõidutama).

Lahingupaiga mälestuskivi avamisest on juttu kahes artiklis ajalehes "Punane Täht" 3.06.1965 ja 3.06.1965. Mõlemas on ka foto/fotod üritusest. Kokkuvõtlikult arenesid sündmused nii:

 • Loksa vennashaua juurest liiguti lahingupaiga mälestuskivi avamisele kolonnis.
 • Mälestuskivi juures avas miitingu EKP Rakvere Rajoonikomitee esimene sekretär Keer.
 • 249. diviisi staabioperatiivosakonna ülem reservpolkovnik Kiljako andis ülevaate lahingu käigust.
 • Esines meeskoor.
 • 249. diviisi komandör Feldmann tänas Rakvere rajooni elanikke ilusa mälestusmärgi eest.
 • Esinesid meeskoor.
 • Nõukogude armee endise 8. Laskurkorpuse juhtkonna nimel tervitas selle komandöri asetäitja kindralmajor Karl Aru.
 • Kella kaheksa aeg õhtul oli miiting lõppenud. Koguneti bussidesse ja autodesse ja sõideti Porkunisse laagrisse.

Avamine 29. mail 1965. SA Virumaa muuseumid kogu.
Avamine 29. mail 1965. SA Virumaa muuseumid kogu.

Avamine 29. mail 1965. SA Virumaa muuseumid kogu.
Avamine 29. mail 1965. SA Virumaa muuseumid kogu.

Avamine 29. mail 1965. SA Virumaa muuseumid kogu.
Avamine 29. mail 1965. SA Virumaa muuseumid kogu.

Avamine 29. mail 1965. SA Virumaa muuseumid kogu.
Avamine 29. mail 1965. SA Virumaa muuseumid kogu.

Ajalehes "Punane Täht" 19.11.1968 on juttu Loksa lahingu tähistamiseks paigaldatava mälestusmärgi projekti arutelust. Kas jutt käib siinsest monumendist ja selle ümbruse muutmisest? Aga see mälestuskivi avati juba 29.05.1965!

Monumendi juures toimusid edaspidi igal aastal mitmed üritused. Näiteks "Punane Täht" 5.06.1984 artiklis on juttu Eesti NSV vabastamise 40. aastapäeva tähistamise üritusest. Sageli toimusid üritused nii siinse mälestuskivi ja siit kilomeeter eemal asuva vennashaua juures.  

 

Muud arhiivifotod: 

4.06.1965. Väike-Maarja muuseumi kogu.
4.06.1965. Väike-Maarja muuseumi kogu. 

Foto: Helmut Joonuks, 1970. Muinsuskaitseameti arhiiv.
Foto: Helmut Joonuks, 1970. Muinsuskaitseameti arhiiv.

Foto: Helmut Joonuks, 1970. Muinsuskaitseameti arhiiv.
Foto: Helmut Joonuks, 1970. Muinsuskaitseameti arhiiv.

RM F 1341:12, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1382070.
RM F 1341:12, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1382070.

SA Virumaa muuseumid kogu.
SA Virumaa muuseumid kogu.

Väike-Maarja muuseumi kogu.
Väike-Maarja muuseumi kogu.

Foto: Eduard Leppik, 30.04.1974. Väike-Maarja muuseumi kogu.
Foto: Eduard Leppik, 30.04.1974. Väike-Maarja muuseumi kogu.

Nõukogude ajal toimus mälestuskivi juures iga aasta mitmeid üritusi. Kivi ümbrust hooldas Porkuni Eriinternaatkool. Teeviit siia oli Väike-Maarjas ja Kullengal tekstiga "Porkuni lahingupaik". Üle tee oli teeviit tekstiga "Porkuni lahingukivi".

Kogusin siia ajaleheartiklid, mis kirjeldavad sündmusi nii siinse mälestuskivi kui ka Loksa vennashaua (nõukogude poolel hukkunud)  juures toimunud üritustest. Enamik üritusi toimuski mõlemas kohas:

19.09.1964 - artikkel Põdrangu sovhoosi kauaaegsest direktorist ja lahingust osavõtnust Voldemar Arrost. Homme on vennakalmistul mälestusüritus. 

22.09.1964 - Rakvere rajooni vabastamise 20. aastapäeval toimub Loksa vennashaual mälestusmiiting. 

19.09.1967 - Oktoobrirevolutsiooni 50. aastapäeva puhul toimub teatejooks mööda Nõukogude Liidu riigipiiri. Porkuni lahingu mälestuskivi juures kohtuvad laskurkorpuse veteranid ja tähejooksust osavõtjad. 

28.09.1967 - Vaeküla Internaatkooli õpilaste matkagruppide kohtumine mälestuskivi juures sõjaveteraniga. 

28.09.1967 - Rakvere vabastamise 23. aastapäeva üritused toimusid Rakveres ja Loksa vennashaual ja Porkuni lahingu mälestuskivi juures.

22.06.1968 - pärgade panek Loksa vennaskalmistule. 

Punane Täht, 22.06.1968.

22.06.1968 - noorte suvepäevade matk Porkuni lahingupaika. 

15.07.1969 - noorte suvepäevade matk lahingupaigale ja Loksa vennashauale (fotod).

23.08.1969 - sõjaveteranide automotomatka lõpp-punkt, miiting, pärjad.

6.09.1969 - Porkunis toimus "Tunne oma kodumaad" III kokkutulek. Lisaks aktiivsele sporditegemisele toimus ka tõrvikutega rongkäik Porkuni lahingu mälestuskivi juurde, kus toimus miiting. Loksa vennaskalmistul toimus manifestatsioon "Nende päevade kuulsus ei unune". 

6.09.1969 - seoses Porkuni lahingu 25. aastapäevaga korraldatakse sõjalis-sportlik mäng-operatsioon "Loksa 25". 

13.09.1969 - Kauksis toimus laskurpolgu veteranide kokkutulek. Viimasel päeval sõideti Loksa külas asuvale vennashauale, kus toimus leinamiiting ja lillede/pärgade asetamine monumendi juurde. Siit mindi jalgsi Porkuni lahingu mälestuskivi juurde. 

18.09.1969 - Rakvere rajooni vabastamise 25. aastapäeval toimub Loksa vennashaual mälestusmiiting ja Porkuni lahingu mälestuskivi juures kohtuvad veteranidega  sõjalis-sportlikust mängust "Loksa 25" osavõtjad. 

25.09.1969 - fotode pärgade panekust Loksa vennashauale. 

Punane Täht, 25.09.1969.

11.05.1971 - Võidupüha rahvamatkal osales üle 650 inimese. Porkuni lahingupaigas peeti Tamsalu Keskkooli klassidevahelised teatejooksuvõistlused. 

14.10.1972 - Väike-Maarja Keskkooli õpilased tähistasid Eesti laskurkorpuse 30. aastapäeva matka ja miitinguga Loksa vennashauale ja Porkuni lahingu mälestuskivi juurde. 

7.07.1973 - noorte suvepäevadel minnakse tõrvikurongkäiguga Porkuni lahingupaika ja vennaskalmistule. 

20.06.1974 - eelteade IV rindesõprade üritusest Rakveres, Võsul, Loksa vennaskalmistul ja Porkuni lahingu mälestuskivi juures. 

27.06.1974 - kinniati Rakvere rajooni vabastamise 30. aastapäeva tähistamise kava. Mälestusmiiting korladatakse ka Loksa vennaskalmistul. 

29.06.1974 - IV rindesõprade päevade üritus Porkunis. 

26.09.1974 - Rakvere rajooni vabastamise 30. aastapäeval toimus Loksa vennashaual ja lahingu mälestuskivi juures mälestusmiiting. 

11.03.1975 - suurtükiväelaste tegevust Porkuni lahingus, mälestuskivi avamist ja 1969. aastal toimunud veteranide kokkutulekut meenutab endine miinipildur. 

1.07.1975 - noorte suvepäevadel on külalised Porkuni lahingust osavõtnud.

10.08.1976 - foto mälestuskivist. 

Punane Täht, 10.08.1976.

22.06.1978 - endised võitlejad käisid kunagisi lahingupaiku vaatamas. 

9.05.1979 - foto lillede ja pärgadega kaetud Loksa vennashaua monumendist. 

Punane Täht, 9.05.1979.

22.09.1979 - Rakvere rajooni vabastamise tähtpäeva tähistamine teatejooksu, sõjamängu ja matkaga Tamsalust siia ja Loksa vennakalmistule.

2.10.1979 - Väike-Maarja noortele toimus puhkeõhtu teemal "Ei tohi unustada ...". Artikli juures on foto mälestuskivist. 

5.05.1983 - eelteade Võidupühal korraldatavatest matkadest, siia korraldatakse automatk. 

7.05.1985 - eelteade võidu 40. aastapäeva tähistamisest Rakveres ja Porkuni lahingu mälestuskivi juures. 

12.05.1985 - ülevaade 7.-9. mai üritustest Rakveres ja Porkuni lahingu mälestuskivi juures.  

24.09.1985 - Rakvere rajooni vabastamise 41. aastapäeva ürituste raames toimus rahujooks Väike-Maarja "Sõbra ema" (õige on "Sõduri ema", http://www.monument.ee/vaike-maarja-vald/vaike-maarja-lahkumine) monumendi juurest Porkuni lahingu mälestuskivi juurde. 

26.09.1987 - Eesti laskurpolgu veteranid külastasid endisi lahingupaiku ja Loksa vennaskalmistut. Edasi sõideti Vohnjasse, kuhu viidi lillekorv korpuse komandöri Lembit Pärna monumendi juurde. 

21.09.1974. Väike-Maarja muuseumi kogu.
21.09.1974. Väike-Maarja muuseumi kogu.

21.09.1974. Väike-Maarja muuseumi kogu.
21.09.1974. Väike-Maarja muuseumi kogu.

21.09.1974. Väike-Maarja muuseumi kogu. 
21.09.1974. Väike-Maarja muuseumi kogu.

Autod Loksal, 21.09.1974. Väike-Maarja muuseumi kogu.
Autod Loksal, 21.09.1974. Väike-Maarja muuseumi kogu.

Veteranid ja Tamsalu Keskkooli õpilased, 9.05.1985. Väike-Maarja muuseumi kogu.
Veteranid ja Tamsalu Keskkooli õpilased, 9.05.1985. Väike-Maarja muuseumi kogu.

Veteranid ja Tamsalu Keskkooli õpilased, 9.05.1985. Väike-Maarja muuseumi kogu.
Veteranid ja Tamsalu Keskkooli õpilased, 9.05.1985. Väike-Maarja muuseumi kogu.

Veteranid ja Tamsalu Keskkooli õpilased, 9.05.1985. Väike-Maarja muuseumi kogu.
Veteranid ja Tamsalu Keskkooli õpilased, 9.05.1985. Väike-Maarja muuseumi kogu.

Veteranid ja Tamsalu Keskkooli õpilased, 9.05.1985. Väike-Maarja muuseumi kogu.
Veteranid ja Tamsalu Keskkooli õpilased, 9.05.1985. Väike-Maarja muuseumi kogu.

Veteranid ja Tamsalu Keskkooli õpilased, kõneleb Naukas, 9.05.1985. Väike-Maarja muuseumi kogu.
Veteranid ja Tamsalu Keskkooli õpilased, kõneleb Naukas, 9.05.1985. Väike-Maarja muuseumi kogu.

Ees sõjaveteranid V. Metsatalu ja A. Karu. Väike-Maarja muuseumi kogu.
Ees sõjaveteranid V. Metsatalu ja A. Karu. Väike-Maarja muuseumi kogu.

Väike-Maarja Keskkooli VIa ja VIb klassi õpilased. Foto: Ülo Tähiste, 21.09.1992 Väike-Maarja muuseumi kogu.
Väike-Maarja Keskkooli VIa ja VIb klassi õpilased. Foto: Ülo Tähiste, 21.09.1992 Väike-Maarja muuseumi kogu.

 

Fotod september 2021:  

Foto: Heiki Koov, september 2021.  Foto: Heiki Koov, september 2021.

Foto: Heiki Koov, september 2021.  Foto: Heiki Koov, september 2021.

Fotod 2010:

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.   Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.   Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.   Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Treppi on rohu sees raske märgata.