Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Ajalehes "Virumaa Teataja" 13.01.2017 on hästi sõnastatud tammikute idee: Riigikantselei algatusel rajatakse Eesti 100 aasta juubeliks üle Eesti saja tamme tammikuid - need on pargid, alleed või tammesalud, kus igaühes kasvad sada tamme. Tamsalu saja tamme park kujundatakse Eesti esinduspargiks. Tamsalu valiti esinduspargi kohana välja nii nimemaagia kui ka asupaiga tõttu Eesti keskosas. 

 Foto: Heiki Koov, juuli 2019.  Foto: Heiki Koov, juuli 2019.

Tammepargi avamise fotod: https://www.flickr.com/photos/ev100/sets/72157696921160554

Lühiülevaade avamisüritusest: https://www.ev100.ee/et/pressiteade-galerii-tamsalus-avati-eesti-100-tamme-esindustammik-1062018

Tamsalu tammiku kavandi võistlusest on juttu https://www.ev100.ee/et/%E2%80%9Eeesti-100-tamme%E2%80%9C-esinduspargi-maastikuarhitektuuri-v%C3%B5istlus

100 tamme parkidest on juttu https://www.ev100.ee/et/eesti-100-tamme.  

Artiklid ajalehes "Virumaa Teataja":  

 • 28.06.2013 - eesmärk on igasse maakonda istutada Eesti riigi sajandaks aastapäevaks aastal 2018 vähemalt üks park, salu või allee soovitavalt saja tammega. Lääne-Virumaal tuleb selline park Tamsallu. Tänavu korjavad lapsed tammetõrusid, et neist kasvatada tammeistikud. Viie kuu pärast on puud juba nii suured, et istutada need saja kaupa aladele, kuhu tulevad pargid. Tamsalu park võiks olla esinduspark, mis kannab näiteks Eesti tammepargi nime. Park on kavandatud raudtee ja lubjapargi vahelisele alale. Eelmine aasta (möödus 500 aastat Tamsalu esmamainimisest) istutati nii linna kui ka mujale valda 88 tamme. Praeguseks on leitud igast maakonnast vähemalt üks kool ja omavalitus, kellel on huvi tammede istutamise projektis kaasa lüüa. Eelmine aasta korjasid neli Eesti kooli pilootprojekti käigus tammetõrusid ning panid need idanema. Kiviõli 1. keskkoolil läksid tõrud idanema ja need kavatstakse istutada tammede allee jaoks, mis peaks hakkama ääristama linna planeeritud promenaadi.  
 • 18.09.2013 - algamas on Eesti riigi 100. aastapäeva puhul rajatavate saja tamme parkide, salude või alleede rajamiseks tammetõrude korjamine. Tõrudest kasvatavad õpilased järgneva viie aasta jooksul istikud ning istutavad need 2018. aasta kevadel oma kodukohta rajatavasse tammesallu, -parki või -puiesteele. Eesmärk on rajada igasse maakonda vähemalt üks tammik. 
 • 26.09.2013 - riik kutsub 100. sünnipäevaks tammikuid rajama. Tamm oli vanadel eestlastel püha hiiepuu. Tamm tundub olevat surematu. Tammesid on istutatud ajaloosündmuste meenutamiseks, nende puudega on seotud lood ja legendid. 29. septembril saab piduliku üritusega Tallinnas Kadriorus alguse saja tamme projekt. Projekti ideest. 1996 rajati Rakke valda Tammiku külla tammik, mis väärib Eesti Maaülikooli professori sõnul ilusaima taasiseseisvunud Eesti ajal istutatud tammesalu tiitlit. 
 • 7.01.2015 - Tamsallu rajatakse Eesti esindustammik. Hiljuti kuulutatu välja maastikuarhitektuuri võistlus, et leida ideekavand Tamsalu 100 tamme pargi rajamiseks. Park rajatakse Tamsalu kesklinna piirkonda, umbes 150 meetri kaugusele raudteest, rahvasuus Kukelossina tuntud hoone ümbrusesse. Eelmise sajandu alguses ehitatud hoone on väga kehvas seisukorras. Hoone müürid võiks konserveerida ning müüridega ümbritsetud alast võiks kujundada pargis ürituste korraldamise paiga. Lisaks on artiklis juttu ideekavandid nõuded, kes on oodatud võistlusel osalemamidaarvetsada pargi hilisemal hooldusel. See ei peaks olema ilupark, vaid toimima mitmekesiste võimalustega kohana. Pargi loomise rahastamisest (riik + vald).
 • 16.04.2015 - Tamsalu saja pargi tammiku ideekonkursi võitis kavand "Sõnasalud". Pargi ideest. Žürii arvamused. Eskiisjoonis. 
 • 13.01.2017 - Tamsalu vallavalitsus tellis esindustammikusse tammepuid ümbritsevad betoonvööd, mis valmivad kevadel. Betoonvöödele tulevad kujunduselementidena vanasõnad. Kümmekond betoonelementi saavad lisaks pingi otstarbe. Valdav osa töid on kavas teha sel aastal, ka tammistikute istutamine. 
 • 9.02.2017 - esindustammik tuleb esialgu plaanitust tagasihoidlikum. Tammede istutamine, betoonvööde paigaldus ja kõnniteede rajamine loodetakse alanud aastal ära teha. Mänguplatsi, spordiväljakut ja rulaparki aga esindustammikusse esialgu ei tule.
  • Ca viie hektari suurune tammepark rajatakse Tamsalu lääneossa, kus asub hoone, mida rahvas Kukelossina tunneb.
  • Esindustammiku rajamiseks korraldatud konkursi võitis kavand "Sõnasalud", mille autoriteks on Allianss Arhitektide liikmed Eve Komp, Kristi Tuurmann ja Grete Veskiväli.
  • Kavandi järgi on tammedel ümbritsevad eesti vanasõnu kandvad "vööd", mis ühtlasi puid kaitsevad. Põhiidee viiakse ellu, kui pargi avamise ajaks kõiki kavandatud töid ei ole võimalik teostada.
  • Eelarve on 190.000 eurot, millest 170.000 saadakse riigikantseleilt ja ülejäänud osa on valla osa, mis on tööde tegemiseks liiga väike.
  • Betoonvööd valmistab OÜ Kiili Betoon kevadeks. Rakvere ametikooli õpilased valmistavad istepinkide puitosad.
  • Algselt plaaniti parkidesse istutada puud, mille kooliõpilased ise tõrudest kasvatavad, siis Tamsalus see teoks ei saa. Siia parki pannakse kasvama 3,5 meetrised RMK Tartu puukoolist tellitud puud, sest tõrudest lühikese aja jooksul kasvatatud istikud ei ole piisavalt elujõulised.
  • Mis saab Kukelossist? Varasemalt oli see moonakate maja ning hiljem ümber ehitatud elumajaks. Arhitektuurse lahenduse järgi tuleks hoone puitosa lammutada, kuid paekivimüürid säilitada ja konserveerida. Kukelossi müüride vahel on plaanis üles panna paekivi töötlemise teemaline näitus. Samuti saaks seal korraldada väliüritusi. Tänavu kavatsetakse vähemalt puitosa lammutada.
  • Järgmise aasta kevadel luuakse parki haljasalad. 
 • 12.05.2017 - esindustammiku rajab osaühing Marten Kopad: istutab tammed, paigaldab betoonvööd, teeb haljastustööd ja rajab kõnniteed. Ettevalmistustööd juba käivad (pinnase tasandamine ja vanade puude juurimine). Peagi alustatakse tammede istutamist. Lähiajal saadakse kätte kõik betoonvööd. 
 • 25.05.2017 - täna istutatakse parki esimesed tammed. Abiks on nii koolilapsed ja ka tehnika. Esinevad tantsijad ja lauljad. Park avatakse järgmise aasta mais. 
 • 26.05.2017 - Riigikantselei esindaja ja EV100 korraldustoimkonna esimees Toomas Kiho sõnul tuleb saja tamme parke igasse maakonda vähemalt üks, aga kõige tähtsam tammik, Eesti esindustammik , tuleb just Tamsallu. Raudtejaama läheduses asuv park tõmbab kindlasti tulevikus rongiga sõitvate inimeste tähelepanu. Vallavanema sõnul on esinduspark neile suur au ja ka suur vastutus. Eile pandi mulda ca 30 tammeistikut ja paigaldati ka neid puid ümbritsevad vanasõnadega võrud. Kõik kohaletulnud said olla abiks puude istutamisel, pannes labidaga istikute ümber mulda. Istutamine kestab paar päeva. Seejärel rajatakse kõnniteed ja paigaldatakse valgustus. 
 • 1.07.2017 - tammede istutamine on jäänud venima. Põhjuseks on betoonvööde tarnete hilinemine. Osad neist on veel saabumata. Enne jaanipäeva toodud juurepalliga istikud on aga tammepargi territooriumil istutamise ootel. Muretsemiseks pole põhjust, sest istikuid kastetakse iga päev. Praegu ootab istutamist veel viisteist puud.   
 • 14.07.2017 - üle kümne betoonvöö on endiselt puudu, aga puid saab istutada ainult koos betoonvööga. Lähipäevil on lootus betoonvööd tehasest kätte saada. 
 • 16.08.2017 - istutustööd on lõppenud. Sadat tammeistikut ümbritsevad vanasõnadega betoonvõrud. Kümne väikese tamme ümber on istumisalused. Lahendust vajab keset parki asuv lagunev hoone, mida rahvas tunneb Kukelossina. Praegu taotletakse lammutus- ja konserveerimistoetust Kredexist. Kindlasti ei jää Kukeloss silma riivama, kuid oleneb rahalistest võimalustest, milliseid töid seal teha saab. 
 • 17.01.2018 - Tänavu valmib Eesti sajanda sünnipäeva auks Eesti esindustammik Tamsalus. Palju tööd on tehtud, aga palju on veel teha. Eelmine aasta istutati sada tammepuud ja paigaldati nende ümber vanasõnadega betoonvõrud. Kümne tamme ümber on istumisalused. Suuremas osas lammutatu Kukeloss, millest jäid alles vaid hoone müürid. Üheks tänavuseks suuremaks tööks on Kukelossi müüride korrastamine, mille vahele tuleb paekivi töötlemise teemaline näitus. Parki on vaja rajada ka korralikud teed ja rulapark. Mänguplatsi ja spordiväljaku ehitamine jääb tulevikku. Esindustammik on kavas avada mais. seni on raha kulunud ca 230.000 eurot, millest 170.000 eurot on riigikantselei eraldis ja ülejäänud keskkonnainvesteeringute keskuse toetus Kukelossi lammutamiseks ning valla enda raha. Lõppmaksumuseks kujuneb ca 250.000 eurot. Foto istutatud puudest. 
 • 29.03.2018 - tammiku avapidu toimub 1. juunil, aga selleks ajaks ei jõuta kõiki kavandatud töid ära teha.  Ülevaade tehtud ja kavandatud töödest. 
 • 15.05.2018 - lastekaitsepäeval, 1. juunil avavad president Kersti Kaljulaid ja riigisekretär Heiki Loot esindustammiku. Ülevaade avamisüritusest ja tehtud ning kavandatud töödest. 
 • 2.06.2018 - avati Tamsalu tammpark, osalesid Eesti ja Austria presidendid. Tammepargi saamislugu. 
 • 14.06.2018 - tammepargis on vandaalitsejad ühelt puult lehti kiskunud ja tugiposte laiali loopinud. Siin on kavatsus pidada Tamsalu kandi jaanipidu. 
 • 13.09.2018 - esindustammepark on valmis. Maja müüride vahel on avatud lubjakivi ja lubjatööstuse ajalugu tutvustav näitus. Pooleli on skate-pargi ehitus. 
 • 18.09.2018 - Kukelossis on lõhutud ringahju mudelit ja kivimüüri. 
 • 31.10.2018 - hiljuti lõhuti mitu laternat, tammikusse paigutati valvekaamerad. 
 • 23.11.2018 - trikipark on valmis. Saja tamme pargi saamisloost, maksumusest, vandaalitsemisest. 
 • 24.07.2020 - vandaalid lõhkusid pargis valgusteid. 

Fotod juuli 2019. 

Foto: Heiki Koov, juuli 2019.  Foto: Heiki Koov, juuli 2019.

  Foto: Heiki Koov, juuli 2019.  Foto: Heiki Koov, juuli 2019.  

Foto: Heiki Koov, juuli 2019.  Foto: Heiki Koov, juuli 2019.  

Foto: Heiki Koov, juuli 2019.  Foto: Heiki Koov, juuli 2019.

Foto: Heiki Koov, juuli 2019.  Foto: Heiki Koov, juuli 2019.

Foto: Heiki Koov, juuli 2019.  Foto: Heiki Koov, juuli 2019.

Foto: Heiki Koov, juuli 2019.  

 

Fotod juuli 2018. 

Foto: Heiki Koov, juuli 2018

Foto: Heiki Koov, juuli 2018 Foto: Heiki Koov, juuli 2018

Foto: Heiki Koov, juuli 2018 Foto: Heiki Koov, juuli 2018

Foto: Heiki Koov, juuli 2018 Foto: Heiki Koov, juuli 2018

Foto: Heiki Koov, juuli 2018 Foto: Heiki Koov, juuli 2018

Foto: Heiki Koov, juuli 2018 Foto: Heiki Koov, juuli 2018

Foto: Heiki Koov, juuli 2018 Foto: Heiki Koov, juuli 2018

Foto: Heiki Koov, juuli 2018 Foto: Heiki Koov, juuli 2018

Foto: Heiki Koov, juuli 2018 Foto: Heiki Koov, juuli 2018

Foto: Heiki Koov, juuli 2018 Foto: Heiki Koov, juuli 2018

Foto: Heiki Koov, juuli 2018 Foto: Heiki Koov, juuli 2018

  

Muud tammikud ja tammede istutamised

Artiklid ajalehes "Viru Sõna":  

 • 13.06.1950 

Viru Sõna, 13.06.1950

 • 1.06.1991 - juttu Viru hiie rajamine Rägavere valda Nurksele. 
 • 1.08.1991- 1920ndate lõpus 1930ndate algusel istutati Kohalasse, mitme tee ristumiskohta/mõisa puiestee vastu, Vabadussõja mälestustamm. Artikli autor küsib, kas siin tamme juures on olnud ka mälestustahvel? 

Artiklid ajalehes "Virumaa Teataja":

 • 22.09.2005 - president Arnold Rüütel istutab Väike-Maarja keeletammikusse Ferdinand Johann Wiedemanni mälestustamme. 
 • 15.06.2012 - seoses Tamsalu esmamainimise 500. aastapäevaga on plaanis istutada Tamsalu linna ja valda pool tuhat tamme. Neist esimesed 77 on juba oma koha leidnud Tamslu lubjapargi territooriumil ja ka valla inimeste koduõuedel ja Tamsalu kuultuurimaja juures. 
 • 23.10.2014 - Laekvere kooli alglasside õpilased panid tõrud mulda, et neist saaks hiljem tammiku istutata. 
 • 31.10.2014 - tammede istutamine Rakveres. 

 Virumaa Teataja, 31.10.2014.

 • 3.02.2015 - Sallas saab iga maja oma tammepuu. Salla külas asuvasse külade parki tahetakse riigi 100. aastapäeva puhul kasvama panna 30 tamme (külas on 30 maja), mis moodustavad numbri sada. 
 • 17.03.2015 - Salla kavandatavast külatammikust. 
 • 4.11.2015 - Rakke vald soovib saada Salla külade pargi omanikuks. Siia on tähtpäevade puhul istutatud ümberkaudsetest küladest toodud puid.  Rajatavast külatammikust. 
 • 24.03.2017 - Väike-Maarja vallas asuvas Vorsti külas Lepiku talus on Endli tammik (https://endlitammik.weebly.com/).  
 • 15.04.2017 - Rakke kunagise seltsimaja mälestuseks istutatakse kolm tamme. Samuti on need puud sümboolseks kingituseks Eesti vabariigile ja kodukohale ja mälestuseks Rakke Rahvaharidusseltsi asutajatele. 
 • 26.05.2017 - Lepna lähedal Eeskülas on Rein Tammik enda talu maadele istutanud ligi paarisajast tammest koosneva tammiku. Tammiku istutamise idee tuli mehe sõnul eimillestki (siis ei olnud veel jutuks riigi 100. aastapäeva tähistamine). Taheti lepavõsa asemele midagi asjalikumat. Esimene tamm istutati 1990. aasta mais. 
 • 14.04.2018 - Salla majad saavad riigi juubeliaastal oma tammepuu. Salla külade pargis pannakse kasvama kolmkümmend tammepuud, millest moodustub number sada. Iga puu sümboliseerib ühte Salla küla maja (eramud, suvilad, kortermajad, kuursaal). Istutustööd tehakse "Teeme ära!" talgupäeval. Valminud on ka teemakohased postkaardid. 
 • 16.05.2018 - Kõrvemaa ja Aegviidu piirkonda istutasid Keskkonnaagentuuri töötajad tammiku, mis on pühendatud Eesti ilmateenistujatele.  
 • 18.05.2018 - Ilumäel asuva Vanapere talu 300-aastaseks saamist tähistati taluõuele kolme tamme istutamisega: üks neist on pühendatud praegusele Haljala vallale, üks endisele Vihula vallale ja üks kunagisele Palmse vallale. 
 • 24.05.2018 - Eesti Ukrainlaste Kongressi esindajad koos Ukraina saatkonna töötajatega ja Rakvere linnajuhtidega istutavad Rakverre tamme. Istutatav puu on kingituseks riigi 100. aastapäeva puhul. 
 • 11.09.2019 - Rakvere teatri 80. hooaeg algab 80 tamme istutamisega. 
 • 14.09.2019 - kokkuvõte Rakvere teatri 80. hooaja avamisest 80 tamme istutamisega. 

31.10.2019 - siia artiklisse sobib ka Kadrina kalmistu juurde loodud ristisalu, mis on kujundatud sealse surnuaial enam mitte kasutatavad metallristid.