Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Foto: Heiki Koov, august 2008.

Bareljeef Moe piiritusetööstuse muuseumi fuajees avati 29. mail 1979. 

Viktor Kirsilo oli piiritusetööstuse muuseumi loomise mõtte algataja, eksponaatide koguja, ekspositsiooniplaani koostaja ja muuseumi teokstegemise organiseerija.

Muuseumis on Viktor Kirsilo elulugu:

 • Viktor Gustavi p. Kirsilo sündis 12. mail 1910.a. Valgas raudteelukksepa pojana.
 • Lõpetas 1932.a. kevadel Valga Poeglastegümnaasiumi. Pärast sundajateenistust sõjaväes asus õppima piiritusetehaste juhatajate eriklassi Jäneda Põllutöökoolis, mille lõpetas 1935.a.
 • Noor spetsialist töötas Seli piiritustehase tehnilise juhatajana 1935-1937 ning Koeru-Aruküla piiritustehase juhatajana 1937-1940. Viimati nimetatud kohas leidis ta aega ka alg- ja täienduskoolis õpetada.
 • Töö ei takistanud V. Kirsilod teadmisi täiendamast: aastal 1937 ja 1938 õppis ta Berliini Käärimisinstituudi mittestatsionaarsel kursusel.
 • 1941.a. aprillis määrati V. Kirsilo Eesti NSV valitsuse käsutusse. Kuni 1947. aastani oli ta vahelduvalt Piiritus- ja Õlletööstuse Peavalitsuse juhataja, Piiritustrusti direktor ning Piiritus- ja Õlletööstuse Peavalitsuse varustusosakonna juhataja. Aastail 1947-1950 töötas V. Kirsilo algul piiritustehase tehnilise juhatajana, seejärel Seli piiritustehase keemikuna. Kuni 1965. aastani olid ta töökohad Harju rajooni Tööstuskombinaadis, Tallinna Veinitehases, tehases „Progress“ ja Tallinna Sõiduautopargis. Oktoobrist 1965 kuni juulini 1971 oli V. Kirsilo Eesti NSV Toiduainete Tööstuse Ministeeriumi Konstrueerimise ja Tehnoloogia Büroo vaneminsener-tehnoloog. Siit läks ta pensionile.
 • Oma vaba aja ja parimad aastad pühendas V. Kirsilo piiritustööstuse ajaloo uurimisele. Selle kõrval ei unustanud ta ka tegelemast oma viimase kodukandi – Aruküla looduse, mineviku ja olevikuga.
 • V. Kirsilo viis ellu oma ammuse mõtte: Eesti Piiritustööstuse Muuseum Moe piiritustehase juures avas uksed külastajaile 15. oktoobril 1971. Muuseumi eksponaadid on suurelt osalt tema kogutud, osa neist (maketid) koguni ta enese kätetöö. Lagunenud viinaköögist oskas ta luua eeskujuliku ekspositsioonipinna.
 • Me ei tohi unustada, et V. Kirsilo oli ka Eesti toiduainetetööstuse ajaloo uurimise ringi looja. Ring tegutseb edukalt alates 1968.aastast ning paljud selle üritustest on lähtunud V. Kirsilo ideedest.
 • Viktor Kirsilo sulges 26. detsembril 1974 igaveseks silmad, kuid ta elutöö jätab tema igaveseks tulevaste põlvede keskele.

Muuseumi asutaja on maetud Aegviidu vanale kalmistule, Üldosa, II, 20-3.

Foto: Heiki Koov, august 2019.

 

Vajalikud fotod Viktor Kirsilost!

Muuseum avati 15. oktoobril 1971 endise Moe mõisa vanas viinaköögihoones, mis on arhitektuurimälestus XVIII sajandist. Muuseumis on palju eksponaate, nende hulgas unikaalseid. Esindatud on viinavabrikutes kasutatud masinad, tööriistad, laboratooriumi- ja kontoritarbed, fotod, dokumendid, viinamõõdud, pudelid, etiketid jm.

Muuseumi veebileht: https://visit.moe.ee/

Muuseumist saab hea ülevaate ajaleheartiklite abil: 

Artiklid ajalehes "Punane Täht": 

 • 16.10.1971 -teade avatud uuest muuseumist. Teostus meie vabariigi piiritusetööstuse töötajate-veteranide ja tänaste tootjate algatus: Moe piiritusetehases avati Eesti NSV Toiduainetetööstuse Ministeeriumi piiritusetööstuse ajaloo muuseum. Avamise puhul toimunud koosolekul esines kõnega muuseumi idee algataja ja praktiline teostaja pensionär Viktor Kirsiloo.
 • 23.10.1971 - juttu on muuseumi avamisüritusest:
  • muuseum avati 15. oktoobril 1971. Muuseumi avamisel osales üle 100 inimese.
  • Piiritusetööstuse veteran Viktor Kirsilo rääkis piirituse tootmise ajaloost (Eesti vanim tööstusharu, algus juba XVIII sajandil, kui mõisatesse rajati viinaköögid).
  • Muuseumi rajamisele eelnes aastatepikkune ettevalmistus. Kogumis- ja uurimistöö tehti ära ühiskondlikus korras. Suurima vaeva nägija oli Viktor Kirsilo, kes on muuseumi mõtte algataja ja tegelik elluviija. Palju aitas kaasa Eesti Toiduainetetööstuse Ajaloo Uurimise Ring ja ministeeriumi mitmed ettevõtted.
  • Ekspositsioon annab ülevaate piiritusetööstuse arengust Eestis alates XVIII sajandist kuni tänapäevani.
  • Kuna muuseumihoones puudub küttesüsteem, siis on muuseum 1. novembrist kuni 1. maini suletud.
 • 2.06.1973 - maist alates on Moel uuesti avatud Eesti Piiritusetööstuse muuseum, nüüd juba Rakvere Rajoonidevahelise Koduloomuuseumi filiaalina.
 • 28.05.1974 - muuseum on avatud kolmandat hooaega. 
 • 9.02.1974 - kirjastus "Valgus" avaldas brošüüri "Eesti Piiritusetööstuse muuseum".
 • 9.06.1979 - Viktor Kirsilo bareljeefi avamisest.
 • 2.12.1980 - põhjalik artikkel Moe piiritusetööstuse ajaloost.

Artiklid ajalehest "Virumaa Teataja": 

 • 17.07.2001 - muuseumis oli külas peaminister Mart Laar. 
 • 29.11.2002 - Aktsiaseltsil Liviko on kavas rajada viinamuuseum. 
 • 2.11.2013 - piiritustehase hoonetesse on kavas rajada puhkekompleks-muuseum. 
 • 2.09.2016 - põhjalik ülevaade tulevasest alkoholi- ja karastusjoogitööstuse teemapargist, mis kavatsetakse avada järgmisel suvel. 
 • 27.03.2019 - piiritusemuuseum valmib järgmiseks aastaks. 
 • 25.05.2019 - piiritusevabrikus etendub lavastus "Moe mees". Toimuvad ekskursioonid piiritusemuuseumisse. 
 • 25.05.2019

Virumaa Teataja, 25.05.2019

 • 7.12.2019 - Rakvere piirituseteahse tulevikust, aga ka Moe muuseumi arengutest (varsti saab valmis). 
 • 29.02.2020 - muuseumis toimuvad suuremahulised ümberkorraldustööd.  

Film muuseumist: http://www.efis.ee/et/filmiliigid/film/id/5180 (ringvaade “Nõukogude Eesti” nr 21, 2/7).

 Moe Piiritustööstuse muuseumi maja, EPiM FK 816:3, Eesti Piimandusmuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/1146508.
Moe Piiritustööstuse muuseumi maja, EPiM FK 816:3, Eesti Piimandusmuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/1146508.

Bareljeefi avamisest on juttu ajalehes "Punane Täht" 9.06.1979:

 • Bareljeefi on valmistanud skulptor Kalju Reitel TK "Liviko" ja Eesti toiduainetööstuse ajaloo uurimise ringi tellimisel.
 • Avamisel osalesid: TK "Liviko" direktor J. Tulev, skulptor Kalju Reitel, V. Kirsilo lesk Aliide Kirsilo, Eesti toiduainetetööstuse ajaloo uurimise ringi esindajad, Rakvere kultuuriosakonna ja koduloomuuseumi ning Moe Piiritusvabriku töötajad ja kohalikud elanikud.
 • Heino Gustavson Eesti toiduainetetööstuse ajaloo uurimise ringi esindajana rääkis Viktor Kirsilo elutööst eesti piiritusetööstuse ajaloo uurimisel ja muuseumi rajamisel.
 • Rakvere Rajooni RSN Täitevkomitee kultuuriosakonna ja Rakvere Rajoonidevahelise Koduloomuuseumi nimel avas mälestustahvli muuseumi direktor Eesti NSV teenelinine kultuuritegelane Leili Pajos.
 • Koosolijad asetasid mälestustahvli juurde lilli.

Avamise fotod, kas olid kasutusel kutsed, eelteated, kes veel sõna võtsid, kas oli muusikalisi esinemisi jms. info on väga vajalik!

Moe piiritusetööstuse territooriumil on mälestuskivi Eesti piiritusetööstuse 500. juubeli tähistamiseks http://www.monument.ee/tapa-vald/moe-viinatootmine

Vaja uuemaid fotosid!!!!

Fotod 2008: 

Foto: Heiki Koov, august 2008.  Foto: Heiki Koov, august 2008.

Foto: Heiki Koov, august 2008. Foto: Heiki Koov, august 2008.