Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Foto: H. Joonuks, 1976, Muinsuskaitseameti arhiiv.

Foto: H. Joonuks, 1976, Muinsuskaitseameti arhiiv.

Mälestuskivi EK(b)P Virumaa Komitee esimesele I sekretärile avati 19. septembril 1975.

Parki ja mälestuskivi saab vaadata aastal 1989 valminud dokumentaalfilmis "Minu Virumaa" http://www.efis.ee/et/filmiliigid/film/id/4154/ (8.29-9.30).

Suure Isamaasõja võidu 30. aastapäeva puhul (1945-1975) nimetas linnavalitus Pioneeri (praegu Rohuaia), Komsomoli (praegu Laada) ja Tallinna tänava ristumiskohas asuvas pargi Alfred Stamme nimeliseks pargiks ("Punane Täht" 7.05.1975, artiklis on ka tema elulugu).

Alfred Stamm sündis Tallinnas 20. aprillil 1903. Juba noorelt hakkas ta tegelema bolševistliku propagandaga. Sellise tegevuse eest istus ta 7. detsembrist 1924 kuni veebruarini 1933 vangis. Ka peale vanglast vabaemist oli ta aktiivne riigivastases tegevuses. Peale juunipööret (21.06.1940) suunas EKP ta Virumaa Komitee I sekretäriks. Kui II maailmasõda jõudis Virumaale, siis ta ei põgenenud Venemaale vaid jäi siia. Alfred Stamm hukkus omakaitse haarangus Viivikonnas 28. augustil 1941.

Alfred Stamme nõukogudeaegne versioon tema eluloost ja hukkumisest on esitatud ajalehtedes "Punane Täht" 5.09.1968, 20.04.1978, 19.04.1983.

 

Hoopis teises sisus artikkel ilmus ajalehes "Viru Sõna" 2.02.1989. Siit saame numbriliselt teada nõukogude võimu kuritegudest aastatel 1940-1941. Ühtlasi esitatakse küsimus, kas ikka sobib linna Alfred Stamme mälestuskivi.

 Alfred Stamm, RM F 464:2, SA Virumaa Muuseumid, <a href=
Alfred Stamm, RM F 464:2, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1843204.

Stamm kongressil kõnet pidamas, RM F 457:6, SA Virumaa Muuseumid, <a href=
Stamm kongressil kõnet pidamas, RM F 457:6, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1841200.

 

Fotoarhiivis on mitu fotot Alfred Stammest:

  

Suur graniidist kivi leiti Kunda karjäärist. Kivi kujundas F. Blumbergs, raius O. Griffel.

Ajalehes "Punane Täht" 23.09.1975 avaldati lühiülevaade Alfred Stammele mälestuskivi avamisest ja pargi tema nimeliseks ümbernimetamisest:

 • Osalejad: rajooni partei- ja majandusaktiivist osavõtjad ning endised EK(b)P Virumaa Komitee ja EKP Rakvere Rajoonikomitee sekretärid Paul Neerot, Lembit Merdik, Harald Neerot, Feliks Rommot, Vladimir Veeber, Vello Ranne, Vello Kaskman, Ivan Kovaltšuk, Nikolai Pudov, Evald Tõnisson, Loreida Vilson, Richard Keer ja Karl Aasla.
 • Partei rajoonikomitee esimene sekretär Artur Upsi andis ülevaate Alfred Stamme eluloost, tema võitlusteest ning Virumaa ja Rakvere rajooni parteiorganisatsiooni arengust.
 • Kivilt eemaldasid katte Artur Upsi ja ja Alfred Stamme võitluskaaslane esimese Rakvere Linna TSN Täitevkomitee esimees Harri Raag.
 • Alfred Stamme tegevust Virumaal meenutas Harri Raag.
 • Endiste maakonna ja rajooni parteitöötajate nimel esines Richard Keer.

Alfred Stamme mälestuskivi avamine, RM F 930:3, SA Virumaa Muuseumid, <a href=
Alfred Stamme mälestuskivi avamine, RM F 930:3, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1621171. Sama foto on ka ajalehes "Punane Täht" 28.11.1980

Mälestuskivi EKP Virumaa Komitee esimesele I sekretärile Alfred Stammele, RM F 1077:23, SA Virumaa Muuseumid, <a href=
Mälestuskivi EKP Virumaa Komitee esimesele I sekretärile Alfred Stammele, RM F 1077:23, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1640365.

Mälestuskivi EKP Virumaa Komitee esimesele I sekretärile Alfred Stammele, RM F 1077:20, SA Virumaa Muuseumid, <a href=
Mälestuskivi EKP Virumaa Komitee esimesele I sekretärile Alfred Stammele, RM F 1077:20, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1640362.

Mälestuskivi EKP Virumaa Komitee esimesele I sekretärile Alfred Stammele, RM F 1077:31, SA Virumaa Muuseumid, <a href=
Mälestuskivi EKP Virumaa Komitee esimesele I sekretärile Alfred Stammele, RM F 1077:31, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1640368.

Mälestuskivi EKP Virumaa Komitee esimesele I sekretärile Alfred Stammele, RM F 1077:22, SA Virumaa Muuseumid, <a href=
Mälestuskivi EKP Virumaa Komitee esimesele I sekretärile Alfred Stammele, RM F 1077:22, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1640364.

Mälestuskivi EKP Virumaa Komitee esimesele I sekretärile Alfred Stammele, RM F 1077:25, SA Virumaa Muuseumid, <a href=
Mälestuskivi EKP Virumaa Komitee esimesele I sekretärile Alfred Stammele, RM F 1077:25, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1640367.

Mälestuskivi EKP Virumaa Komitee esimesele I sekretärile Alfred Stammele, RM F 1077:24, SA Virumaa Muuseumid, <a href=
Mälestuskivi EKP Virumaa Komitee esimesele I sekretärile Alfred Stammele, RM F 1077:24, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1640366.

Mälestuskivi EKP Virumaa Komitee esimesele I sekretärile Alfred Stammele, RM Fn 1077:29, Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/2540715.
Mälestuskivi EKP Virumaa Komitee esimesele I sekretärile Alfred Stammele, RM Fn 1077:29, Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/2540715

 Mälestuskivi EKP Virumaa Komitee esimesele I sekretärile Alfred Stammele, RM Fn 1077:28, Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/2540713.
Mälestuskivi EKP Virumaa Komitee esimesele I sekretärile Alfred Stammele, RM Fn 1077:28, Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/2540713

Mälestuskivi EKP Virumaa Komitee esimesele I sekretärile Alfred Stammele, RM F 1077:18, SA Virumaa Muuseumid, <a href=
Mälestuskivi EKP Virumaa Komitee esimesele I sekretärile Alfred Stammele, RM F 1077:18, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1640360.

Mälestuskivi EKP Virumaa Komitee esimesele I sekretärile Alfred Stammele, RM F 1077:19, SA Virumaa Muuseumid, <a href=
Mälestuskivi EKP Virumaa Komitee esimesele I sekretärile Alfred Stammele, RM F 1077:19, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1640361.

Mälestuskivi EKP Virumaa Komitee esimesele I sekretärile Alfred Stammele, RM F 1077:21, SA Virumaa Muuseumid, <a href=
Mälestuskivi EKP Virumaa Komitee esimesele I sekretärile Alfred Stammele, RM F 1077:21, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1640363.

Mälestuskivi EKP Virumaa Komitee esimesele I sekretärile Alfred Stammele, RM Fn 1077:19, Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/2540700.
Mälestuskivi EKP Virumaa Komitee esimesele I sekretärile Alfred Stammele, RM Fn 1077:19, Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/2540700

Alfred Stamme mälestuskivi , RM F 930:4, SA Virumaa Muuseumid, <a href=
Alfred Stamme mälestuskivi , RM F 930:4, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1621179.

 

Mälestuskivi juures toimusid mitmed pioneeride üritused: pidulikud miitingud, rühma- ja salgakoondused. Alfred Stamme sünnipäeval olid pioneerid auvalves. Mitmetest üritustest on juttu ka ajalehes  "Punane Täht":

 • 4.03.1978 on juttu Võidupüha tähesõidust, mille alguspunkt on siinse mälestuskivi juures ja lõpp-punkt Krimmis.
 • 25.04.1978 on fotod Tähesõidu algusest, mis startis Stamme 75. sünniaastapäeval siinse mälestuskivi juurest.
 • 21.04.1983 on Lenini 113. sünniaastapäevale pühendatud sõpruspäevade ajakava. Ürituse üheks osaks on Stamme 80. sünniaastapäeva puhul mälestuskivi juures miiting ja pärgade asetamine.

Suur mälestusüritus toimus 20. aprillil 1978, kui tähistati Alfred Stamme 75. sünniaastapäeva. Ülevaade pidulikust sündmusest on ajalehes "Punane Täht" 25.04.1978:

1. Mälestuskivi juures toimus miiting:

 • Kohale olid tulnud rajooni ja linna ettevõtete, majandite ja asutuste esindajad.
 • Alfred Stamme kaastöötajad maakonna partei-, täitev- või komsomolikomitees aastatel 1940-1941: Alma Vaarmann, Magda Korb (Tunnel), Isak Serman, Arnold Green, Vello Ranne, Alfred Valdsak, Harald Tunnel, Joosep Mikker ja Hugo Leemets.
 • Auvalves seisid Rakvere III Keskkooli pioneerid. Kooli pioneerimalev taotleb endale Alfred Stamme nime.
 • Miitingu avas partei rajoonikomitee teine sekretär Mihkel Sistok.
 • Pikema sõnavõtuga esines Eesti NSV Riikliku Kinematograafia Komitee esimehe asetäitja Isak Serman.
 • Pioneerid esitasid sõnalise montaaži Alfred Stamme elust ja tegevusest.
 • Kõlasid muusikahelid.
 • Esimese lillekorvi asetasid mälestuskivi jalamile Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimehe asetäitja Arnold Green ja Isak Serman.
 • Lilled asetasid ka partei rajoonikomitee, rajooni komsomolikomitee, ettevõtete, majandite ja asutuste esindajad.

2. Üritus jätkus teoreetilise konverentsiga "75 aastat Alfred Stamme sünnist" partei rajoonikomitee saalis:

 • Konverentsi avas partei rajoonikomitee esimene sekretär Artur Upsi.
 • Ettekandega "75 aastat Alfred Stamme sünnist ja Virumaa parteiorganisatsioon aastail 1940-1941" esines partei rajoonikomitee propaganda- ja agitatsiooniosakonna juhataha Boris Gorbunov.
 • Koostööst Stammega rääkisid Alma Vaarmann, Magda Korb (Tunnel), Alfred Valdsak, Vello Ranne.
 • Rakvere I Keskkooli õpilane Ülle Mulla kõneles kooli komsomoliorganisatsiooni tegevusest.
 • Konverentsi lõppsõnad ütles Artur Upsi.

Kutse. Rakvere Reaalgümnaasiumi (endine Rakvere III Keskkool) arhiiv. Kutse. Rakvere Reaalgümnaasiumi (endine Rakvere III Keskkool) arhiiv.
Kutse. Rakvere Reaalgümnaasiumi (endine Rakvere III Keskkool) arhiiv.

Foto: H. Joonuks, 1976, Muinsuskaitseameti arhiiv.
Foto: H. Joonuks, 1976, Muinsuskaitseameti arhiiv.

Foto: Heiki Koov, juuni 2010
Nõukogude aja lõppedes sattus monument prügimäele. Ajalugu austav firmajuht Meelis Toom viis mälestuskivi Roodeväljale, oma firma AS Raktoom esisele platsile.

Monumendi eemaldamisest on juttu ajalehes "Virumaa Teataja" 5/1990 (Virumaa Fondi ajaleht).  Ööl vastu 25. märtsi (küüditamise aastapäev) valati kivi punase värviga üle. 30. märtsi hommikul koristati see ära ja viidi Rakvere Kommunaalettevõtete Kombinaati hoiule. Kavatsus on kivi tulevikus anda Rakvere Koduloomuuseumile või Mäo kolmnurka Leninländi (punamonumentide park) eksponaadiks. 

 

Rakveres oli Alfred Stammele veel teinegi monument - Rakvere III Keskkoolis (praegune Reaalgümnaasium) pronksist bareljeef, http://www.monument.ee/rakvere-linn/rakvere-alfred-stamm-koolis. Kooli pioneerimalev kandis Stamme nime. 

 

Fotod 2007 ja 2010 kunagisest mälestuskivi asukohast:

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010 Foto: Heiki Koov, aprill 2007

 

Nüüdseks juba palju aastaid on mälestuskivi Rakvere lähedal Roodeväljal, firma Raktoom lähedal. Siia on toodud ka teine punamonument - http://www.monument.ee/rakvere-linn/rakvere-12-hukatud-punakaartlast.

Fotod 2021: 

Foto: Heiki Koov, august 2021 Foto: Heiki Koov, august 2021

Foto: Heiki Koov, august 2021

Fotod 2010: 

Foto: Heiki Koov, juuni 2010 Foto: Heiki Koov, juuni 2010

Foto: Heiki Koov, juuni 2010 Foto: Heiki Koov, juuni 2010