Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Foto: Heiki Koov, august 2022

Mälestustahvel raadioajakirjanik Ott Koolile avati 25.05.2022, aadressil Tallinna tänav 30 (siin asus Eesti Raadio korrespondendipunkt). 

Raadioreporter Ott Kool elas 12.11.1930-28.08.2000. 

Kasutatud Eesti Rahvusringhäälingumuuseumi veebilehel olevat infot: https://rhmuuseum.ee/ott-kooli-malestustahvel-rakverre/  

  • Eesti Ajakirjanike Liidu eestvõtmisel on kavas avada mälestustahvel Rakveres, Rohuaia tänav 6 hoone seinal 12. novembril 2021 (Ott Kooli 35. sünniaastapäev). Ott Kool töötas selles majas. 
  • Mälestustahvli valmimist oli võimalik rahaliselt toetada. 
  • 25. mail möödus 35 aastat Eesti Raadio saatest „Mikrofoorum“, kus Virumaa korrespondent Ott Kool tegi esimest korda avalikuks Moskva plaani alustada Virumaal fosforiidi suurejoonelist kaevandamist ning tuua siia juurde tuhandeid töölisi. See saade oli meie fosforiidisõja avapauk.
  • Kirjanik ja ajakirjanik Ott Kool (1930-2000) oli põline virulane. Ta sündis Toolse külas metsavahi peres, õppis Kunda ja Karepa koolis ning Kohtla-Järve tööstuskoolis ja õhtukeskkoolis. Elas sealkandis terve elu ja on maetud Kunda kalmistule.
  • Ta kuulus nii ajakirjanike kui ka kirjanike liitu, oli nii Eesti Kongressi, Eesti Komitee kui ka Põhiseaduse Assamblee liige. Teda on pärjatud Eduard Vilde nimelise kirjanduspreemiaga (1968), 1988. aastal tunnustati teda Karl Ernst von Baeri medaliga ning samal aastal sai temast teeneline ajakirjanik.
  • Ent oma suurima autasu, koha rahva südames, pälvis ta oma pea 40aastase raadiotööga. 1961 aastal sai temast Põhja-Eesti korrespondent ja sellest ajast hoidis ta virulaste tegemistel silma peal ning jagas neid kogu Eestiga. Just tema oli aastakümneid virulaste avalik eestkõneleja, teda kuulati ja teda pandi tähele. Rääkimata tema osatähtsusest laulvas revolutsioonis ja Eesti iseseisvuse taastamisel.

 Ott Kooli surmateade ja elulugu https://epl.delfi.ee/artikkel/50791125/in-memoriam ja mälestussaade https://vikerraadio.err.ee/1608597784/eesti-lugu-ott-kool.

Tegelikult avati mälestustahvel 25.05.2022 Rakveres, Tallinna tänav 30 hoonel (Eesti Raadio korrespondendipunkt). 25. mai valiti tahvli avamise päevaks sellepärast, et just sel kuupäeval 1986. aastal kritiseeris Ott Kool Eesti Raadio “Mikrofoorumi” saates esimest korda avalikult Moskva plaani hakata Rakvere külje all kaevandama fosforiiti, mis on väetiste oluline koostisosa.

Mälestustahvli kujundas graafiline disainer Urve Tõnnus. 

Mälestustahvli avamise eelteade (ka Ott Kooli elulugu):

  

Eesti Ajakirjanike Liidu veebilehel https://eal.ee/pr/20220525.html on ülevaade mälestustahvli avamisest:

Eesti Ajakirjanike Liit (EAL) avas Rakveres mälestustahvli kauaaegsele Virumaa ajakirjanikule Ott Koolile. Tahvel pandi majale Tallinna tänav 30, kus oli Ott Kooli kui Eesti Raadio kohaliku korrespondendi tööruum.

„See on esimene kord, kui Ajakirjanike Liit austab oma kunagist liiget mälestustahvliga,“ ütles avamisel EALi esimees Helle Tiikmaa. „Ott Kool kuulus liitu kogu oma ajakirjaniku tegevuse aja – 1962. aastast ajakirja Noorus mittekoosseisulise kaasautorina, hiljem Eesti Raadio Virumaa korrespondendi ja lõpuks ka vabakutselise ajakirjanikuna. 1988. aastal nimetati Kool küll teeneliseks ajakirjanikuks, kuid auliikmeks liit teda võtta ei jõudnud. Nüüd austame tema teeneid sel moel,“ lisas Tiikmaa.

Rakvere linnapea Triin Vareku sõnul teati Ott Kooli terava silma ja sulega, avara silmaringi ja suure südamega reporterina, kes paistis silma maalähedaste lugudega. „Rakvere linn on uhke Ott Kooli ja tema panuse üle, samuti selle üle, et meie teekond Nõukogude Liidust lahkulöömiseks algas ju seeläbi läbi just Rakverest,“ ütles Varek.

„40 tööaastat ajakirjanikuna - mitmele põlvkonnale ajakirjanikele oli Ott Kool see, kelle poole vaadati üles, kelle moodi taheti/püüti olla. Ta oli raadioajakirjanik ja kirjutav ajakirjanik, kes oskas kuulata. Peame oluliseks tema kauaaegset tööd Eesti Raadios, tegutsemist virulaste eestseisjana ja Eesti riigi iseseisvuse taastajana. Sestap ka see tahvel tõeliselt suurele ajakirjanikule, kes tõstatas küsimusi, mis leidsid lahenduse. Kui ta rääkis Virumaa külaelu päevaprobleemidest, siis olid need justkui kogu Eesti probleemid,“ ütles tahvli paigaldamise eestvedaja, Vikerraadio toimetaja ja EALi juhatuse liige Piret Kriivan.

"Ott Kooli roll fosforiidisõjas, meie võitluses iseseisvuse taastamise eest on suur, aga õnnetuseks ei antud Ott Koolil niikaua elada, kui paljudele teistele, kes fosforiidisõjas tegevad olid. Tema mälestused oleksid väga huvitavad. Näiteks Juhan Aare sai oma loo ära kirjutada, see ilmus umbes samal ajal, kui Ott Kool suri. Ott Kool, kelle roll on olnud kõige suurem, on lükatud tahapoole. Mis puudutab ajakirjandust ja avalikustamist, on Ott Kool minu hinnangul siiski esikohal,“ ütles ajaloolane Olev Liivik.

Tahvel valmistati Ott Kooli kolleegide ja austajate annetustest

Ka ajalehes "Virumaa Teataja" https://virumaateataja.postimees.ee/7530812/armastatud-halloomehele-ott-koolile-avati-malestustahvel avaldati avamisüritusest kokkuvõttev artikkel. 

Avamise fotod: https://eal.ee/gallery/003/index.html, autorid Ago Gaškov, Rene Kundla, Helle Tiikmaa. 

 Fotod: EAL, mai 2022.  Fotod: EAL, mai 2022.

Fotod: EAL, mai 2022.  Fotod: EAL, mai 2022.

Mälestustahvli avasid Rakvere linnapea Triin Varek ja Eesti Ajakirjanike Liidu juhatuse esimees Helle Tiikmaa. 

Fotod: EAL, mai 2022.  Fotod: EAL, mai 2022.

Fotod: EAL, mai 2022.  Fotod: EAL, mai 2022.

Fotod: EAL, mai 2022.  Fotod: EAL, mai 2022.

Kõneles ka Ott Kooliga koos töötanud ajakirjanik Rein Sikk. 

Fotod: EAL, mai 2022.  Fotod: EAL, mai 2022.

Fotod: EAL, mai 2022.

 

Fotod 2022: 

Foto: Heiki Koov, august 2022 Foto: Heiki Koov, august 2022

Foto: Heiki Koov, august 2022 Foto: Heiki Koov, august 2022