Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Foto: H. Joonuks, 1971. Muinsuskaitseameti arhiiv.

Foto: H. Joonuks, 1971. Muinsuskaitseameti arhiiv.

 

Mälestustahvel avati 28. oktoobril 1968. Sellel oli eesti ja vene keeles tekst: „SELLES MAJAS ASUSID 1940.A EKP JA ELKNÜ VIRUMAA KOMITEED”.

Mälestustahvel eemaldati arvatavasti 1990. aastate alguses ja on siiani teadmata kadunud. Kes teab midagi selle tahvli saatusest? 

Hoone Lai tänav 11 ehitati 20. sajandi alguses. Maja kuulus vanasti käsitööliste seltsile. Nõukogude ajal oli siin trükikoda "Ühistöö" ja maakonnaajalehe "Punane Täht" toimetus. Kas nõukogude ajal oli maja number 25?

Komnoorte tegevusest avaldati nõukaaegses rajoonilehes palju artikleid, näiteks "Punane Virumaa" 11.02.1941: 

Punane Virumaa, 11.02.1941

Ajalehes "Virumaa Teataja" 26.11.1970 on ülevaade kommunistlike noorte tegemistest seoses ELKNÜ 50. juubeliaastaga.  Veel üks näide komsomoli tegevusest - Vinni NST komsomolide tegevust tutvustav artikkel ajalehes "Punane Täht" 7.12.1974.

Uuemaid käsitlusi tolleaegsetst sündmustest on vähe, näiteks ajalehes "Virumaa Teataja" 25.08.2000

Sõja ajal hukkunud komnoortest on juttu ajalehes "Punane Täht" 5.09.1968.  

EKP teemaline viktoriin ajalehes "Virumaa Teataja" 22.09.1977

Rakvere, Lai 11, 1930.aastad. RM F 1335:9, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1424298.
Rakvere, Lai 11, 1930.aastad. RM F 1335:9, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1424298.

Maja Lai tänav 25 Rakveres, kus töötas EKP Rakvere komitee juulis-augustis 1940 a. Foto: Heiki Lahi. RM F 370:2, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1888910.
Maja Lai tänav 25 Rakveres, kus töötas EKP Rakvere komitee juulis-augustis 1940 a. Foto: Heiki Lahi. RM F 370:2, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1888910.

 

Mälestustahvli avamine - kes pidasid kõnet, kes eemaldas katte, kus ajalehes on juttu?

 

Rakvere Lai tänav 25 maja mälestustahvli avamine, RM F 930:1, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1621120.
Rakvere Lai tänav 25 maja mälestustahvli avamine, RM F 930:1, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1621120.

Rakvere Lai tänav 25 maja mälestustahvli avamine, RM F 930:2, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1621137.
Rakvere Lai tänav 25 maja mälestustahvli avamine, endine komsomoliaktivist Boris Tamm peab kõnet. RM F 930:2, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1621137

Maja Rakveres Lai tänav 25, RM F 757:29, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1674736.
Maja Rakveres Lai tänav 25, RM F 757:29, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1674736.

 Foto: H. Joonuks, 1977, Muinsuskaitseameti arhiiv.
Foto: H. Joonuks, 1977, Muinsuskaitseameti arhiiv.

 

Fotod 2010: 

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010. Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.
Ka uutel piltidel on näha, et siin kohas on midagi olnud.