Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Foto: arhiiv???

Rakvere vabastamise 30 aastapäeva monument, RM F 842:142, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1685895.

Monument avati 9. mail 1975. 

Kahur asus Rakvere II Keskkooli (see oli vene õppekeelega kool) ees. Koolimaja ehitusest on juttu ja foto "Punane Täht" 10.08.1963. Koolil olid tihedad sidemed siinsete sõjaväeosade juhtidega (koolis õppisid paljude ohvitseride lapsed ja õpetasid abikaasad). Kahuri kinkis koolile Rakveres asunud sõjaväeosa komandör Abajev. Väidetavalt on kahur ka selle väeosa lahingutegevuses osalenud.

Monument oli pühendatud Suures Isamaasõjas saavutatud võidu 30. aastapäevale ja Rakvere vabastamise auks.  Monumendi avamise eelteade avaldati ajalehes "Punane Täht" 5.05.1975.

Monumendi avamisest on juttu ajalehes "Punane Täht" 13.05.1975: avamine toimus 9. mail 1975 kell 11. See oli osa võidu 30. aastapäeva tähistamise üritustest.

Kes pidas kõnet, kes lõikas linti-eemaldas katte, kes laulsid/lugesid luuletusi?

Monumendi avamisest oli teade ja foto ka ajalehes "Punane Täht" 15.05.1975.

Avamisest oli teade ja foto ajalehes "Punane Täht" 15.05.1975.

 

Foto: arhiiv???
 Foto: 1977? Muinsuskaitseameti arhiiv.

Rakvere vabastamise 30 aastapäeva monument, RM F 842:143, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1685907.
Rakvere vabastamise 30 aastapäeva monument, RM F 842:143, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1685907.

Foto: Helmut Joonuks, 1975. Muinsuskaitseameti arhiiv.
Foto: Helmut Joonuks, 1975. Muinsuskaitseameti arhiiv.

Mälestustahvel Rakveres, RM F 952:29, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1648649.
Mälestustahvel Rakveres, RM F 952:29, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1648649.

Rakvere II Keskkool korraldas kahuri juures Võidupühal (9.05) miitinguid ja tehti sõjalis-patriootlikku kasvatustööd. Kool korraldas ka ümbruse korrastamise.

Ajalehes "Punane Täht" 6.08.1968 on juttu erukindral Šabalini külaskäigust Rakvere rajooni. Tema juhtimisel vallutas Punaarmee 1944 Põhja-Eesti, sh ka Rakvere.

Koolil olid väga tihedad sidemed nõukogude piirivalveväeosaga (näiteks "Punane Täht" 12.05.1979 on juttu üheskoos võidu 35. aastapäeva tähistamisest). 

  

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Monumendi eemaldamisest on juttu ajalehes "Virumaa Teataja" 5/1990 (Virumaa Fondi ajaleht). Kahuri äraviimise mõtted olid mitmetel isikutel:

  • Kalju Saaber kavatses monumendi likvideerimise oma Virumaa filmile jäädvustada. 
  • Kultuuripäevade "Viruvärk" korraldajad lootsid kahuri äravedamisest suursündmuse teha. 
  • Tegelikult kadus kahur märkamatult ööl vastu 21. juunit. Rakvere linnapea väitel said sellega hakkama kohalikud sõjaväelased. 

Esialgu seisis kahur kooli hoovis, aga tänaseks asub see juba palju aastaid Harjumaal, Lagedil asuvas Eesti Vabadusvõitluse muuseumis.

Artiklid Lagedil asuvast muuseumist ajalehes "Virumaa Teataja": 

  • 23.02.2002 - põhjalik lugu muuseum loojast Johannes Tõrsist ja tema muusuemist. Tema haakis 1992. aastal muinsuskaitse loal Rakvere vene kooli ees ilutsenud kahuri oma sõiduauto taha ning vedas oma muuseumi. Teel peatasid auto politseinikud. Kahuril läks Jägala ristmiku lähedal kumm katki ja kahur paigutati lähedalasuva talu õuele. Järgmisel päeval viidi kahur kraana ja veokiga Lagedile. Selle kahuri kilpi on mitmest kohast parandatud. Järelikult võib arvata, et see on lahingutes mitmel korral pihta saanud. 
  • 23.02.2017 Johannes Tõrs meenutab kahuri muuseumisse toomist (artikkel on osaliselt). Foto. 

 

Foto: Heiki Koov, november 2007.   Foto: Heiki Koov, november 2007.

 

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010. Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010. Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.