Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Foto: Helmut Joonuks, 1975. Muinsuskaitseameti arhiiv.
Foto: Helmut Joonuks, 1975. Muinsuskaitseameti arhiiv.

Mälestuskivi on püstitatud 1965.
Ametlik asukoht on kalmistu aadressiga Rakvere linn, Lilleoru tänav 25. 60 meetrit suurest teest. Mälestuskivi asukoht Google logo kaardil: 59.32610, 26.35160 

Pioneeride vennashaud. Muinsuskaitseameti arhiiv.
Asukoht Muinsuskaitseameti arhiivi kaardil (varem kandis Lilleoru tänav Kalmistu tänava nime). 

1941 suvel tekkis hulgaliselt metsavendade gruppe, kes igal võimalusel üritasid punaarmee üksustele kahju teha. Sageli rünnati väiksemaid üksusi. Eksikombel jäi 5. juulil 1941 Võsu kandis rünnaku alla buss pioneerilaagrist koju sõitvate lastega. Vaata ka http://www.monument.ee/kadrina-vald/viitna-pauna-alfons-rebane

"Punane Virumaa" 8.07.1941 artiklites on ülevaade juhtunud sündmustest.

Hukkusid:

  • 10-aastane Karl Rikas,
  • 12-aastane Uno Oja.

Haavata said:

  • 9-aastane Harri Rikas ja Udo Vaino 
  • samuti lastega kaasasõitnud halastajaõde, pioneerijuht ja bussijuht Mart Gutbach.

Esmaspäeval, 7. juulil 1941 paigutati kahe hukkunud lapse punase riidega kaetud kirstud Rakvere gümnaasiumi saali. Kõik kodanikud olid oodatud lugupidamist avaldama.

Hukkunud lapsed olid pärit Lõuna-Eestist. Kartes sattuda sõjategevusse ei hakatud surnukehasid nende kodukohtadesse viima ja nad maeti Rakveresse.

Kas siia on tegelikult maetud kaks või kolm last? Kolmest lapsest on juttu Rakvere 3. Keskkooli vanempioneerijuhi poolt monumendi kohta koostatud aktis (5.06.1985).

Hauaplatsi suurus on 8 m2. Haud on riikliku kaitse all (vaata Muinsuskaitseameti veebilehte http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=5771). Arvele võetud Muuseumide ja Kultuurimälestiste Inspektsioonis 1975. aastal. 

Ajalehes "Punane Täht" 25.11.1975 meenutab artiklis "Komsomoliaastad" juhtunud sündmusest vahetu osavõtja, koos lastega bussis olnud kommunistlik noor Enn Mikker (1975 töötas Rakvere Lihakombinaadi direktorina). Tema mäletamist mööda sai üks laps surma ja kaks haavata. Haavata said ka meditsiiniõde, bussijuhid.

1940-1941 Võsu kandis toimunud miilitsa ja metsavendade võitlust on meenutatud ajalehes "Punane Täht" 9.05.1965

Arvatavasti selleks, et hukkunud lapsi edaspidi punapropagandas ära kasutada, selleks ei kasutatud nende nimesid ehk maeti tundmatutena. Foto algsest mälestustähisest vajalik!! Kivi on valmistatud betoonist ja üle lihvitud graniidi ja killustiku seguga. Kivi autoriks on O. Griffel.  Surnuaia juures oleval ringteel oli 1980. aastatel teeviit ""Mõrvatud pioneeride haud".

 Foto: arhiiv????
Foto: Helmut Joonuks, 1975. Muinsuskaitseameti arhiiv.

Tõrma, mälestussammas nõukogude võimu eest langenutele, 1980. aastad. RM F 1329:17, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1421203.
Tõrma, mälestussammas nõukogude võimu eest langenutele, 1980. aastad. RM F 1329:17, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1421203.

Hauaplatsil toimusid pioneeride pidulikud miitingud, rühma- ja salgakoondused. Hauaplats oli Rakvere 3. Keskkooli A. Stamme nimelise pioneerimaleva šefluse all.

Ajalehes "Punane Täht" 5.10.1976 on juttu endiste Tartu hävituspataljonlaste poolt siia lillede panekust.  

 Foto: arhiiv????
Foto: A. Reinsalu, 1.10.1976. Muinsuskaitseameti arhiiv.

Muinsuskaitseameti arhiiv, 1986
Foto: Muinsuskaitseamet, 1986. 

"Virumaa Teatajas" 5.07.2017 on lugu (puna)veteranide Lääne-Virumaa juhist Georgi Kosjukist. Tema korrastas hukkunud pioneeride hauda: värvis piirded, puhastas hauakivi, tõi platsile vaasi ja istutas lilled.  

Foto 2018:  

Foto: Heiki Koov, juuli 2018.

Kuni 2017

Käisin mitmel korral vennashauda otsimas. Lapsepõlvest enam-vähem mäletasin, kus see asus. Ometi ma seda algul ei leidnud. Esiteks ma otsisin ikkagi natuke valest kohast ja teiseks oli keegi mälestuskivi pikali lükanud. Ma tõstsin augustis 2013 kivi jälle püsti tagasi.

 Foto. Heiki Koov, august 2013.   Foto. Heiki Koov, august 2013.

Foto. Heiki Koov, august 2013.   Foto. Heiki Koov, august 2013.

Foto. Heiki Koov, august 2013.   Foto. Heiki Koov, august 2013.

Foto. Heiki Koov, august 2013.