Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Foto: Evelin Rikma, 17.10.2014.

Mälestustahvel Rakvere Põhikooli koolimaja uues osa fuajees avati 17. oktoobril 2014. Foto: Evelin Rikma.

Julius Seljamaa sündis 8. aprillil 1883 Sindis ja suri 17. juunil 1936 Tallinnas ning on maetud Tallinnas Rahumäe kalmistule.

Rakveres oli ta kooli juhataja aastatel 1909 - 1914. Kooli ajaloost on juttu http://rakverepk.ee/kool-ajalugu

Eestis oli ta tuntud diplomaadi, ajakirjaniku ja poliitikuna. Temast on palju kirjutatud, näiteks tähtsamad eluloolised andmed http://et.wikipedia.org/wiki/Julius_Seljamaa. Film: http://www.efis.ee/et/filmiliigid/film/id/734.

Ka ajalehes "Virumaa Teataja" avaldati eestikeelse hariduse algusest ja Julius Seljamaast artiklid: 

  • 14.04.2009 - eestikeelse kooli algusest Rakveres ja selle esimesest juhatajast Julius Seljamaast.  
  • 9.04.2013 - põhjalik ülevaade Rakvere Eesti Hardusseltsi loomisest ja tegevusest. 

Julius Seljamaa koos õpilastega Posti tänaval asunud koolimaja ees.
Julius Seljamaa koos õpilastega Posti tänaval asunud koolimaja ees.

Rakvere Eesti Haridusseltsi III järgu Erakooli õpetajad ja juhataja 1911-1912, vasakult Liidia Reinik, Ernst Rosenberg, Hilda Truuberg, Julius Seljamaa.  
Rakvere Eesti Haridusseltsi III järgu Erakooli õpetajad ja juhataja 1911-1912, vasakult Liidia Reinik, Ernst Rosenberg, Hilda Truuberg, Julius Seljamaa. 

 Tartu rahulepingu sõlmimine. Delegaadid ja eksperdid nõupidamisel. Ees keskel Eesti delegatsiooni juht J.Poska, paremal kindral J.Soots, kol. V.Mutt ja A.Piip. Vasakul laua otsas A.Oinas, M.Püüman ja J.Seljamaa, nende taga istub A.Birk. Foto: Armin Lomp, 2.02.1920, AM F 23531:1, Eesti Ajaloomuuseum, http://muis.ee/museaalview/2038891.
Tartu rahulepingu sõlmimine. Delegaadid ja eksperdid nõupidamisel. Ees keskel Eesti delegatsiooni juht J.Poska, paremal kindral J.Soots, kol. V.Mutt ja A.Piip. Vasakul laua otsas A.Oinas, M.Püüman ja J.Seljamaa, nende taga istub A.Birk. Foto: Armin Lomp, 2.02.1920, AM F 23531:1, Eesti Ajaloomuuseum, http://muis.ee/museaalview/2038891.

  Saadik Julius Seljamaa, ERM Fk 2731:1354, Eesti Rahva Muuseum, http://muis.ee/museaalview/565302.
Saadik Julius Seljamaa, ERM Fk 2731:1354, Eesti Rahva Muuseum, http://muis.ee/museaalview/565302

Foto: Heiki Koov, juuli 2016.  Foto: Heiki Koov, juuli 2016.  Foto: Heiki Koov, juuli 2016.
Julius Seljamaa haud Tallinnas Rahumäe kalmistul. 

 

Kooli esimesele juhatajale oli kavatsus avada mälestustahvel juba mitmel varasemal aastal. Kooli 105. sünnipäeva tähistamise ürituste raames sai see lõpuks teostatud. 

Ajalehes "Virumaa Teataja" 16.10.2014 avaldati kaks artiklit:

Tänase Rakvere Põhikooli direktor Lea Pilme on öelnud kooli 100. ja 105. sünnipäeva aktustel järgmised mõtted:  

  • "Mõtlen tänutunde ja uhkusega tolleaegsete ärksate ja südikate eestimeelsete rakverelaste peale, kes siin hariduselu edendasid. Nende hulka kuulus ka kooli esimene juhataja Julius Fridrich  Seljamaa. Peamiselt tema eestvedamisel korraldati suuremaid eestlaste ettevõtmisi linnas. Hiljem sai Julius Seljamaast Eesti Vabariigi välisminister."
  • "Siinkohal on paras aeg meenutada esimesi koolmeistreid ehk nagu kirjas öeldud „õppejõudusid“. Nende seas oli mees, kes lisaks vene keele, vene ajaloo ja usuõpetuse tundide andmisele, oli ka kooli esimeseks juhatajaks. See mees oli Julius Seljamaa. „Päevalehe“ lisas kirjutatakse ikka sel samasel 1912.aastal: „ Õppejõudude kohta võib ainult kiitvalt rääkida, iseäranis koolijuhataja hr. J.Seljamaa kohta, kes peale koolimeheameti ka seltsi tegevuses osavust on üles näidanud.“ Tõsi, see mees oli aktiivne tegelane nii haridusseltsis kui kogu Rakvere eestimeelses poliitikas. Rakverest liikus Seljamaa Peterburgi, et siis sealt Eestisse tagasi tulles olla oluline isik Tartu rahuläbirääkimistel ning alates 1933. aastast kuni oma surmani 1936. aastal oli ta Eesti Vabariigi välisminister. Austuse märgiks Julius Seljamaale, tema panusele meie kooli ning Eesti riigi loomisele, avasime eile koolimaja uues osas mälestustahvli."

Mälestustahvli avamine oli osaks kooli 105.juubeli tähitamisel. Temaatilise ettekandega J. Seljamaa elust ja tegemistest esines kooliperele SA Virumaa Muuseumid teadur Reeli Tamm. Seljamaa seotust kooliga puudutas oma kõnes ka direktor Lea Pilme. Toimus ka juubelipeo (peeti 18.10) peaproov, mille käigus esitati kooliperele juubeliõhtu eeskava. 

Avamise fotod: Evelin Rikma. 

Kõneleb SA Virumaa Muuseumid teadur Reeli Tamm, foto: Evelin Rikma, 17.10.2014.
Kõneleb SA Virumaa Muuseumid teadur Reeli Tamm. 

Foto: Evelin Rikma, 17.10.2014. Foto: Evelin Rikma, 17.10.2014.

 

Foto: Heiki Koov, august 2017.  Foto: Heiki Koov, august 2017. 
Foto: Heiki Koov, august 2017.  Foto: Heiki Koov, august 2017. 

Foto: Heiki Koov, august 2017. Foto: Heiki Koov, august 2017.

2. veebruaril 2019 avati Sind gümnaasiumi ees Julius Seljamaa (kooli kuulsaim vilistlane) mälestuseks büst. Teemakohased artiklid:
https://www.ev100.ee/et/malestusmark-julius-friedrich-seljamaale
https://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/sindis-avatakse-riigimees-julius-seljamaa-monument?id=85042713
https://opleht.ee/2019/02/julius-seljamaa-on-tagasi-oma-koolimaja-ees/


Foto: Heiki Koov, mai 2019.  Foto: Heiki Koov, mai 2019.  Foto: Heiki Koov, mai 2019.