Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Pooleli! 

Foto: Heiki Koov, oktoober 2013.  

Skulptuurigrupi "Noormees jalgrattal muusikat kuulamas" avamine toimus 11. septembril 2010. Monumendid autorid on skulptorid Aivar Simson (Seaküla Simson, Simson von Seakyll)  ja Paul Mänd. 

 

Helilooja Arvo Pärt on sündinud 11. septembril 1935. aastal Paides. 1938. aastal kolis pere Rakverre. Arvo Pärt elas Rakveres kuni Rakvere 1. Keskkooli lõpetamiseni aastal 1954. Seejärel asus ta õppima kompositsiooni Tallinna Muusikakoolis.   

Arvo Pärdi kohta on lisainfot näiteks Rahvusvahelise Arvo Pärdi Keskuse veebilehel (elulugu, looming) http://www.arvopart.ee/ ja Wikipedias http://et.wikipedia.org/wiki/Arvo_P%C3%A4rt.

Temast on ka ajalehes "Virumaa Teataja" palju artikleid, näiteks talle elutööpreemia andmisest, tema nimelise muusikamaja arhitektuurikonkursist, kuidas temast sai Paide (tema sünnikoht) aukodanik ja muidugi Pärdi muusikalisest tegevusest.

 • 14.08.2001 - Arvo Pärdist filmi tegemisel tahetakse kaasata Rakvere linna raha. 
 • 7.09.2001 - Rakvere linnapea palub heisata lipud Arvo Pärdi auks. 
 • 5.09.2002 - tulekul on helilooja 67. sünnipäev. Rakveres ja Väike-Maarjas toimub mitmeid üritusi.  
 • 11.09.2002 - Rakvere linna aukodanik avaldab seoses oma sünnipäevaga ajalehes mitmed huvitavad mõtted. 
 • 29.08.2003 - helilooja teose "In principio" Eesti esmaettekandest Tallinnas Estonia kontsedisaalis, kus osales ka maestro ise. 
 • 30.08.2003 - helilooja loomingu lühitutvustus.
 • 30.08.2003 - kohtumisi heliloojaga meenutavad professor Peeter Järvelaid ja muusikateadlane Anne Peäske. 
 • 30.08.2003 - intervjuu Nora ja Arvo Pärdiga, kes räägivad oma elust. 
 • 10.09.2003 - tulekul on helilooja 68. sünnipäev. Lühike elulugu ja ülevaade sünnipäevaüritusest.
 • 22.10.2003 - Arvo Pärt pälvis Poola kõrge kultuuripreemia. 
 • 31.03.2004 - algatati Arvo Pärdi fondi likvideerimine. 
 • 7.08.2004 - Eesti filharmoonia kammerkoor esineb Eestis ja Itaalias Arvo Pärdi muusikaga. 
 • 8.09.2004 - tulekul on helilooja sünnipäev, mida tähistatakse Rakvere muusikakooli vastremonditud saali avamisega, heisake lipud. 
 • 21.09.2005 - pikk artikkel Arvo Pärti elust ja tegevuses Rakveres. 
 • 8.09.2006 - Rakvere linnavalitus kutsub linlasi üles helilooja sünnipäeval 11. septembril heiskama lipud ja osalema õhtul kirikus toimuval kontserdil. 
 • 26.11.2009 - Helsingis toimuval mardilaadal tegi skulptor Tauno Kangro Arvo Pärdi skulptuuri, aga see ei ole seotud Rakveresse tuleva Pärdi monumendiga. Rakvere Pärdi teeb Simson. 

Virumaa Teataja, 26.11.2009

 • 19.08.2010 - endine Pauluse kirik/praegune spordihoone on kavas ümberehitada Arvo Pärdi muusikamajaks, linn taotleb selleks riigilt raha, maksumus 66.000.000 krooni.
 • Septembris 2011 tähistatatakse Rakveres taaskord suurejooneliselt Arvo Pärdi sünnipäeva, http://www.virumaateataja.ee/558428/rakvere-tahistab-arvo-pardi-sunnipaeva-pidunadalaga/ (9.09.2011).
 • 17.07.2014 - Arvo Pärt pälvis maineka Jaapani kunstipreemia. 
 • 17.10.2014 - helilooja pälvis Jaapani maineka kultuuripreemia ja valiti uue Muusika Ühingu auliikmeks. 
 • 4.11.2014 - Arvo Pärdi komponeeritud kiriku kellamängust. 
 • 5.11.2014 - heliloojast valmib dokumentaal- ja kontsertfilm. 
 • 5.11.2014 - Arvo Pärdi kommenteerib kiriku kellamängu. 
 • 9.09.2015 - helilooja sünnipäeva tähistamisest, mängida saab Arvo Pärdi klaveril. 
 • 24.03.2017 - Laulasmaal algab Pärdi keskuse ehitus. 
 • 25.05.2017 - Pärdile anti üle paavsti kultuurinõukogu tunnustus. 
 • 16.08.2017 - Rakvere gümnaasiumis on tulekul kontsert "Summa". 
 • 31.08.2017 - Pärdi maja arengus on edusamme - kooskõlastati ruumiprogramm. 
 • 5.09.2017 - intervjuu dirigent Tõnu Kaljustega seoses "Summa" esitamisega Rakveres. 
 • 8.09.2017 - Pärt on sünnipäeva puhul Rakveret külastamas. 
 • 12.09.2017 -  heliloojaga seotud kohtade orienteerumismäng. 
 • 12.09.2017 - Pärdi 82. sünnipäevateemaline artikkel. Lapsed analüüsivad tema teoseid.
 • 14.09.2017 - Pärdi sünnipäeval nauditi tema filmimuusikat. 
 • 3.10.2017 - orienteerumismäng võib muutuda aastaringseks. Kultuurikeskuses mõeldakse helilooja järgmisele sünnipäevale. 
 • 13.01.2018 - Pärt on seitsmendat aastat järjest maailma esitatum nüüdisaegne helilooja. 

 Arvo Pärt väikese tüdrukuga , 19.05.1940. RM F 1570:6, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/967433.
Arvo Pärt väikese tüdrukuga , 19.05.1940. RM F 1570:6, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/967433.

Arvo Pärt, august 1945. RM F 1570:14, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/967440.
Arvo Pärt, august 1945. RM F 1570:14, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/967440.

 Arvo Pärt, RM F 1570:10, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/967436.
Arvo Pärt, RM F 1570:10, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/967436.

 

Artikkel Tallinna Konservatooriumi viienda kursuse tudeng Arvo Pärdist avaldati ajalehes "Punane Täht" 31.03.1963.

Punane Täht, 31.03.1963.

Rakvere Gümnaasiumis on stendidel tuntumate kooli vilistlaste fotod ja elulood.

Foto: Heiki Koov, september 2013.   Foto: Heiki Koov, september 2013.

 

Heliloojast avaldati mitmeid fotosid ajalehes (sh eelnevalt ja järgnevalt nimetatud artiklid), näiteks 5.11.2014 lehes on foto seoses (kiriku) kellamängu muutmisega. 

Virumaa Teataja, 5.11.2014.

Monumendi saamislugu

 • 16.09.1998 - Rakvere linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Tõnu Kõiv kirjutab vajadusest teha nii, et meile olulised inimesed ei jääks tänamatult unustusse. Artikli autor mõtleb  eelkõige Arvo Pärti, keda ta ka 63. sünnipäeva puhul ajalehe vahendusel õnnitleb.
 • 2.09.2006 ja https://virumaateataja.postimees.ee/2290805/peatus-muusikalisel-jalgrattasoidul-ehk-kuidas-uks-rakvere-lugu-pronksi-valada ajelehes kirjutab Rakvere linnavalitsuse pressiesindaja Jaanus Nurmoja juba üsna konkreetsest ideest püstitada Arvo Pärdile monument. Jaanus Nurmoja tuli sellise monumendi mõttele linnade ja alevite suvemängude eel, kui ta mõtles Rakveret tutvustavale seinalehele.  Artiklis on paljude huvitavate mõtete hulgas sellised arvamused: "Ettepanek on luua sellest muusikakuulamisest skulptuur ning paigutada see Rakvere keskväljakule, mis endiselt ametlikult Turu platsi nime kannab. Kuju nimi võiks olla lihtsalt “Noormees jalgrattal muusikat kuulamas”, aga miks mitte näiteks “Peatus muusikalisel rattasõidul”. Skulptuur peaks kätkema mõistagi kõike seda, mis Pärdi kirjeldatud eluepisood: laternapost, selle küljes valjuhääldaja, kust kostab muusika; posti kõrval aga oma jalgrattaga otsekui juhuslikult peatunud noormees, kes ühe käega postile nõjatub." 
 • Taas on monumendi püstitamisest maakonnaajalehes juttu kolm aastat hiljem, kui Rakvere linnapea Andres Jaadla kirjeldab ideed püstitada Rakvere keskväljakule skulptuur "Poiss jalgrattal", http://www.virumaateataja.ee/98304/andres-jaadla-pisike-poiss-jalgrattal/ (25.03.2009). See oleks pühendatud (näiteks) Arvo Pärdile, kellele väikese poisina meeldis siin tiirutada ümber elektriposti, mille küljes oli valjuhääldi. Sealt kostus pidevalt klassikalist muusikat. Skulptuur peaks valmima 2010 aasta jooksul.
 • http://www.virumaateataja.ee/104694/skulptorid-hakkavad-rakvere-keskvaljakule-otsima-noormeest-jalgrattal/ (9.04.2009) on täpsemalt juttu Rakvere linnavalitsuse väljakuulutatud helilooja Arvo Pärdile tänutäheks rajatava skulptuuri "Noormees jalgrattal muusikat kuulamas" ideekavandite konkursist. Konkursile kutsuti kolm skulptorit. Konkursi võitja on kavas välja kuulutada hiljemalt 19. juuniks 2009. Valminud konkursitöid tahetakse eksponeerida pärast võistluse toimumist Lääne-Virumaa keskraamatukogus. Skulptuuri valmimist rahastab Rakvere linn.
 • 25.06.2009 - kokkuvõte konkursile esitatud kolmest tööst. Parimaks tunnistati töö nimega "Viis", mille autoriteks on Simson von Seakyllina tuntud skulptor Aivar Simson ning arhitekt Kalev Lepik. Komisjoni arvates oli see töö kõige lähemal lähteülesandele ja oli ka meeleolult maestrole kõige lähemal. Skulptuur võiks tulla keskväljaku lääneosas asuva lambialuse künka idaserva, valjuhääldipost aga künka tippu. Ratta järele tuleb tekstiga rattajälg. Teised konkursil osalejad olid kujurid Hannes Starkopf ja Toomas Mikk. Rakvere linnavalitsus hakkab monumendi rajamiseks raha otsima. 
 • http://www.virumaateataja.ee/270113/seakula-simson-hakkab-parti-modelleerima/ (1.06.2010) artiklis selgub, et Rakvere linnavalitsus on otsustanud Aivar Simsonilt ehk Simson von Seakyllilt tellida skulptuur “Noormees jalgrattal muusikat kuulamas”. Nüüd saab kunstnik modelleerima hakata ja siis selgub ka skulptuuri maksumus. Linnapea Rannar Vassiljev ütleb, et ka skulptuuri tellimisel peab lähtuma riigihanke seadusest ja nii tuleb palju tegeleda bürokraatiaga.
 • 16.07.2009 - ülevaade Seaküla Simsoni tegemistest - valmistab mitmesuguseid skulptuure ja monumente. Pärdi monumendiga alustab ta, kui on raha olemas.  
 • http://www.virumaateataja.ee/153956/arvo-part-tutvus-poisiga-jalgrattal-ja-pauluse-kiriku-tulevikuga/ (19.08.2009) Arvo Pärt tegi tutvust Pauluse kiriku (tulevase Arvo Pärdi muusikamaja) tulevikuga ja skulptuuri "poiss jalgrattal" mudeliga. Helilooja arvates on see natuke tema moodi küll.
 • 17.04.2010 - eskiisid Pärdi muusikamajast ja monumendi asukohast. Monument maksab rohkem, kui algselt kavandatud, linnavalitsus otsib lisavahendeid, avamine loodetavasti sügisel. 
 • 28.04.2010 - monumendi tegemiseks on vajalik vanamoodne meeste jalgratas, mida ootatakse linnakodanikelt annetusena. Otsitakse lisaraha.
 • 1.06.2010 - Rakvere linnavalitsus otsustas sõlmida Seaküla Simsoniga raamlepingu skulptuuri valmistamiseks.  esimene osa tööst - modelleerimine - maksab 100.000 krooni, millest poole annab linn ja teise poole kultuurkapital. Kui modelleerimine on valmis, siis saab teada, kui palju maksab selle valamine. Valmis loodetakse saada septembriks. lähtuma peab riigihankeseadusest, mis tähendab, et ka bürokraatlik pool peab korras olema. 
 • 14.07.2010 - Kultuurkapital toetab monumendi loomist 250.000 krooniga. Raha kulub modelleerimiseks, valamiseks ja teose autori töö tasustamiseks. Eelnevalt juba maksis Kultuurkapital Seaküla Simsonile makstud 50.000 krooni. Kokku maksab monument üle 700.000 krooni. Linnavolikogu oli üksmeeles, et monument on vaja valmis teha, sest Pärt annetas linna muusikakoolile 500.000 krooni. Skulptuur avatakse 11.09 Rakvere keskväljakul Pärdi pidunädalate raames, mis alagab kontserdiga 22.08 Rakvere kirikus ja lõpeb Pärdi sünnipäevakontserdiga 11.09 Rakvere spordihallis. Sünnipäevakontserdist teeb otseülekande ETV. 
 • http://www.virumaateataja.ee/289815/kuidas-me-parti-vaatamas-kaisime/ (21.07.2010), Rakvere abilinnapea Kairit Pihlak käib ajakirjanik Andres Pulveriga skulptuuri valmimist vaatamas. Põhjalik arutelu skulptuuri detailidest (pintsak, sandaalid jms). Fotod skulptuuri mudelist, kujur Paul Männist ja Seaküla Simsonist, valmivast skulptuurist ja selle filmimisest.
 • 3.08.2010 - skulptuurile sai linnavalitsuselt ehitusloa, aadress Turu Plats 1. Avamine 11.09. Kuju pannakse oma kohale juba varem. Skulptuur on elusuurusest viiendiku võrra suurem. 
 • 10.08.2010 - Lääne-Virumaa keskraamatukogus eksponeeritakse Arvo Pärdi eluloonäitust "Arvo Pärt - tuntud ja tundmatu". Näitus valmis juba 2005. aastal (Pärdi 70 aasta juubeliks). 
 • http://www.virumaateataja.ee/301564/pardi-pidunadalad-avati-rakveres-naitusega/ (19.08.2010), Arvo Pärdi 75. juubeli tähistamisest (foto skulptuuri valamisest). Siin on juttu Pärdi näitusest keskraamatukogus, filmiõhtust, kirikus vaimuliku muusika kontserdist jne. Artiklis antakse ka teada, et kavas on skulptuur avada 11.09, helilooja ise osaleb samuti avamisüritusel. 
 • http://www.postimees.ee/306617/seakula-simsoni-skulptuurid-virumaa-linnadele-saavad-viimast-lihvi (31.08.2010) artiklis on juttu juba valmivast skulptuuris ja kui keerukas oli mitmeid selle osi teha. Eriti problemaatiline oli olnud jalgratta pronksi valamine - 20 osa on eraldi valatud ja siis kokku keevitatud (töö teostas firma BronzEst OÜ, http://www.bronzest.ee - siin on ka mitu huvitavat fotot skulptuurist).
 • 8.09.2010 - foto skulptuurist, kui seda tõstetaske Turu platsil auto kastist maha. Monument paigaldati, avamine laupäeval. 
 • http://www.virumaateataja.ee/311430/jaanus-nurmoja-rattal-nooruki-sonum-loo-ela-ja-sara/ (11.09.2010) kirjutab Jaanus Nurmoaja, et skulptuuri püstitamine oli tema idee, mis tekkis neli aastat tagasi ja nüüd see realiseerub.

Skulptuuri tegemisest on juttu ka "Eesti Päevalehes" (kas ainult veebis) 14.07.2010 http://epl.delfi.ee/news/eesti/suurest-savilasust-saab-pisike-part?id=51279428 

Avamine

 • 19.08.2010 - Pärdi pidunädalate käigus näidatakse Rakvere linnuses filme, kus kõlab Pärdi muusika. 
 • 1.09.2010 - lavastusse "Otse vaadates ei näe me tihti midagi", millega avatakse skulptuur, vajatakse vabatahtlikkest jalgrattureid. "Jalgrattabalett" kestab 6 minutit, lavastajaks on Kati Kivitar, osaleb 60 jalgrattutit, esitatakse kauneid kujundeid Pärdi muusika saatel. Tutvustatakse soovituslikku riietust, kes võiks osaleda, mis ratast kasutada, kuidas ennast kirja panna, millal on esinemised. 
 • 4.09.2010 - jalgrattaballetile oodatakse vabatahtlikke. 

 Virumaa Teataja, 4.09.2010.

 • 9.09.2010 - Pärdi pidunädalate reklaam. Skulptuuri avamine 11.09, kell 18 Rakvere Turu platsil.

Virumaa Teataja, 9.09.2010.

Virumaa Teataja, 11.09.2010.

"Lugupeetud Arvo Pärt. Austatud külalised. Head linlased.

Täna, 11. septembril 2010, linna aukodaniku Arvo Pärdi 75. juubelisünnipäeval avame me Rakvere keskväljakul skulptuurigrupi “Poiss jalgrattal muusikat kuulamas”. See ei ole aga pelgalt üks armas ja kaunis skulptuur. See on Monument. Teetähis. Monument unistustesse uskumisele. Monument, milles on sees sügav sõnum. Sõnum sellest, et igas väikeses poisis, igas väikeses tüdrukus on peidus jumalik säde ja et igast väikeset poisist, igast väikesest tüdrukust ükskõik, kui väikeseks linnas või ka linnakeses ta ka ei elaks, võib saada - maailmainimene. Tuleb ainult väga, väga oma unistustesse uskuda ning selle nimel visa tööd teha.

Samas on see kuju Rakvere linnarahva tänuavaldus - Arvo Pärdile ja just selle eest, et olles täna maailmainimene, on ta jäänud oma südames tänaseni selleks siiraks väikeseks Rakvere poisiks, kes siin turuplatsi künklikul munakivisel sillutisel jalgrattal ümber posti tiirutas ning enda südames oma Unistust kandis - Unistust saada Heliloojaks.

Tänan Sind ARVO. Palju õnne sünnipäevaks!"

 

Jalgrattaballeti "Otse vaates ei näe me tihti midagi" lavastas Kati Kivitar, osales 60 harjutatud liikumistega jalgratturit (näitleja Mait Joorits, esteetika- ja tantsukooli tüdrukud, Tarvanpää meesterühm, tsirkusestuudio Folie monoratturid, Rakvere trikiratturid) ja teised vabatahtlikud.

Virumaa Teataja14.09.2010

 • 15.09.2010 - Arvo Pärdi kõne Rakvere Kolmainu kirikus. 
 • 15.09.2010 - fotol on tekstiriba skulptuuri ees, kuigi algselt planeeriti see kaarena tagumise ratta taha. 

Virumaa Teataja, 15.09.2010

 • 17.09.2010 - "Jalgrattabalett" jõuab telesse 1. oktoobril. Kuna eelmine saade läks pikemaks, siis otseülekandena planeeritud "Jalgrattabalett" ei näidatudki. ETV palus vabandust. Kohapeal seda näinud inimestele, teletöötajatele, linnapeale ja Arvo Pärdile üritus väga meeldis. Lavastaja tänusõnad osalejatele. 
 •  24.09.2010 - Arvo Pärdi tänusõnad.

Virumaa Teataja, 24.09.2010.

Peale avamist

 • 13.10.2010 - skulptuur on õhtuti pimeduses, otsitakse lahendusi. 
 • 26.10.2010 - jalgratta jälg valatakse uuesti ja paigutatakse uude kohta. Tekst jääb samaks, aga muudetakse kaare raadiust ning see asetatakse tagumise ratta taha nii, nagu algse kavandi järgi oli plaanis.  
 • 30.11.2010 - skulptor Simson von Seakyll arvates põrkus Pärdi kuju tegemise juures loominguline mõtlemine stagneerunud bürokraatiaga. Jääb mulje, et "viimaseks piisaks" on monumendi autorile linnavalitsuse nõue tekstiga rattajälg paigutada sinna, kuhu nad soovivad, kuigi võiks jääda nii nagu see monumendi avamisel oli. Juttu on rattajälje saamisest, kui algselt plaaniti skulptuuri 4-aastasest poisist, siis tehti kuju hoopis 12-aastasest poisist. Simson von Seakyll sai kuju eest honorariks 166.000 krooni. Ta müüs null krooni eest monumendi autoriõigused Rakvere linnale. Asi on nii hull, et kuju autor ei taha isegi enam kuju vaatama minna, kuigi kuju loomisprotsess pakkus talle nii mõnegi toreda hetke. Muude kujude tegemisel on temasse suhtutud positiivselt ja kõik on sujunud tõrgeteta. 
 • 30.11.2010 - Rakvre linnavalitsuse peaarhitekt Raul Järg ei saa aru eelnevas artiklis esitatud Simson von Seakylli kriitikast ja lükkab esitatud süüdistused ümber. Rattajälg pannakse uude kohta, sest sinna sobib see paremini ja algselt oligi nii kavandatud. Rahaga ja ajaga oli probleeme, aga kõik ikkagi lõpuks ja õigeaegselt lahendes. 
 • 15.12.2010 - lühikokkuvõte skulptuuri saamisloost ja avamisest. 
 • 29.12.2010 - kokkuvõte lõppeva aasta sündmustest. Septembris oli muude tegemiste hulgas ka Pärdi skulptuuri avamine. Foto Arvo Pärdist avamisüritusel. 
 • 31.12.2010 - aasta kokkuvõttes. 

Virumaa Teataja, 31.12.2010.

 • 31.12.2010 - aasta kokkuvõttes, foto jalgrattaballetist. 

 Virumaa Teataja, 31.12.2010.

 • 31.12.2010 - sptembris toimus Pärdi pidunädalad, mida meenutavad skulptuur keskväljakul ja kirikust kostev kellamäng.

 Virumaa Teataja, 31.12.2010.

Naljad, fotodel, artiklites

 • 12.06.2010 - Rakvere linnapäevadeks avati monumendist jalgrattaosa. 

Virumaa Teataja, 12.06.2010.

 • 4.09.2010 - jalgratturite kujusid on maailmas paljudes kohtades, näiteks Belgia linnas Brügges. Ka rakvere kunagise vaateratta puhul arvati, et tegemist on skulptuuriga või installatsiooniga. 

Virumaa Teataja, 4.09.2010.

 • 23.10.2010 talveks pannakse poisile suusad alla ja suusamüts pähe. Linna on tulemas veel teisigi Pärdi skulptuure, mis paigutatakse heliloojaga seotud paikadesse. Ka soovitakse poissi hakta riietama vastavalt erinevatele tähtpäevadele, näiteks pagarite päeval pannakse ette valge põll. 
 • 1.04.2011 - (aprillinali) kuna kesklinnas on probleeme õige kellaaja teadasaamisega, siis pannakse poisi käele täpset aega näitav ja ajastule sobiv suurendatud Rolexi kella koopia. 
 • 11.07.2015 -  kõlaritest enam muusikat ei kuule ja nii võib jääda mulje, et süsteem ei ole töökorras. Tegelikult on kõik korras. Lihtsalt nüüd edastatakse kõlaritest helilooja kuulsat vaikuse nooti.
 • 11.12.2010 - Rakveres oli suur lumesadu. 
 • 12.03.2011 - seoses valimistega on poisil kaelas rahvusvärvides sall. 

Virumaa Teataja, 12.03.2011.  Foto: Heiki Koov, märts 2011.

 • 6.08.2011 - Rakveres olid filmivõtted. 
 • 27.10.2011 - MTÜ Lääne-Viru Turism tegemistest. 
 • 24.11.2011 - Rakvere keskväljakule püstitati jõulukuusk.
 • 10.10.2013 - Reformierakonna reklaamis.   

Virumaa Teataja, 10.10.2013.

 • 9.05.2014 - Rakvere pürib rattasõbralikemate linnade sekka. 
 • 21.06.2014 - väsinud rallimees võtab istet jalgratta pakiraamil. 

Virumaa Teataja, 21.06.2014.

 • 26.06.2014 - laulupeo tule teekonnal tehakse siin peatus. 
 • 2.08.2014 - Südalinna linnaosa tutvustuses. 

Virumaa Teataja, 2.08.2014.

 • 22.11.2014 - jalgrattaga helilooja skulptuure on maailmas teisigi. 
 • 3.09.2016 - ranitsaga 1.09 puhul

Virumaa Teataja, 3.09.2016

 • 27.09.2016 - Arvo Pärdi jälgedes käis tema nooruspõlve radadel 200 inimest. 
 • 11.04.2017 (osaliselt) - monument on fotol artiklis "Mis oleks, kui koliks Rakverre?". 
 • 16.02.2018 ja 20.02.2018 - poisile seotakse sinimustvalge sall kaela. 
 • 2.02.2019 - salliga seonduvatest probleemidest.  
 • 21.11.2019 - artikkel iseliikuvast autost, foto monumendi juures. 
 • 12.09.2020 - jalgratas Rakvere gümnaasiumis Arvo Pärdi juubelipidustustel. 

Virumaa Teataja, 12.09.2020

 • 24.10.2020 - meenutatakse kümne aasta tagust nalja, mille järgi saab poiss suusad. 

  

 Foto: Heiki Koov, august 2013.   Foto: Heiki Koov, august 2013. Foto: Heiki Koov, august 2013.

 

Tänased fotod:

Foto: Heiki Koov, oktoober 2013.  Foto: Heiki Koov, oktoober 2013.

 Foto: Heiki Koov, oktoober 2013.    Foto: Heiki Koov, oktoober 2013.  

 Foto: Heiki Koov, august 2013.   Foto: Heiki Koov, august 2013.

 

Foto: Heiki Koov, august 2013.   Foto: Heiki Koov, august 2013.

Foto: Heiki Koov, august 2013.   Foto: Heiki Koov, august 2013.

 Foto: Heiki Koov, august 2013.   Foto: Heiki Koov, oktoober 2013.

Foto: Heiki Koov, august 2013.

 

Foto: Heiki Koov, detsember 2019.