Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Foto: Heiki Koov, august 2010.

Mälestuskivi Eesti esimese naisprofessori sünnikohas (Rakveres, Malmi tänav 13) avati 15. septembril 1980.

Tema eluloost võib lugeda mitmetest ajaleheartiklitest ja veebilehtedelt, näiteks  "Punane Täht" 11.09.196530.09.1980 ja 17.09.1985, "Virumaa Teataja" 28.10.2000, 17.09.2020 ja http://et.wikipedia.org/wiki/Alma_Tomingas,

Tartu Ülikoolis on teadlane endiselt kõrgelt hinnatud, aastal 2000 korraldati tema 100. sünniaastapäeva puhul näitus http://www.utlib.ee/ee/naitused/alma_tomingas.html. Alma Tomingat võib näha ka filmis http://www.efis.ee/et/filmiliigid/film/id/7696/.

Käsikirjalisi mälestusi prof Alma Tomingast 1985.a. Autor: Margarete Valk. RM _ 4389 Ar1k 970:1, Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/2865021.
Käsikirjalisi mälestusi prof Alma Tomingast 1985.a. Autor: Margarete Valk. RM _ 4389 Ar1k 970:1, Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/2865021

Temast on jutt ka raamatus "Kellahelin pühamus". 

autor Ain Raal

Eluloolised põhiandmed on järgmised:

 • Eesti esimene naisprofessor Alma Tomingas sündis 15. septembril 1900. Tema sünnikodu, Malmi tänav 13, hävis Teises maailmasõjas 1944.
 • Ta õppis Rakveres linna tütarlaste gümnaasiumis ja Zeeh tütarlastekoolis, sooritas eksternina gümnaasiumieksamid.
 • Alma tundis juba varakult huvi apteekriameti vastu. Oli kohaliku proviisori õpilaseks.
 • 1920 tegi ta Tartu Ülikoolis apteekri õpilase eksami.
 • Ta õppis Tartu Ülikoolis farmaatsiat 1925-1928. Lõpetas cum laude.
 • Jäi õppejõuna tööle farmakognoosia kateedrisse.
 • Alma Tomingas kaitses magistrikraadi 1929 ja doktorikraadi 1933 ("Postimees" 9.04.1933). 

1933, Tartu Ülikooli raamatukogu, https://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/24252.
1933, Tartu Ülikooli raamatukogu, https://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/24252.

 • Kevadel 1940 valiti ta esimese naisena Eesti ülikooli professoriks. Eesti NSV teeneline teadlase aunimetust kannab ta aastast 1945 (vastav seadlus "Viru Sõna" 24.07.1945). Alma Tomingas oli Eesti NSV TA akadeemik aastast 1946.
 • Peale sõda, kuni surmani 29. jaanuaril 1963, töötas (alates 1940) professor Tomingas Tartu Ülikooli farmakognoosia kateedri juhatajana, olles vahepeal ka arstiteaduskonna dekaan ja Eesti NSV Ülemnõukogu saadik (1952-1955).

1952, Tartu Ülikooli raamatukogu, https://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/22405.
1952, Tartu Ülikooli raamatukogu, https://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/22405.

 • Tema elutööks võib pidada ravimtaimedega tegelemist. Nende kvaliteedi määramist keemiliste näitajate kaudu ning taimede keemiline analüüs. Ta pani aluse ravimtaimede viljelemisele.

 Foto: Heiki Koov, august 2017.  Foto: Heiki Koov, august 2017.
Alma Tominga haud Tartus Raadi kalmistul. 

 

Mälestuskivi teksti kinnitamine Muuseumide ka Kultuurimälestiste Inspektsiooni juhataja poolt 14. juuli 1980. Muinsuskaitseameti arhiiv.  
Mälestuskivi teksti kinnitamine Muuseumide ka Kultuurimälestiste Inspektsiooni juhataja poolt 14. juuli 1980. Muinsuskaitseameti arhiiv. 

Mälestuskivi asukoht kaardil. Muinsuskaitseameti arhiiv.
Mälestuskivi asukoht kaardil. Muinsuskaitseameti arhiiv. 

Professori kodukoht. Foto: Helmut Joonuks, 1971. Muinsuskaitsemaeti arhiiv.
Professori kodukoht. Foto: Helmut Joonuks, 1971. Muinsuskaitsemaeti arhiiv. 

Mälestuskivi avamisest on juttu ajalehes "Punane Täht" 30.09.1980:

 • Kivi avamine toimus teadlase 80. sünniaastapäeval.
 • Mälestuse jäädvustamine sai teoks ENSV Farmatseutide Seltsi eestvõtmisel.
 • Peamine organiseerimistöö raskus lasus Rakvere apteekrite õlul.
 • Suureks abiks olid Malmi tänav 13 praegused elanikud perekond Kangur.
 • Mälestuskivi on endine Tomingate elumaja lävekivi, mille kujundas kunstiliselt Rakvere arhitekt Anne Vain.
 • Kivi avamisest võtsid osa paljud professor A. Tominga õpilased üle kogu vabariigi.
 • Avamisel rääkis teadlase elust ja tööst Tartu Riikliku Ülikooli farmaatsiakateedri juhataja dotsent J. Tammeorg.

Mälestuskivi avamise fotod SA Virumaa Muuseumid kogust. 

Kõneleb TRÜ dotsent Johannes Tammeorg. RM F 1111:2, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1558700.
Kõneleb TRÜ dotsent Johannes Tammeorg. RM F 1111:2, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1558700.

Mälestusmärgi avamisel kõneles J. Tammeorg. Professor Alma Tomingas, RM _ 7090:42 Ar1k 2119:42, Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/3717759.
Mälestusmärgi avamisel kõneles J. Tammeorg. Professor Alma Tomingas, RM _ 7090:42 Ar1k 2119:42, Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/3717759

Kõneleb TRÜ dotsent Johannes Tammeorg. RM F 1157:3, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1545077.
Kõneleb TRÜ dotsent Johannes Tammeorg. RM F 1157:3, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1545077.

Kõneleb Rakvere Raj RSN TK aseesimees Paul Randroo. RM F 1111:1, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1558699.
Kõneleb Rakvere Raj RSN TK aseesimees Paul Randroo. RM F 1111:1, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1558699.

RM F 1157:2, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1545076.
RM F 1157:2, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1545076. Kes filmib/kus on film?

RM F 1157:4, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1545078.
RM F 1157:4, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1545078.

Kivilt eemaldavad katte EKP Rakvere Rajoonikomitee II sekretär Boris Gorbunov ja Rakvere Raj RSN TK aseesimees Paul Randroo. RM F 1111:3, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1558701.
Kivilt eemaldavad katte EKP Rakvere Rajoonikomitee II sekretär Boris Gorbunov ja Rakvere Raj RSN TK aseesimees Paul Randroo. RM F 1111:3, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1558701.

Lillekorvi asetab Rakvere Linna RSN TK sekretär H. Rebane. RM F 1111:5, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1558707.
Lillekorvi asetab Rakvere Linna RSN TK sekretär H. Rebane. RM F 1111:5, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1558707.

Kõneleb Apteekide Peavalitsuse juhataja P. Zobel.RM F 1111:4, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1558703.
Kõneleb Apteekide Peavalitsuse juhataja P. Zobel. RM F 1111:4, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1558703.

Alma Tominga omaste nimel kõneleb Tiit-Rein Viitso. RM F 1111:6, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1558712.
Alma Tominga omaste nimel kõneleb Tiit-Rein Viitso. RM F 1111:6, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1558712.

Kõneleb kivi panemise algataja Rakvere apteegi nr. 57 juhataja Lilian Kaasikmäe. RM F 1157:11, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1545085.
Kõneleb kivi panemise algataja Rakvere apteegi nr. 57 juhataja Lilian Kaasikmäe. RM F 1157:11, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1545085.

Apteekide Peavalitsuse juhataja asetäitja P. Zobel annab lilled A. Tominga õele Margarete Valgale. . RM F 1157:10, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1545084.
Apteekide Peavalitsuse juhataja asetäitja P. Zobel annab lilled A. Tominga õele Margarete Valgale. RM F 1157:10, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1545084.

 RM F 1111:7, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1558716.
RM F 1111:7, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1558716.

 

Foto: ? Muinsuskaitsemaeti arhiiv.
Foto: ? Muinsuskaitsemaeti arhiiv. 

 

Fotod 2007-2010: 

Foto: Heiki Koov, august 2010. Foto: Heiki Koov, august 2010.

Foto: Heiki Koov, august 2010. Foto: Heiki Koov, aprill 2007.

Foto: Heiki Koov, veebruar 2007. Foto: Heiki Koov, aprill 2007.

Millal pandi kivi ette plaadid?