Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Vaja uued fotod!

Foto: Heiki Koov, juuni 2010.

Mälestustahvel endise majanduskooli seinal avati 23. augustil 1997. Siis tähistati Rakvere Kaubanduskeskkooli 60. juubelit, "Virumaa Teataja" 19.08.1997.

Kool alustas aastal 1937 Rakvere Naiskutsekooli majas (Posti tänav 15). 

Siin asunud koolide ajaloost, õppinud ja õpetanud inimeste mälestustest saab lugeda raamatust "Rakvere koolid aegade lõikes" (Tallinn 2000, lk 155-193).

Mis oli majas aastatel 1951-1964? ..... kuni 1964 oli siin Rakvere II Keskkool?

1972 reorganiseeriti Rakvere Majandustehnikum Rakvere Pedagoogikakooliks (selle kooliga seonduvad jutud on Rakvere Õpetajate Seminari mälestuskivi tutvustuse juures, http://www.monument.ee/rakvere-linn/rakvere-opetajate-seminar).

Mis oli edaspidi? Praegu asub siin Juhan Kunderi Selts, http://www.kunderiselts.eu/.

Kaubanduskeskkooli tegemistest mõned näited ajalehest "Punane Virumaa":

 • 4.01.1941 - koolis selgitati valmisküsimusi. 
 • 15.02.1941 - tulekul on Punaarmee 23. aastapäeva pidustused. 
 • 20.02.1941 - kooli kehakultuuri kollektiivi tegevusest (poolik?). 
 • 6.03.1941 - edukad suusatajad.
 • 15.05.1941 - abiturientide peol esitatakse näidend "Kosjasõit". 

 

Siin asunud koolidest ilmus maakonnajalehes "Punane Täht" palju artikleid. Eriti oli neid eesmärgiga kooli tutvustada ja leida siis uusi õpilasi. 

Rakvere Majandustehnikumis sai õppida päevases, kaug- või õhtuses osakonnas tööstuslikku, kaubanduslikku ja eelarveliste asutuste raamatupidamist.

Kuulutused:

10.09.1964, 16.07.1966, 11.08.1966, 30.05.1967, 11.06.196827.07.1968, 10.08.1968, 5.06.1969, 5.08.1969.

Kuulutuste ülesannet täitsid ka kooli tutvustavad reklaamjutud:

8.06.1965, 14.08.1965, 29.07.1967, 13.07.1968, 29.07.1969, 7.01.1971 (ka foto arvutustehnikaklassist).

Pikemad kooli tutvustavad jutud:

9.07.1964, 7.04.1966, 19.07.1966.

Muud artiklid:

 • 14.01.1964 lehes tutvustatakse Rakvere linna alanud aastal toimuvaid tähtsamaid tegemisi. Siin on üks lõik pühendatud majandustehnikumile: "Sel aastal on plaanis avada 1. septembrist alates endise II keskkooli hoonete baasil majandustehnikum (esialgu 60 õpilasega), kus hakatakse ette valmistama tööstus- ja kaubandusala raamatupidajaid."
 • 12.07.1966 lehes teatatakse kooli esimese lennu (kaugõppe)lõpetajatest - kokku sai tunnistuse 24 eriharidusega raamatupidajat. Artiklis on ka edukamate lõptajate nimed.
 • 8.07.1967 lehes on samuti juttu lõpetajatest: lõpetas esimene lend päevases osakonnas õppijaid, tunnistused said 41 noort. Töö kõrvalt (kaugõppes) lõpetajaid oli 26. Siingi artiklis on edukamate lõpetajate nimed.
 • 2.03.1968 lehes on teade osade esimesel kursusel õppijate külaskäigus Haljalasse (looduskaitsealal, jahimeeste majas, kohtuti kirjanik Osvald Toomingaga).
 • 4.05.1968 lehes on lühiülevaade koolis peetud Ernst Peterson-Särgava 100. sünniaastapäeva tähistamisest. Kirjanik töötas siin majas aastatel 1905-1906.
 • 18.02.1971 artiklis on juttu Rakvere Majandustehnikumi tütarlaste külaskäigust Väike-Maarja kutsekooli poiste juurde. Koos kuulati reisimuljeid, lahendati viktoriiniülesandeid ja tantsiti.

"Viru Sõna" 6.06.1991 on teade Rakvere Kaubanduskeskkooli I lennu lõpetamise 50. aastapäevast.

"Virumaa Teataja" 19.06.1998 on juttu Rakvere Naiskutsekooli ajaloost. Aegade jooksul on see kool kandnud mitmeid nimesid. 10. oktoobril 1948 oli kooli nimeks Rakvere Kergetööstustehnikum kui see ühines Rakvere Arve- ja Plaanindustehnikumiga. Ühinenud kool sai nimeks Kohaliku Tööstuse Tehnikum. 

Rakvere Majandustehnikumi teatajad 1967-1971?

Fotod juuni 2020: 

Foto: Heiki Koov, juuni 2010. Foto: Heiki Koov, juuni 2010.

 Endisel koolimajal on ka mälestustahvel siin kunagi töötanud Juhan Kunderile, http://www.monument.ee/rakvere-linn/rakvere-juhan-kunder-elementaarkool. Foto: Heiki Koov, juuni 2010.

Endisel koolimajal on ka mälestustahvel siin kunagi töötanud Juhan Kunderile, http://www.monument.ee/rakvere-linn/rakvere-juhan-kunder-elementaarkool.