Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Foto: Heiki Koov, juuni 2010.

Mälestustahvel kunagisel Rakvere Õpetajate Seminari (tänasel Rakvere Ametikooli) hoonel avati 8. juulil 1989.

RÕS-ist (ja üldse siin Rakveres, Piiri tänav 8 asuvas koolimajas) toimunust on ilmunud maakonnalehes palju artikleid (vaata http://www.monument.ee/rakvere-linn/rakvere-opetajate-seminar). Aastal 1991 ilmus kirjastuselt "Eesti Raamat" raamat "Meie kool" ("Viru Sõna" 14.05.1992) ja "Rakvere Õpetajate Seminar 1912-1957" (2002).

 

Voldemar Raamist on jutt ajalehes "Punane Täht" 30.09.1986:

 • Ta asus Rakvere Õpetajate seminari direktoriks 11. juunil 1919.
 • Õppetöö algas reaalgümnaasiumi ruumides ja Malla mõisas. Sõjaväe käest saadi hooned kätte 15. juulil 1920. Maja oli armetus olukorras.
 • 6. septembril 1920 asus seminar tööle oma ruumides, I lend lõpetas 1922. aastal.
 • 1923. aastal loobus Voldemar Raam tervislikel põhjustel direktoriametist. Ta jätkas tööd pedagoogika ja saksa keele õpetajana.
 • 1928. aastal asus ta uuesti seminari juhtima ja jäi sellele ametikohale kuni õppeasutuse likvideerimiseni 8. juunil 1932.
 • V. Raam suunati Tartu Pedagoogiumi direktoriks.
 • 15. märtsil 1945 pandi uuesti alus õpetajate koolitamisele Rakveres. Seminari direktoriks määrati jälle Voldemar Raam.
 • Voldemar Raam haigestus ja suri 1. oktoobril 1946.

 

Voldemar Raami nimi on paljudes õpetajate seminari puudutavates ajalehe "Virumaa Teataja" artiklites, näiteks:  

 • 13.06.2002 - tulemas on kooli 90. juubel. 
 • 13.11.2004 - artikkel tutvustab Pear Rootalu, kes oli Voldemar Raami ajal seminaris õpilane ja hiljem ka õppelajuhataja. 
 • 3.04.2012 - põhjalik ülevaade kooli ajaloost aastatel 1918-1932. Foto. 

Rakvere Õpetajate Seminari direktor Voldemar Raam, RM F 730:36, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1722683.
Rakvere Õpetajate Seminari direktor Voldemar Raam, RM F 730:36, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1722683.

Rakvere Õpetajate Seminari direktor Voldemar Raam, RM F 192:7, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1966662.
Rakvere Õpetajate Seminari direktor Voldemar Raam, RM F 192:7, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1966662.

Rakvere Õpetajate Seminari I lend ja direktor V. Raam, RM F 730:17, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1719411.
Rakvere Õpetajate Seminari I lend ja direktor V. Raam, RM F 730:17, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1719411.

 

Mälestuskivi avamine toimus 8. juulil 1989. See toimus kooli 70. aastapäeva ürituste raames (kivi avamise teade ja juubelipäeva lühikava "Viru Sõna" 6.06.1989, toimunud üritusest "Viru Sõna" 1.08.1989). 

Juubeliüritus algas piduliku aktusega kooli aulas (8.07.1989 oli kooli nimeks Rakvere 38. Kutsekool, tänane Rakvere Ametikool). Osales 300 inimest. Peale aktust mindi õue, kus eemaldati kate kooli mälestuskivilt (http://www.monument.ee/rakvere-linn/rakvere-opetajate-seminar) ja avati ka kooli peahoone sissepääsu kõrval mälestustahvel kooli kunagisele direktorile Voldemar Raamile. 

(kes avas RÕS-i kivi ja kes Raami tahvli, kas olid kivide juures sõnavõtud, lauldi laule vms?)

Foto: Heiki Koov, juuni 2010.

 

Tänased fotod:

Foto: Heiki Koov, juuni 2010.
Voldemar Raami haud Rakvere kalmistul.

 

Vaja uuemaid fotosid. 

Foto: Heiki Koov, juuni 2010. Foto: Heiki Koov, juuni 2010.