Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Foto: H. Joonuks, 1971, Muinsuskaitseameti arhiiv.

Foto: H. Joonuks, 1971, Muinsuskaitseameti arhiiv.

 

Mälestustahvel Venemaa Sotsiaaldemokraatliku Tööliste (bolševike) Partei Rakvere Komitee kunagise maja seinal avati 31. juulil 1963.

Arvatavasti eemaldati tahvel 1990-ndate aastate alguses. Kes, miks ja millal eemaldas, kus tahvel praegu asub?

Peale 1917. a. veebruarirevolutsiooni hakati ka Eestis looma kohalikke VSDT(b) organisatsioone. Rakvere komitee loodi 12. aprillil 1917. Juhtivaks tegelaseks kujunes Udukülast pärit Julius Bergmann (1874-1946). Mais 1917 oli liikmeid juba umbes 150. Vaata "Virumaa Teataja" 2.05.2017

Praegugi allesolev hoone (Laada 8a) on ehitatud 20. sajandi alguses elumajaks. Partei kasutas kahte põhjapoolset ruumi. Maja omanikuks oli Riismann, kes ka ise partei tegevusest osa võttis.

Aktiivsem tegevus soikus, kui Rakveresse paigutati rahvuslikult meelestatud 1. Eesti polk. Tegevus aktiviseerus jälle peale Oktoobrirevolutsiooni. 26. veebruaril 1918 jõudsid siia saksa väed, kes likvideerisid VSDT(b)P tegevuse. 

VSDT(b)P tegevusest ilmus nõukogude ajal ajalehes "Punane Täht" mitmeid artikleid, mõned näited:

 • 24.06.1965 ja kommunist Richard Majaku tegevusest selles organisatsioonis 27.10.1977.
 • 30.07.1963 ajalehes oli foto sellest majas.
 • 9.07.1968 on juttu komsomoli tegevusest Virumaal. Kahele hukkunule avati Tallinnas mälestustahvel. 
 • 28.05.1977 - ajalehes viktoriin VSDT(b)P tegevusest ja vastused 22.09.1977
 • 6.-8.10.1977 on kaks pikemat artiklit organisatsiooni loomisest.
 • 28.11.1980 - sündmustes siin ja Eestis 1917-1919. 
 • 20.10.1987 lehes on juttu ja fotod organisatsiooni algusest.
 • 3.11.1987 on foto majast ja ära nimetatud ka teised aadressid, kus organisatsioon varasemalt tegutses.

 

Mälestustahvli avamisest on juttu ajalehes "Punane Täht" 3.08.1963:

 • Õhtu algas rajooni täitevkomitee ning Rakvere Kolhoosi- ja Sovhoositootmise Valitsuse Komitee töötajate ühise vanade revolutsionääride austamise piduliku koosolekuga (kõned, tänusõnad, aukirjad, jõudu ja õnne soovimised, mälestused).
 • Pärast aktust mindi ühiselt avama mälestustahvlit majal (Komsomoli tänav 20), kus 1917/18. aastal asus VSDTP Rakvere komitee.
  • Sõnavõtuga esines parteikomitee sekretäri asetäitja Niisuke.
  • Sõnavõtuga esinesid parteiveteranid Amer ja Palgi.

VSDTP 60. aastapäeva tähistati teistegi üritustega ("Punane Täht" 1.08.1963).

 

Foto: H. Joonuks, 1971, Muinsuskaitseameti arhiiv.
Foto: H. Joonuks, 1971, Muinsuskaitseameti arhiiv.??

Foto: H. Joonuks, 1971, Muinsuskaitseameti arhiiv.
Foto: H. Joonuks, 1971, Muinsuskaitseameti arhiiv.

 

Fotod 2010: 

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010. Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.