Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Foto: H. Joonuks, 1971, Muinsuskaitseameti arhiiv.

Foto: H. Joonuks, 1971, Muinsuskaitseameti arhiiv.

 

Kunstmarmorist mälestustahvel endisel Virumaa Täitevkomitee hoonel avati 1. novembril 1967.

 

Mälestustahvel paiknes 21. Juuni ja Pioneeri tänava nurgal (tänaste Laia ja Rohuaia tänavate nurgal) asuva kohtumaja seinal. Täitevkomitee tööruumid asusid III korrusel, endise Rahvakohtu kohtusaalis.

 

Sündmustest aastatel 1917-1918 on juttu paljudes nõukogudeaegsetes ajaleheartiklites ja ka muud kirjandust on arvukalt (näiteks infokaart või "Punane Täht" 26.11.1968).

 

Foto ajalehest "Punane Täht" 8.12.1968.

Punane Täht 8.12.1968.

 

Detsembris 1918 -jaanuar 1919 sündmustest on palju vähem juttu. Eks see tööperiood oli ka palju lühem. Wikipedia andmetel (http://et.wikipedia.org/wiki/Nõukogude_okupatsioon_Eestis_1918-1919) andmetel kuulusid Virumaa RSN Täitevkomiteesse: Osvald Palgi (esimees), Nikolai Riuhkrand (haridusosakonna juhataja), A. Meibaum (põllumajandusosakonna juhataja), V. Saage (toitlustusosakonna juhataja), M. Mintel (rahvamajandusosakonna juhataja).

Virumaa Maakonna TSN TK esimeheks valiti hiljem A. Kippar, TK sekretäriks Anna Leetsmann, TK liikmeks Leopold Linder, põllumajandusosakonna (mis viis läbi mõisate natsionaliseerimist) juhatajaks A. Meibaum, kes asendati Birnbaumiga.

Vähem kui kuu aja jooksul võeti üle palju mõisaid, natsionaliseeriti suuremad majad ja Kunda tsemenditehas. Rakvere Erakorralise Komisjoni käsul hukati detsembris 1918/jaanuaris 1919 vähemalt 82 inimest (http://www.monument.ee/rakvere-linn/rakvere-palermo-terroriohvrid).

 

Osvald Palgi foto aastast 1918, http://www.ra.ee/fotis/index.php?lang=en&type=2&id=129253.

 

Osvald Palgi, RM F 599, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1760988.

Osvald Palgi, RM F 599, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1760988.

 

Enne mälestustahvli avamist ilmus ajalehes "Punane Täht" 24.10.1967 foto majast ja avamisürituse eelteade "Punane täht" 26.10.1967.

 

Avamise täpsem kirjeldus ilmus ajalehes "Punane Täht" 5.11.1967:

  • Miiting algas kell 17 Nõukogude Liidu hümniga.
  • EKP Rakvere Rajoonikomitee sekretär Loreida Vilson rääkis esimeste nõukogude võimuorganite loomisest ja lühiajalisest tegevusest Virumaal.
  • Mängus puhkpilliorkester.
  • Mälestustahvlilt eemaldas katte Rakvere Rajooni TSN Täitevkomitee aseesimees Trasberg.

 

Mälestustahvel eemaldati arvatavasti 1990-ndate aastate alguses ja on siiani teadmata kadunud. Kes teab midagi selle tahvli saatusest?

 

Foto: H. Joonuks, 1971, Muinsuskaitseameti arhiiv.

Foto: H. Joonuks, 1971, Muinsuskaitseameti arhiiv.

 

Tänased fotod:

Foto: Heiki Koov, veebruar 2007. Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.