Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Pooleli! Avamise fotod puudu!

Foto: Heiki Koov, august 2014

Rakvere Gümnaasiumi kunagisel koolihoonel Pikk tänav 29 avati mälestustahvel kooli 100. juubeli tähistamise raames 6. oktoobril 2012. 

Põhjalik ülevaade kooli ajaloost on veebilehel https://rakverevk.edu.ee/ajalugu/

Koolist on avaldatud maakonnaajalehes palju artikleid. Enamik neist kirjeldavad koolielu uues õppehoones (praeguses koolimajas), näiteks ajalehes "Punane Täht" 11.09.1962 on juttu õppe-tootmisruumide vajadusest või 5.10.1967 lehes on pikem jutt kooli ajaloost. 

a 
Rakvere Gümnaasium (Ühisgümnaasium): vana hoone Pikk tn 29, EAM Fk 13110.36, Eesti Arhitektuurimuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/3736628

Rakvere Gümnaasium (Ühisgümnaasium): vana hoone Pikk tn 29, hoovipoolne vaade, EAM Fk 13110.37, Eesti Arhitektuurimuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/3736629.
Rakvere Gümnaasium (Ühisgümnaasium): vana hoone Pikk tn 29, hoovipoolne vaade, EAM Fk 13110.37, Eesti Arhitektuurimuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/3736629

 

Kooli 85. juubel artikkel ajalehes "Õpetajate Leht" 10.10.1997 (kooli ajaloost, tuntumad vilistlased, meenutused, ürituste ajakava). 

Teemakohased artiklid ajalehes "Virumaa Teataja":  

  • 4.10.2011 - Rakvere gümnaasium alustab oma juubeliaastat, sest täpselt aasta pärast saab kooli asutamisest sada aastat. Ühtlasin möödub siis ka 100 aastat gümnaasiumihariduse andmisest maakonnas. Kuigi kool alustas tegevust 1. septembril 1912, siis kooli pidulik õnnistamine toimus kuu aega hiljem. Traditsiooniliselt tähistabki kool aastapäevi just oktoobri algusel. Tuleva aasta 6. oktoobril toimubki juubeliaasta suur vilistlaste pidu. Ettevõtmisi jagub tervesse aastasse. 
  • 7.10.2011 - lühike ülevaade eelseisvatest tegevustest. siin on ka nimetatud autahvli paigaldamist kooli esmasesse asukohta Pikal tänaval. Valmib ka kooli ajalugu tutvustav koguteos. Juubeliaasta puhul valmis koolil uus logo. 
  • 7.10.2011 - põhjalik ülevaade järgnevatest üritustest ja inimestest, kes neid üritusi korraldavad. Kõik kulmineerub 6. oktoobril 2012 toimuva vilistlaspäeva peoga, samuti avatakse mälestustahvel Pika tänava koolimajal, esitletakse raamatut ning peetakse maha korvpallilahing vilistlaste ja õppurite vahel. 
  • 11.07.2012 - Rakvere gümnaasiumis tehakse remonti, ka peasissekäigu trepid tehakse korda. Ehitustööd peavad valmis saama enne juubelipidustusi. 
  • 6.09.2012 - ülevaade remonditööde seisust ja ka varasematest koolis toimunud remontidest. 
  • 15.09.2012 - juubeliürituste raames toimub doonoripäev, kuhu oodatakse vähemalt 100  doonorit. 
  • 21.09.2012 -  avati näitus kunagistest õpilastest. 

2.10.2012

Virumaa Teataja, 2.10.2012

  • 6.10.2012  - ajalehe päis juubeliteemaline + mitu artiklit koolist. 

Virumaa Teataja, 6.10.2012

 

  • 31.08.2017 - tulekul on kooli 105. sünnipäev. 

Virumaa Teataja, 31.08.2017

  • 14.02.2019 - Rakvere koolivõrgust 1929ndal aastal. 

 

Fotod 2014: 

Foto: Heiki Koov, august 2014 Foto: Heiki Koov, august 2014

Foto: Heiki Koov, august 2014