Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Foto: Heiki Koov, märts 2011.

Mälestustahvel Rakvere Põhikoolis avati 19. märtsil 2005.

 

Kool asub aadressil Tartu 2, Rakvere. Kooli veebileht www.rakverepk.ee. Kooli ajaloost on juttu veebilehel http://rakverepk.ee/kool-ajalugu ja ajalehes "Viru Sõna" 19.07.1990. Viimastel aastakümnete koolitegevus oli järgmine:

 • 1974 kuni 1993 oli maja koduks ja kooliks erivajadustega lastele.
 • Aastatel 1993 ja 1994 tehti siin põhjalikud restaureerimis- ja ümberehitustööd. Lisaks Rakvere linnale andis rahalist abi ka sõpruslinn Sigtuna.
 • 1. septembril 1994 jätkus õppetöö kuueklassilisena, 176 õpilase ja 18 õpetajaga.
 • Aastaks 1997 oli kool kasvanud 9-klassiliseks. 

 

Ajalehes "Punane Täht" 31.03.1960 on juttu Rakvere II 7-kl. Kooli kodulooringi õpilaste uurimistööst.

 • Hoonet hakati ehitama aastal 1913. Algul ehitati vaid maja lõunapoolne osa kuni saalini. Ehituseks vajalikud summad koguti annetuste teel. Uus kool oli mõeldud tütarlastegümnaasiumiks. Selle ürituse algatajateks olid poola pagulane Marie Stroinovski ja tema abikaasa. Seepärast kandis ka kool hiljem Marie Stroinovski nime.
 • Õppetöö uues koolihoones algas 1915. a. oktoobris. Algul avati neli klassi: kaks põhi- ja kaks ettevalmistusklassi. Järgmisel aastal kasvas kool viieklassiliseks ja 1917 oli siin juba kuus klassi.
 • Tütarlaste eragümnaasium töötas ainult kolm aastat. 1919. a. augustis sai selle hoone endale vast rajatud Rakvere Linna II Algkool, mis töötas siin kuni 1941.a.

Rakvere linna II algkool, RM F 1336:2, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1365195

Rakvere linna II algkool, RM F 1336:2, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1365195.

 

Sigtuna kommuni veebileht on http://www.sigtuna.se/. Sigtuna ajaloost, nende esindajate külaskäikudest ja tegemistest Rakveres on ilmunud ajalehes mitmeid artikleid, näiteks "Viru Sõna" 20.04.1991, 14.05.1992, 16.05.1992.

Ka ajalehes "Virumaa Teataja" on avaldatud mitmeid artikleid:  

 • 8.03.2003 - nii Rakveres kui ka Sigtunas vahetusid linnavalitsused, kuid linnadevahelised sõprussuhted jätkuvad. Järgmine aasta toimuvad Sigtunas Rakvere kultuuripäevad. Rakvere saadab üritusele umbes 150 inimesest koosneva delegatsiooni. Rakvere-Sigtuna sõprusühingu esinaise Ene Tagametsa sõnul arutati Sigtunas toimunud kohtumisel koostööd näiteks kultuurivahetust, linnaplaneerimist, teabevahetust ja õpilasvahetust partnerkoolide vahel. 
 • 26.11.2004 - Rakvere linnapea käis Sigtunas ja teatab häid uudiseid: koos sealse kommuuni juhtkonnaga vaadati üle koostööleping ja lepiti kokku järgmine aasta Rootsis suurejooniliselt sõprussuhete loomise 15. aastapäva tähistamise. 
 • 11.03.2008 - Rakveret külastab Sigtuna delegatsioon eesotsas linnapea Anders Johanssoniga. Koos Rakvere linnavalitusega vaadatakse üle sõpruslinnade koostööleping ja püütakse leida võimalusi Rootsi abifondi SIDA rahastamisel rootslaste kaasamiseks Rakvere linna üldplaneeringu koostamisel. 
 • 12.09.2008 - Sigtunas peeti Rakvere kultuuri päevi. Osalesid Rakvere gümnaasiumi rahvatantsijad, Kaurikooli pillimehed ja Kadri Mägi juhendatavad lauljad. Meie käsitöömeistrid ja kaupmehed osalesid laadal. Rakvere ametlik delegatsioon kohtus Sigtuna kommuuni juhtidega ja arutati koostööd. 2009. aastal pööratakse enam tähelepanu sotsiaalvaldkonnale ja arendatakse koolidevahelisi suhteid. 
 • 6.12.2012 - Rakvere-Sigtuna sõprusühing kutsub jõululaadale. 

 

  Ajalehes on ka artikleid teistest sõpruslinnadest, näiteks: 

 • 29.10.2003 - Rakvere saab Lätist sõpruslinnaks Cesise ehk Võnnu linna ja Leedust Panevezhyse.  
 • 14.05.2004 - Cesis ja Rakvere hakkavad vahetama kogemusi linna juhtimise, keskkonnakaitse ja sotsiaaltoetuste alal ning tegema tihedat koostööd teisteski valdkondades. Linnapead kirjutasid alla kavatsuste protokollile sõprussuhete süvendamiseks. 

 

Sigtuna kultuuripäevadega Rakveres ja ka mälestustahlvi avamisega seoses avaldati ajalehes "Virumaa Teataja" mitu artiklit: 

 • https://virumaateataja.postimees.ee/2271129/sigtuna-tuleb-rakverre (3.03.2005) - märtsi kolmandal nädalavahetusel on Rakveres külas sõpruslinna Sigtuna ametlik delegatsioon, et tähistada kahe linna sõprussuhete algatamise 15. aastapäeva. 19. märtsil toimub Rakvere gümnaasiumi saalis tähtpäevale pühendatud kontsertaktus. 
 •  16.03.2005 - kümneliikmeline Sigtuna kommuuni delegatsioon eesotsas linnapea Anders Johanssoniga on Rakveres. Külastatakse ka Rakvere põhikooli, mille hoone renoveeriti Sigtuna toel aastatel 1993-1994. Koolimajja paigutatakse seda fakti meenutav tahvel. 
 • https://virumaateataja.postimees.ee/2271875/rakvere-voorustas-rootslasi  - (23.03.2005) lühike kokkuvõte Sigtuna esinduse Rakvere külastusest: külalised tutvusid Rakvere linnuse ja uue spordihoonega, ning osalesid tänuplaadi avamisel Rakvere põhikoolis. Sigtuna linn kinkis Rakverele käsitsi valatud sõpruse kella. Rakvere kinkis Sigtunale Riho Hüti klaavitraaži "Michelangelo puudutus". Mais tähistatakse sõprussuhete 15. aastapäeva Sigtunas, Rakvere kultuuripäevad toimuvad Sigtunas 2006. aastal. 
 • 18.03.2015 - veelkord eelteade toimuvast. 
 • 19.03.2015 - veekord eelteade toimuvast.

 

Mälestustahvli asjaajamisega tegeles Rakvere Linnavalitutsus ja see telliti ARSi vasetöökojast.  

Fotode autor: ???? Kes on fotodel?

19.05.2005 19.05.2005
Edith Nyman ja Rakvere linnapea Andres Jaadla. 

Edith Nymannile soovitakse avada skulptuuriansambel Kaitseliidu maja vastas, "Virumaa Teataja", 11.11.2020

19.05.2005 19.05.2005

19.05.2005 19.05.2005

 

Rakvere Põhikoolis on veel teinegi mälestustahvel - siin majas asunud kooli endisele (1909-1914) juhatajale Julius Seljamaale, http://www.monument.ee/rakvere-linn/rakvere-julius-seljamaa.  

Edith Kotka-Nymannile  kavandatakse Rakveresse mälestusmärki ("Virumaa Teataja" 23.02.2021). 

 

Fotod 2011:

Foto: Heiki Koov, märts 2011. Foto: Heiki Koov, märts 2011.

Foto: Heiki Koov, märts 2011. Foto: Heiki Koov, märts 2011.